Kontakta oss

Share:

Vi är ett ledande nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen i Norden. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Vill du veta mer om flytande gas som drivmedel, gas för industribruk, våra biogasanläggningar, råvara till produktionen eller biogödsel? Kontakta oss så hjälper vi dig rätt.

Tel: 013-465 08 85, kundservice@gasum.com

Kontaktinformation för media finns här.

Kontaktinformation till vårt företagsteam  finns här.

Kontaktinformationen till biogasanläggningar finns här.

Se all kontaktinformation om Gasum Ltd här

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tunga transporter. Gasum är  också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Gasumkoncernen har cirka 450 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. Gasum ägs till 100 procent av finska staten.

Läs nyheter också från Cision newsroom på svenska, finska, engelska och norska.