Samarbetspartner

Elina Saarivuori, Head of Sustainability & HSEQ

Elina Saarivuori

Head of Sustainability & HSEQ
p. +358 50 911 2668
Elina.Saarivuori@gasum.com

 

Företagsansvarsprogram och rapporter

 

Sustainability report 2022

Green Funding Impact report 2022

Företagsansvar och hållbar utveckling

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Gasum erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik.

Gasum är en nordisk expert inom energibranschen som långsiktigt arbetat med ansvar och främjat utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Ansvaret utgör en viktig del av strategin och genom den främjar Gasum målmedvetet en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

Företagsansvarsprogram och rapporter

De sex teman som härletts ur Gasums strategi och utgångsvärdena för ansvaret bildar nu grunden för bolagets nya företagsansvarsprogram: säkerhet, bekämpning av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal.

Företagsansvarsprogrammet har också länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anser vara viktiga och som bolaget främjar med sin verksamhet.

Gasum har i sitt företagsansvarsprogram också ställt mål på lång sikt. Hur de framskrider följs upp och rapporteras årligen vid företagsansvarsrapporter som följer Global Reporting Initiatives (GRI-Standard). 

Läs våra företagsansvarsrapporter

2022, 2021, 2020

Vi publicerar nyheter om aktuella ämnen inom ansvarsfullhet på vår webbplats, på sociala medier och i vår årliga företagsansvarsrapport samt i vår årsredovisning. Läs mer om alla våra finansiella nycketal.  

Uppförandekod

Gasum uppförandekod beskriver våra ansvarsfulla verksamhetsrutiner och vårt sätt att arbeta med kunder, intressenter och tillsammans som organisation.

Content image
Artikel

Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från transporter i Sverige

Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande potentiella miljövinster i att minska dessa. Vi får allt skarpare utsläppsregler så det är hög tid att tackla det här problemet – där gas behöver betraktas som en nödvändig del av lösningen.

 

Artikel

Rena transporter med LNG och LBG

Den ständigt ökande globala efterfrågan på gas medför att flytande naturgas (LNG) blir allt mer aktuellt som bränsle både på land och till havs.

Den ständigt ökande globala efterfrågan på gas medför att flytande naturgas (LNG) blir allt mer aktuellt som bränsle både på land och till havs.