Content image

13.03.2018

Maskindemonstration - sönderdelning av ensilage och gödsel

I ett projekt finansierat av Energimyndigheten har RISE i samarbete med DBFZ och Gasumtestat tre maskiner för sönderdelning. I samarbete med tyska Rasspe och ANNABURGER ska nu en av maskinerna demonstreras i Sverige för första gången. Maskindemonstrationen riktar sig mot biogasanläggningar, lantbrukare, maskinentreprenörer, forskare, kommun och Länsstyrelsen.

RS CutMasterär en tysk nyutvecklad maskin för mekanisk sönderdelning. Det är en mobil maskin som är speciellt lämpad för sönderdelning av balat ensilage och fastgödsel.

Tid: tisdagen den 27 mars kl. 09:30-ca 14:30

Plats: Gasum Jordberga biogasanläggning, Lilla Jordbergav. 349-0, Klagstorp

Program:

kl. 09:30 –10:00 Kaffe och inledande presentation av Gasum, RS CutMasteroch projektet
kl. 10:00 –11:30 Demonstration av sönderdelning av ensilage på Jordberga
kl. 11:30 -13:00 Lunch och transport till platsen för eftermiddagens demo
kl. 13:00 –ca 14:30 Demonstration av sönderdelning av svingödsel djupströ på Kvarnlyckansgård, Äspövägen 428, Klagstorp (ca 6 km från anläggningen)

Välkomna! Vi bjuder på fika & macklunch! Anmälan görs senast den 23/3 till:

Carina Gunnarsson, tel: 010-516 69 32, carina.gunnarson@ri.se
Johanna Lund, tel: 010-516 69 23, johanna.lund@ri.se