Erik Woode Gasum

Erik Woode

Affärsutvecklingschef 
Industri & Kollektivtrafik
tel. +46 72 064 7476
erik.woode@gasum.com 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Flytande gas - renare energi för industri

Share:

Metan, den huvudsakliga komponenten i biogas och naturgas, är en tacksam energibärare då den har så pass hög renhet att den kan förbrännas i direkt kontakt med de varor som produceras och är därför mycket användbar inom industrin. Många industrier genererar också restavfall och restprodukter där biogas kan utvinnas. 

Gasum kan erbjuda både flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG). Genom att göra metan flytande blir distributionen mer rationell. Bränslet kan sedan används antingen i vätske- eller  gasform i verksamheten. LBG och LNG är helt utbytbara och blandbara med varandra så ni behöver inte välja det ena eller det andra. 

Vi kan erbjuda leverans av 100 procent flytande biogas (LBG) eller en blandning med flytande naturgas (LNG), beroende vad just er verksamhet behöver.

Exempel på industrier som kan använda LBG/LNG

 • Stålindustri

 • Massa- och pappersindustri

 • Livsmedelsindustri

  - Kafferosterier
  - Bagerier

 • Porslinstillverkning eller annan industri med högt värmebehov

Vi strävar kontinuerligt efter att utöka vår produktion av flytande biogas

Om er verksamhet har restflöden som innehåller organisktavfall så är vi intresserade av att ta hand om det för att utöka vår produktion av flytande biogas. Om det passar bygger vi en produktionsanläggning ihop med er verksamhet.

Exempel på organiskt avfall från industrin

 • Avloppsvatten eller slam från massa- och pappersindustri 

 • Vattenströmmar från exempelvis mejerier och bryggerier

 • Produktionsrester från bagerier och bryggerier 

LNG/LBG och utsläpp

En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även koldioxidutsläppen med minst 20 procent. En av de stora fördelarna med LNG är det går att komplettera och kombinera med förnybar biogas för att minska användandet av fossila energikällor.

Tillsammans för ett långvarigt partnerskap

Vi hjälper er att välja och implementera en plan för övergång till LNG/LBG genom exempelvis:

 • Förstudier och råd om tekniska lösningar, kostnader och beräkningar av återbetalning

 • Projektledning för att utforma, bygga och starta upp en mottagningsterminal för LNG/LBG, kan också inkludera ett driftansvar.

 • Utbildning av er lokala personal