Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

Marketing Manager Corporate Communication
tel. +358 50 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets vinst 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

10.10.2019

Svaveldirektivet begränsar svavelhalten i sjöfartens utsläpp – så minskar vi svavelutsläppen från transporter till havs

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände 2016 ett beslut om att begränsa svavelhalten i fartygsutsläpp: från och med 2020 får fartygsutsläpp innehålla högst 0,5 procent svavel jämfört med nuvarande 3,5 procent. Det nya svaveldirektivet kommer att påverka den internationella sjötrafiken och men det finns möjligheter för fartyg att uppfylla de nya begränsningarna av svavelutsläpp.

Sjötrafikens betydelse är omfattande, upp till 80 procent av volymen av den internationella handeln är beroende av sjötrafik. Även utsläppen från sjötrafiken är stora: sjöfarten står för cirka 2,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Utöver utsläpp av växthusgaser ger fartygstrafiken upphov till lokala utsläpp som svavelutsläpp, skadliga för människors hälsa och miljön. Svavelutsläppen orsakar exempelvis ett flertal lungsjukdomar. Syftet med det nya direktivet är därför att begränsa utsläppen genom att fastställa en svavelgräns på 0,5 procent för fartygsbränslen, i stället för nuvarande 3,5 procent. Med denna begränsning av utsläppen räknar man med att kunna spara miljoner människoliv globalt under de kommande årtiondena.

”Målet med att begränsa svavelutsläppen globalt är att framförallt förbättra luftkvaliteten och invånarnas hälsa vid kustområden. Det kommer inte att inverka på Östersjötrafiken, eftersom Östersjön redan har begränsningar av svavelutsläpptill 0,1 procent sedan 2015”, säger Jacob Granqvist.

Jacob anser att det största bekymret med svaveldirektivet för aktörer inom sjötrafiken är stigande priser. Det för närvarande populäraste och förmånligaste fartygsbränslet HFO (heavy fuel oil) innehåller 3,5 procent svavel. Jacob tror emellertid att övergången till renare bränslen kommer att kunna ske utan större problem.

”Fartygstrafiken kommer att fortsätta som förut. Övergången till de lägre utsläppsvärdena på Östersjön gick smidigt 2015, och jag tror att allt kommer gå bra också denna gång”, forstätter Jacob.

LNG, scrubbers och hybridbränslen – svavelutsläppen kommer att begränsas med olika metoder

Det finns flera olika alternativ för att begränsa svavelutsläppen. Vissa fartyg använder exempelvis så kallade ”scrubbers”, som tvättar bort svavlet från avgaserna, så att detta inte kommer ut i atmosfären. Det svavel som ”tvättats” bort förstörs genom att till exempel släppa ut det i havet.

”Även om man med scrubbers kan förhindra att svavel läcker ut i atmosfären så försvinner det inte helt. Användning av scrubbers kan för närvarande vara (ekonomiskt mer förmånliga?) förmånligare än svavelfria bränslen, men det är inteen hållbar lösning att släppa ut svavel i havet. Med detta ”tvättvatten” hamnar även en stor mängd tungmetaller och andra skadliga ämnen i havet”, konstaterar Jacob.

Utöver scrubbers i fartyg kommer man inom sjötrafiken sannolikt att börja utnyttja olika slags hybridbränslen, som utvecklas kontinuerligt. Med hybridbränslen kan svavelutsläppen hos fraktfartyg begränsas till 0,5 procent, men för exempelvis utsläpp av växthusgaser förblir dessa desamma. Kimmo Rahkamo, direktör för LNG- och naturgasverksamheten på Gasum hoppas därför att man vid bränsleval inom sjötrafiken kommer beakta, utöver svavelutsläpp. även andra miljöeffekter.

”Flytande naturgas (LNG) producerar inga svavelutsläpp och kan därför användas i Östersjöområdet, som har de strängaste utsläppsgränserna. Dessutom kan man med LNG minska på utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent jämfört med traditionella bränslen”, förklarar Kimmo. ”Vidare är priset på LNG mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra alternativ.”

Utveckling av gasinfrastrukturen är en miljögärning

Gasum utvecklar målmedvetet den nordiska gasinfrastrukturen för att öka produktionen och distributionen av energi med låga utsläpp. Med gas kan man, utöver att minska på utsläppen av svavel och växthusgaser, även minska utsläppen av kvävedioxider inom sjötrafiken med upp till 85 procent. Samt helt undvika utsläpp av småpartiklar, vilket avsevärt förbättrar luftkvaliteten vid kustområden och i hamnstäder. Dessutom kan den distributionsinfrastruktur som byggts för LNG i framtiden även utnyttjas vid användning av helt förnybar och miljövänlig flytande biogas (LBG). Biogas produceras av nedbrytningsbart bioavfall som exempelvis hushållsavfall eller avloppsslam från hela samhället. Genom användning av biogas kan utsläpp av växthusgaser minska med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen.

”Vi är den största LNG-distributören i Norden och vi vill erbjuda vår kompetens till alla aktörer inom sjötrafiken som funderar på mer miljövänliga lösningar. Vårt mål är att växa genom att lösa kundernas problem och därigenom expandera till den nordeuropeiska kontinenten”, avslutar Jacob Granqvist.

Mer information:

Kimmo Rahkamo, direktör, naturgas- och LNG-verksamhet, Gasum 

tfn +358 40 749 3069, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Jacob Granqvist, direktör, försäljning, Gasum

tfn +358 40 483 9129, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Läs mer
09.10.2019

NU SÖKER VI EN BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Vill du vara en del av ett energibolag som bygger broar för en koldioxidneutral framtid?

I rollen som Business Development Manager hos oss på Gasum får du chansen att etablera vårt affärsområde och tjänst GASUM ENERGY MARKET SERVICES (EMS) på svenska marknaden. Vi är marknadsledande i Finland och nu är det Sveriges tur – är du redo att börja bygga?

Förr brukade inköp av energitjänster vara väldigt enkelt. Det har förändrats. Idag har våra kunder många parametrar att förhålla sig till i sin inköpsprocess; allt ifrån lagar och regler, miljöaspekter, energipolitik och inte minst en komplex kostnadsstruktur.

Din roll blir att ha en konsultativ helhetstjänst som guidade kunderna genom denna process så att de kan fokusera på sin core-business. Du kommer att fokusera på kunder inom Industrisegmentet och dina kunder finns framförallt på Västkusten och runt Stockholm/Mälardalen. När du fått fart på affärsområdet EMS avser vi rekrytera fler säljare till teamet.

Gasums övriga affärsben finns välrepresenterade på svenska marknaden vilket innebär att du har goda möjligheter att lyckas, bland annat genom cross-sales med dina kollegors kunder. Vi befinner oss i en framtidsbransch och vi växer kraftigt, det innebär att det finns marknadsandelar att ta och kunder att sedan utveckla.

Vi tänker oss att du utgår från vårt kontor i Göteborg, men att utgå från kontoret i Stockholm fungerar också mycket bra. Vårt svenska huvudkontor ligger i Linköping. Tjänsten innebär ca 20-30 resdagar med övernattningar per år.

Vi letar efter kandidater som kommer från energibranschen och förstår hur vi tänker. Du navigerar enkelt bland branschbegrepp och är van vid att räkna på affärer. Kanske har du även ett nätverk inom svensk industri?

Du är en person med högt affärsdriv och en vilja att lyckas i dina affärer och har en utpräglad entreprenörsådra och älskar att vara ute på fältet och göra affärer. Du har förmågan att sälja helhetslösningar och att vara rådgivande och analytisk i din försäljning. Du är en karismatisk personlighet med en passion för affärer som smittar av sig. Du har sinne för struktur, ordning och reda

Intresserad av att bidra till en renare morgondag?

Skicka din ansökan senast 22a oktober 2019. För att din ansökan ska behandlas måste du skicka in din ansökan via Ansök här i annonsen.

I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kristin Axelsson. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att slå Kristin en signal eller skicka ett text på 076-000 18 89, eller via mail: kristin.axelsson@salesonly.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. SalesOnly får inte längre ta emot eller hantera ansökningar som inkommer via mail då detta strider mot direktiven i GDPR.

 

Ansök här

 

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com

Läs mer
03.10.2019

Partnersamarbete för minskade utsläpp möjliggjorde tankstationssatsning

När Alfredsson Transport AB i Norrköping valde att investera i lastbilar med flytande gas för att sänka sina koldioxidutsläpp och bränslekostnader, fanns en stor problematik; tankstationer. Alfredsson Transport AB är en av de företag på marknaden som efterfrågade en tankstation i området. Sedan i Juni finns nu en tankstation i Gasums regi placerad i Norrköping.

Enligt EU:s nya lagstiftning måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara minst 30 % lägre 2030. Sverige har även en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 % före 2030. Efterfrågan på marknaden för renare drivmedelsalternativ har därför ökat och ett av de transportföretag som går i bräschen är Alfredsson Transport AB i Norrköping.

”Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Största fördelarna för oss är möjlighet att tanka LBG som sänker koldioxidutsläppen med över 80% samt att vi kan sänka drivmedelskostnaderna med ca 20% jämfört med en vanlig dieselbil”, berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

Den flytande gasen väcker nu större uppmärksamhet med sina miljömässiga fördelar. Utöver minskning av CO2-utsläpp minskar även utsläppen av kväveoxid och partiklar genom användning av flytande gas.

Volvo gemensam nämnare

Partnersamarbetet startade hos Rejmes i Norrköping som är återförsäljare av Volvolastbilar. När Volvo informerade om en ny gasmotor som hade motsvarande räckvidd som deras dieselmotorer växte intresset hos Alfredssons Transport AB, som beslutade sig för att köpa 3 gasbilar.

”Vi tyckte att tekniken med nedkyld metangas verkade intressant och när reduktionsplikten kom och priset på HVO100 stack iväg så var valet enkelt att välja en gasbil. Vi vill vara i framkant och främja miljön i allra högsta grad. Vi lovade Gasum att tanka allt vi förbrukade hos Gasum om de kunde bygga en tankstation här i Norrköping”, berättar Erik Alfredsson, VD Alfredsson Transport AB.

”Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader”, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden.

Tankstationen blev ett faktum och invigdes i Norrköping i Juni 2019. Alfredsson Transport AB har idag beställt ytterligare 2 gasbilar som levereras senare under året. När de är på palts kommer transportföretagets fordonsflotta bestå av ca 10 % gasbilar.

”Gasum är lyhörda och samarbetsvilliga. Nu ska Gasum öppna en station i Karlstad och det passar oss bra när vi har körningar till Norge”, avslutar Erik Alfredsson.

Gasum investerar kraftigt i ett stationsnätverk i Norden med 50 planerade stationer för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

 

Bild: Delar av Gasum AB:s personal vid tankstationsinvigningen i Norrköping

 

Contact:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer