Leverantörsenkät

Ju mer information vi får desto snabbare kan vi utvärdera materialet och se vilken anläggning det kan passa att ta emot på. Fyll i så detaljerat som möjligt, men lämna rutor tomma om information saknas, eller skriv ner om mer information kommer men inte finns tillgänglig i skrivande stund.

1. Beskrivning av material och ursprung

2. Volymer och transport

 

3. Kvalité

 

h) Risk för organiska föroreningar? (pesticider m.m.)
i) Risk för innehåll av smittbärande ämnen? (salmonella t ex)
j) Innehåller materialet GMO?
k) Finns analysprotokoll, produktblad, säkerhetsdatablad el dyl?

4. Klassificering av material

a) Klassificering enligt HBK (Hållbarhetskriterierna, kryssa för aktuell kategori)
b) ABP – kategori (kryssa för aktuell kategori)
c) Är materialet klassat som brandfarlig vara?
d) Klassificering enligt SPCR120 (kryssa för aktuell kategori)