Finansiella nyckeltal 

Gasum år 2016

Omsättning 843 milj. euro
(2015: 915 milj. euro)

Rörelsevinst 125 milj. euro
(2015: 126 milj. euro)

Läs mer i vår årsredovisning och vårt bokslut (på engelska).

Gasum i korthet

Vi är ett finskt energibolag och den främsta experten på den finska gasmarknaden. Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartner främja utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Vi levererar naturgas till Finland, förädlar finsk naturgas både i Finland och Sverige samt överför och levererar gas för energiproduktion, till industrin, till hushåll samt till landtrafik och sjötrafik. Tillsammans med vårt dotterbolag Skangas utvecklar vi den nordiska LNG-marknaden i Finland, Sverige och Norge.

I början av 2017 köpte vi den svenska biogasleverantören Swedish Biogas International, som numera går under namnet Gasum AB. På den här sidan berättar vi om våra verksamheter i Sverige.

Genom bolagsaffärer är vi nu ledande aktör i Norden inom biogas och hantering av avfallskomponenter i biologiskt nedbrytbart avfall. Som föregångare inom återvinningsekonomin förädlar vi som en del av produktionsprocessen för biogasen organiska gödselpreparat för åkrar.

Gasum är ett företag som till 100 procent ägs av finska staten. Bolagets omsättning uppgick till 915 miljoner euro 2015. Gasum-koncernen sysselsätter cirka 400 personer.

Till stöd för den fortlöpande utvecklingen av vår verksamhet har vi certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energieffektivitet) och OHSAS 18001 (arbetarskydd).

Gasums strategi: en renare morgondag med effektiva gaslösningar

Vår förnyade strategi ger riktlinjerna för resan mot nya verksamhetsmöjligheter och en koldioxidsnål framtid. Vi tror att en utvidgning av gasmarknaden och nya innovationer är en förutsättning för en renare morgondag.

Vår mission är ”renare energi” och vår vision är att leda ett nordiskt gasekosystem. De fyra delområdena i strategin är hörnstenarna i vår verksamhet och påverkar hela vår verksamhet från kundrelationer och investeringar till påverkan och större ansvarsfullhet.

  • Vi främjar en hållbar utveckling

  • Vi säljer konkurrenskraftig gas

  • Vi utvecklar ett smart gassystem

  • Vi bygger ett nytt Gasum.