13.04.2017

Swedish Biogas International är nu Gasum

Energibolaget Gasum förvärvade den svenska biogasproducenten Swedish Biogas International under början av 2017 och bolaget har blivit en del av Gasums biogasrörelse. Nu ändras namnet på Swedish Biogas International till Gasum och bolaget kommer i fortsättningen att verka med Gasums varumärke.

Namnet på Swedish Biogas International AB ändras till Gasum AB från den 18 april 2017. Bolagets FO-nummer förblir detsamma. Även namnen på dotterbolagen ändras, exempelvis:

  • SBI Jordberga AB - Gasum Jordberga AB
  • Swedish Biogas International Örebro AB - Gasum Örebro AB
  • osv. 

Vi ber våra kunder att observera att namnet på det fakturerande bolaget ändras på fakturorna. I övrigt föranleder ändringen inte några åtgärder av våra kunder. Vi ber våra leverantörer att beakta de nya faktureringsuppgifterna från den 18 april 2017. Vi har informerat våra kunder och leverantörer med ett separat meddelande.

Läs den tidigare publicerade nyheten om företagsförvärvet här.