Gasum blir Nordens största producent av biogas

Gasum har köpt aktiestocken i det svenska bolaget Swedish Biogas International som producerar biogas. I och med köpet blir Gasum den största producenten av biogas i Norden. Företagsköpet som fastslogs idag innebär att i Gasums ägo övergår fem svenska biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro samt att bolaget får en majoritetsandel av aktierna i produktionsanläggningen i Västerås. Swedish Biogas International äger också 50 procent av Vadsbo Biogas.

Swedish Biogas International är en av de största biogasproducenterna i Sverige och bolaget producerar för närvarande cirka 300 gigawattimmar biogas per år. Swedish Biogas International grundade sin första produktionsanläggning år 2009 och företaget sysselsätter idag direkt 35 personer. Företaget har sitt säte i Linköping.

I samband med att Gasum förvärvar Swedish Biogas International kommer även ägarförändringar att ske i dotterbolaget SBI Jordberga. Swedish Biogas International förvärvar samtliga aktier av Skånska Biobränslebolaget, E.ON och Nordic Sugar och kommer därmed att äga 100% av SBI Jordberga. E.ON, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar är medgrundare av SBI Jordberga och har varit mycket betydelsefulla för att etablera bolaget som en producent av biogas i Skåneregionen.

Swedish Biogas International använder i sina anläggningar som råvaror i huvudsak biprodukter som uppstår inom lantbruket och livsmedelsindustrin, såsom gödsel, biomassa från åkrar och biprodukter av spannmål. Den biogas som bolaget producerar används i huvudsak inom trafiken.

Företagsförvärvet stärker det nordiska gasekosystemet

Gasums strategiska mål är att aktivt utveckla det nordiska gasekosystemet. Tack vare investeringarna kan Gasum förbättra tillgången till biogas särskilt i objekt utanför naturgasnätverket, utvidga avfallsbehandlingskapaciteten och möjliggöra regionala gaslösningar samt erbjuda sina kunder ett allt större serviceutbud.

”Företagsförvärvet är en del av Gasums strategi och bidrar till utvidgningen av biogasverksamheten. Vår vision är att vara en ledande aktör inom det nordiska gasekosystemet. I Sverige har man kommit långt när det gäller att utnyttja biogas i trafiken, och det här är ett ypperligt tillfälle för oss att hämta kunskap till Finland. I gengäld kan vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om industriell användning av naturgaser till Sverige”, konstaterar Johanna Lamminen, Gasums verkställande direktör.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att ingå i en expansiv och framåtsyftande verksamhet, som dels utgör en förutsättning för att nå övergripande klimatmål och som dels utvecklar den stora potential som finns inom Swedish Biogas International”, säger Lars Sjösvärd tf. VD Swedish Biogas International AB.

”Genom försäljningen till Gasum hjälper vi till att säkerställa den långsiktighet som våra lojala och mycket kunniga medarbetare är värda och som skapar goda möjligheter till en fortsatt spännande utveckling för Swedish Biogas International”, säger Hans Pihl styrelseordförande och Carl-Fredrik Grönhagen representant för huvudägarna i Swedish Biogas International AB.

Gasum är en ledande biogasleverantör och aktör inom behandlingen av bionedbrytbart avfall i Finland. Det aktuella köpet är Gasums första biogasförvärv utanför Finland. Gasums dotterbolag Skangas är en ledande expert på flytande naturgas (LNG) i Norden med LNG-anläggningar i Risavika i Norge och Borgå i Finland samt LNG-terminaler i Øra i Norge, Lysekil i Sverige och Björneborg i Finland.

Närmare information:

Johanna Lamminen, verkställande direktör, Gasum
tel. +358 20 44 78 602
Olga Väisänen, vice direktör, kommunikation, Gasum
tel. +358 40 55 40 578

Hans Pihl, Chairman, Swedish Biogas International AB
tel. +46 36 04 014, hans.pihl@mcfab.se