Samarbetspartner

Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Gasum företagsansvarrapport för 2018

Läs vår företagsansvarrapporten för 2018.

Läs mer


Företagsansvar och hållbar utveckling

Share:

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Vi erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik i Sverige, Finland och Norge.

Gasum är en nordisk expert inom energibranschen som långsiktigt arbetat med ansvar och främjat utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Ansvaret utgör en viktig del av strategin och genom den främjar Gasum målmedvetet en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

De sex teman som härletts ur Gasums strategi och utgångsvärdena för ansvaret bildar nu grunden för bolagets nya företagsansvarsprogram: säkerhet, bekämpning av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal. Företagsansvarsprogrammet har också länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anser vara viktiga och som bolaget främjar med sin verksamhet.

Företagsansvarsrapporter

Gasum har i sitt företagsansvarsprogram också ställt mål på lång sikt. Hur de framskrider följs upp och rapporteras årligen vid företagsansvarsrapporter som följer Global Reporting Initiatives (GRI-Standard). Läs vår företagsansvarrapporten på engelska för 2018.

Läs vår företagsansvarsrapport 2017, 2016, 2015 och 2014.

Vi publicerar nyheter om aktuella ämnen inom ansvarsfullhet på vår webbplats, på sociala medier och i vår årliga företagsansvarsrapport samt i vår årsredovisning.