Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

direktör, kommunikation
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

kommunikation chef
tel. +358 50 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Gasumkoncernen har cirka 350 anställda. Bolagets intäkter år 2018 uppgick till 1 177 miljoner euro. Gasum ägs till 100 procent av finska staten.

27.03.2019

Elgiganten i samarbete med Gasum och Volvo för miljötransporter

Elgiganten, Gasum och Volvo Lastvagnar går nu in i en testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.

Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.

– Vi gläder oss att företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn , säger Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.

Biogas minskar CO2- och partikelutsläppen och bidrar till en cirkulär ekonomi

Elgiganten har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i den testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners testar att köra transporter från distributionscentret i Jönköping till olika butiker och hemkörningshubbar i Norden på flytande biogas.

–Testet med biogasdrivna transporter är viktigt för att vi ska kunna ta nästa steg och sänka utsläppen från långväga transporter och bidra till att nå EU-målen 2030, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och CO2.

Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av 100% flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. För de 70–100 ekipage som avgår från distributionscentret i Jönköping varje dygn till över 250 destinationer är förhoppningen att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.

Första steget mot en renare framtid

Samarbetet kommer i nära samband med öppnandet av Gasums första tankstation för biogas i Västerås. Från Maj öppnar Gasum nya stationer varje månad fram till och med 2020. Då ska totalt 50 nya stationer finnas i Norden. 

-Varje vecka pratar vi med logistikköpare och transportföretag som vill köra mer miljövänligt samtidigt som de vill sänka sina drivmedelskostnader. Flytande gas uppfyller de villkoren, så nu när tillgängligheten ökar snabbt genom nya tankstationer kommer även efterfrågan öka, fortsätter Mikael.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director, Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Jessica Wallin Presskontakt Kommunikationsansvarig/PR Manager, Elgiganten
Tel. 070-359 36 36
​press@giganten.se 

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com/sv

Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik, vitvaror och kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. 2018 utsågs Elgiganten till ”Årets Butikskedja” vid handelsgalan Retail Award som arrangeras av Svensk Handel. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag närmare 3.200 anställda och 165 butiker och varuhus. Här ingår även våra Elgiganten Phone House-butikerna som du hittar i stadskärnor och gallerior över hela landet. 

Volvo Lastvagnar tillhandahåller heltäckande transportlösningar för professionella kunder med höga krav. Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar över hela världen. Våra kunder har tillgång till ett globalt nätverk med 2 100 återförsäljare och verkstäder i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 15 länder över hela världen. Under 2018 levererades fler än 127 000 Volvolastbilar över hela världen. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Läs mer
27.02.2019

Coralius når milstolpe med 100 LNG-bunkringar - Efterfrågan på LNG på uppgång

Gasums bunkerfartyg för flytande naturgas (LNG) Coralius genomförde sin hundrade bunkring 21 februari. Coralius ingår i Gasums (tidigare Skangas) flotta och fartyget i huvudsak operativt i Nordsjön och Skagerackområdet.

LNG-bunkerfartyget Coralius firade en milstolpe vid slutet av februari när hon slutförde sin hundrade bunkringsoperation på bara 18 månader. Coralius levererar LNG till fartyg både till havs och i hamn. Detta har ökat Gasums flexibilitet och förmåga att hantera fartyg som behöver LNG, men som saknar möjlighet att besöka en terminal eller hamn. Genom att göra LNG mera tillgängligt som bunkers för fartyg ökar även effektiviteten.

“100 fartygsbunkringar är en fantastisk milstolpe för Gasum såväl som för våra kunder. Med Coralius har vi kunnat genomföra bunkring till olika typer av fartyg vilket är ganska unikt. Det har medfört att vi nu är förberedda för alla typer av fartyg. Bunkringsoperationerna är snabba och säkra och vi har fått fantastisk återkoppling från våra kunder. Coralius har definitivt ökat Gasums flexibilitet som LNG-leverantör”, säger Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum.

Under 2019 kommer Coralius att genomföra fler bunkringsoperationer jämfört med tidigare år. Gasum förväntar sig en ökning av det genomsnittliga antalet bunkrade fartyg, och man kommer även att bunkra stora tankfartyg och andra större fartyg. Coralius har ökat sin effektivitet eftersom LNG-bunkringsoperationerna har blivit snabbare - de är nu nästan lika snabba som oljebunkringar, vilket också har ökat kundtillfredsställelsen.

Marint LNG-bränsle uppfyller samtliga rådande och planerade krav när det gäller SOx (svaveloxider) och NOx (kväveoxider). Det eliminerar partiklar och minskar CO2-utsläppen med minst 20 %, jämfört med traditionella bränslen. LNG lämpar sig för alla fartygstyper och bidrar betydligt till en miljövänligare sjöfartsmiljö.

Coralius byggdes av Royal Bodewes i Nederländerna och är det första LNG-bunkrings- och distributionsfartyget som har byggts i Europa. Det är utrustat med toppmodern LNG-överföringsutrustning för bunkring och har en lastkapacitet på 5 800 m3.

 

 

Övrig information:

Trude Ravndal, Marketing Communication Manager, Gasum
T: +47 91301013, trude.ravndal@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk marknadsexpert inom gas- och energisektorn. Tillsammans med sina partners bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum importerar naturgas till Finland och främjar cirkulär ekonomi genom att bearbeta avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Företaget erbjuder energi för värme- och kraftproduktion, industri såväl som väg- och sjötransport. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Företaget har ett nätverk av gaspåfyllningsstationer som även servar tunga fordon. Gasum är den ledande leverantören av flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Företaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG och levererar LNG till sjötransporter, industrin och tunga fordon i Finland, Sverige och Norge.

Läs mer
19.02.2019

Energibolaget Gasum lanserar nya mål för ansvarsfullt företagande

Det nordiska energibolaget Gasums mål inom företagsansvar och hållbar utveckling är en del av bolagets strategi. I arbetet för ansvarfullt företagande beaktas flera parametrar som anses viktiga för Gasums intressegrupper. En kartläggning av intressegruppernas uppfattningar kring företagsansvar genomfördes genom dialog. I dialogen involverades kunder, samarbetspartner och personal. Resultaten användes sedan för att identifiera de mest väsentliga delarna för ansvarsfullt företagande, samt för att utveckla rapportering och kommunikation inom området. Nu har Gasum fastställt de uppdaterade målen för ansvarsfullt företagande inom koncernen.

Gasum är ett nordisk energibolag som investerar i utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Det ansvarsfulla företagandet utgör en viktig del av koncernstrategin och ska se till att Gasum målmedvetet arbetar för en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

Som svar på den föränderliga energibranschen genomförde Gasum i slutet av 2018 en omfattande uppdatering av företagets mål inom området för ansvarsfullt företagande och involverade därför kunder, samarbetspartners och personal i arbetet. I en webbdialog deltog över 1 000 representanter för de olika intressegrupperna. Dialogen resulterade i över tusen idéer som senare skulle ligga till grund för utvecklandet av Gasums ansvarsfulla företagande.

Målet var att få en övergripande uppfattning om vad kunder och andra intressegrupper förväntar sig av bolaget samt vilka områden inom Gasums verksamhet som har de viktigaste ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna. 

”Genom intressentdialogen har vi fått mycket nyttig information om vårt arbete för ansvarsfullt företagande. Det är viktigt att vi lyssnar på våra intressegrupper och förankrar ansvarstagandet i ett större sammanhang samt att vi skapar ramar för hur vi ska vidareutveckla detta. All respons är värdefull och vi kommer att fortsätta med dialogen även i framtiden. Det positiva betyg som våra intressegrupper gett oss visar att vi fokuserat på rätt saker samt att Gasum uppfattas som ett ansvarstagande bolag”, säger Elina Saarivuori, Sustainability Manager vid Gasum.

Sex delar ur Gasums strategi bildar tillsammans med de nya ingångsvärdena från intressentdialogen en ny grund för bolagets nya program för ansvarsfullt företagande: säkerhet, begränsandet av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal. Programmet har även länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anpassar sin verksamhet till. 

”Vi har målsättningar för alla delområden inom hållbar utveckling. Vår strävan är en säker och hälsosam arbetsmiljö och en välmående personal. Vi bidrar till en renare morgondag med koldioxidsnåla energiprodukter och energieffektivitet i hela verksamheten. Vi är en ledande aktör inom den cirkulära ekonomin och genom vårt arbete utvecklar vi marknaden för återvinning av näringsmedel samt trafik och energi. Nöjda kunder, störningsfria gasleveranser och ett utvidgat distributionsnät är även en del av våra mål. Vi säkerställer samtidigt att vi uppfyller verksamhetskraven, vilket vi även förväntar oss att våra leverantörer gör”, säger Saarivuori.

Gasum har i sitt nya program för ansvarsfullt företagande även satt långsiktiga mål. De följs upp och rapporteras årligen genom en rapport för ansvarfullt företagande som följer GRI:s (Global Report Initiative) riktlinjer. Rapporten för 2018 publiceras i mars.

Mer information:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Tfn 050 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com
www.gasum.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com/sv

Läs mer