Finansiella nyckeltal 

Gasum år 2018

Omsättning 1 177 milj. euro
(2017: 925 milj. euro)

Rörelsevinst 124 milj. euro
(2017: 114 milj. euro)

 Läs mer

Kort om Gasum

Share:

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen i Norden. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Vi arbetar för en mer miljövänlig framtid genom effektiva gaslösningar

Vår mission är att arbeta för renare energi. Vår vision är att leda ett nordiskt ekosystem för gas. Under de närmsta åren investerar vi i en infrastruktur med tankstationer för flytande biogas och flytande naturgas för tunga transporter. Det är en av de stora satsningar vi gör för att närma oss ett koldioxidneutralt samhälle. 

Cirkulär ekonomi - för en mer hållbar framtid

Våra egna biogasanläggningar är hjärtat i vår verksamhet och en viktig del i att arbeta för en cirkulär ekonomi. Avfall, gödsel och restprodukter från industri är råvaror i vår biogasproduktion. Dessa används för att producera förnybar energi i våra anläggningar. Restprodukterna tar vi tillvara på och uppgraderar till biogödsel.

Flytande naturgas - en brygga till en renare framtid

Gasum är också den största nordiska distributören av flytande naturgas (LNG). Vi levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge i enlighet med EU:s LNG-strategi.

Organisation med engagerade människor

I Gasum-koncernen arbetar cirka 350 personer i Finland, Norge och Sverige. Alla med stort engagemang för att nå en renare framtid.

Vi är ett bolag som är statsägt till 100 %. Av våra aktier ägs 73,5 % av det statsägda Gasonia Oy och 26,5 % direkt av den finska staten.

Vårt bolags omsättning uppgick 2018 till 1 177 miljoner euro.

Ansvarsfull och kontinuerlig utveckling

För oss innebär företagsansvar att det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret beaktas.

Den kontinuerliga utvecklingen i vår verksamhet stöds av de certifierade ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energieffektivitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Bekanta dig med Gasums ledning.