Gasums ledningsgrupp och styrelse

Johanna Lamminen Gasum

Johanna Lamminen

verkställande direktör
teknologie doktor, TkD, MBA
f. 1966

Arbetar på Gasum sedan 2013

Styrelseordförande i Gasum AS
Styrelseledamot i Cargotec Oyj sedan 2017
Styrelseledamot i Evli Bank Abp och medlem i revisionsutskottet sedan 2015
Styrelseledamot i Tieto Abp och medlem i ersättnings skottet sedan 2018
Styrelseledamot i stiftelsen för främjande av teknik, Tekniikan edistämissäätiön (TES), sedan 2014
Styrelseordförande i Savonlinna Operafestivals sedan 2017


*Kontakt: ledningens assistent
Henna Walker, fornamn.efternamn@gasum.com

Lasse Aarnio

Lasse Aarnio

ekonomidirektör
EM
f. 1962

Arbetar på Gasum sedan 2015

Jouni Haikarainen

Jouni Haikarainen

senior direktör, portfolio och management trading
diplomingenjör
f. 1965

Arbetar på Gasum sedan 2015

Anja Kuparinen gasum

Anja Kuparinen

direktör, personal
EM
f. 1967

Arbetar på Gasum sedan 2017

Jukka Metsälä

Jukka Metsälä

direktör, trafik
diplomingenjör, MBA
f. 1979

Arbetar på Gasum sedan 2014

Kimmo Rahkamo

Kimmo Rahkamo

direktör, naturgas och LNG
diplomingenjör
f. 1962

Arbetar på Gasum sedan 2017

Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

direktör, kommunikation
EM
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2011

Styrelse

Gasums styrelse ska bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget på årsstämman för en period som löper fram till slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutar om antalet ledamöter i styrelsen.

Årsstämman väljer ledamöter bland aktieägarnas representanter och bland utomstående oberoende experter som har erfarenhet av näringslivet och branschen. Styrelsens sammansättning ska stödja genomförandet av bolagets strategi och man strävar efter en mångsidig sammansättning med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Årsstämman väljer en ordförande och vid behov en vice ordförande. 

Styrelseordförande är Juha RantanenStyrelsens sekreterare är Tiia Pellinen, General Counsel, Gasum. 

Styrelsens uppgifter:

  • Stärka Gasums strategi och följa upp den och se till att den genomförs.

  • Se till att bolagets styrning och verksamhet sker enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

  • Utse Gasums verkställande direktör och besluta om villkoren för tjänsteförhållandet.

  • Besluta om grunderna för koncernens ersättningssystem.

  • Se till att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning sker på ett ändamålsenligt sätt.

  • Godkänna boksluten.

  • Besluta om betydande lån, bolagsaffärer och investeringar samt godkänna budgetar och riskhanteringsprinciper.

  • Stärka målen i koncernens personalplan och kontrollera att de uppnås.

Egenutvärdering

Styrelsen har fastställt den skriftliga arbetsordning i vilken styrelsens uppgifter och verksamhetsprinciper anges. Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetssätt genom intern egenutvärdering.

Kommittéer

Styrelsen har bildat två kommittéer för att förbättra effektiviteten för styrelsens arbete: granskningskommittén och HR-kommittén. Styrelsen utser medlemmar och ordförande för kommittéerna från sina medlemmar och bekräftar kommittéernas stadgar. Kommittéerna får endast utöva självständigt beslutsfattande i frågor som har godkänts separat av styrelsen och ska i andra frågor fungerar som förberedande organ och deras lösningsförslag ska läggas fram separat för styrelsen för beslutsfattande.

I organisationsmötet den 25 april 2017 utsåg styrelsen Päivi Pesola till ordförande för granskningskommittén medan Elina Engman och Timo Koponen valdes som medlemmar av granskningskommittén.

Styrelsen utsåg Juha Rantanen till ordförande av HR-kommittén, medan Stein Dale och Jarmo Väisänen valdes som medlemmar av HR-kommittén.

Juha Rantanen

Juha Rantanen

styrelseordförande
bergsråd, EM, MBA
f. 1952

Gasum Oy:s styrelseordförande sedan 1 mars 2016, ordförande för HR-kommittén

Styrelseordförande, Gasum Oy 2014─2016

Styrelseordförande, Outokumpu 2005–2011

Styrelseledamot, Onvest Oy sedan 2012

Styrelseledamot, Suomen Messut sedan 2012

Styrelseordförande, Gasum Oy sedan 2017, styrelseledamot, Teknikum Oy 2012–2017

Styrelseledamot, DIF (Directors Institute Finland) sedan 2010

Styrelseledamot, Crisis Management Initiative (CMI) sedan 2011

Stein Dale

Stein Dale

styrelseledamot
M.Sc (Business), Executive Education, IMD och Harvard Business School
f. 1962

Styrelseledamot sedan 23.3.2017, medlem av HR-kommittén

Executive Advisor, FSN Capital Partners AS och Executive Advisor hos QVARTZ AS

Clean Energy Group styrelseledamot sedan 2017 

Elina Engman SV

Elina Engman

styrelseledamot 
M.Sc (Eng.)
f. 1970

Styrelseledamot från 23.3.2017, medlem av granskningskommittén

chef, Energy Division, ÅF sedan 2017 

Styrelseordförande, Aurora Infrastructure Oy

Styrelseledamot, Kemijoki Oy

Torbjörn Holmström Gasum

Torbjörn Holmström

styrelseledamot
M.Sc (Mech. Eng.)
f. 1955

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 18 mars 2019

Senior Advisor, Volvo Group CEO, Research & Technology sedan 2017

Päivi Pesola

Päivi Pesola

styrelseledamot
EM
f. 1956

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016, ordförande för granskningskommittén

Styrelseproffs, pensionerad

Senior Advisor, Heat, Electricity Sales and Solutions Division, Fortum Power & Heat Oy 2015–2016

Jarmo Väisänen

Jarmo Väisänen

styrelseledamot
finansråd, 
politices licentiat
f. 1951

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016, medlem av HR-kommittén

Finansråd, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli sedan 2007

Styrelseordförande, Suomen Erillisverkot Oy 

Styrelseledamot, Alko 

Styrelseledamot, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Content image

Elisabet Salander Björklund

styrelseledamot
M.Sc (For.)
f. 1958

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 13.4.2018

Verkställande direktör, Bergvik Skog AB