Samarbetspartner

Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Företagsansvar och hållbar utveckling

Share:

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Vi erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik i Sverige, Finland och Norge.

Vi publicerar nyheter om aktuella ämnen inom ansvarsfullhet på vår webbplats, på sociala medier och i vår årliga företagsansvarsrapport samt i vår årsredovisning.

Gasum rapporterar om företagsansvar till intressegrupper med hjälp av internationella Global Reporting Initiatives (GRI) G4-riktlinjer.

Läs vår företagsansvarsrapport 2017