Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

Marketing Manager Corporate Communication
tel. +358 50 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets vinst 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

20.06.2019

Vår kundservice är stängd på midsommarafton den 21 juni

Vår kundservice är stängd på midsommarafton den 21 juni. Vi kommer att betjäna igen måndag den 24 juni från klockan 7. Mejla oss gärna på kundservice@gasum.com eller via undersidan ”kontakta oss” på vår webbplats.

Vi önskar våra kunder en bra midsommar!

Gasum kundtjänst

Läs mer
18.06.2019

Det nordiska nätverket för tankstationer med flytande gas växer – nu öppnas nästa station i Norrköping

Energiföretaget Gasum öppnar idag sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige. Stationen, som ligger i Norrköping, är en del av Gasums plan att bygga ett nordiskt nätverk med 50 stationer med flytande gas för tunga fordon i tungt trafikerade områden under början av 2020-talet. Den första stationen i Sverige öppnade i Västerås i maj och i Finland finns det redan sex stationer.

Intresset för bränslealternativ till diesel blir allt mera populära i takt med att nya mål för minskade utsläpp införts nationellt i Sverige, såväl som internationellt av EU. Behovet av att minska koldioxidutsläppen snabbt inom vägtransportsektorn påverkar även tunga fordon. Tidigare i år beslutade EU att fastställa utsläppsnormer för nya tunga fordon för första gången. Enligt de nya reglerna måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 % lägre 2025 än 2019 och minst 30 % lägre till 2030. Sverige har även fastställt en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 % före 2030. I samband med detta ökar kundefterfrågan för miljövänliga produkter och tjänster i rask takt.

För att kunna hantera den växande efterfrågan på alternativa bränslen med låga utsläppsvärden, planerar Gasum att färdigställa ett nätverk av 50 tankstationer med flytande gas för tunga fordon under början av 2020-talet i Norden. Det nya nätverket av stationer betraktas som en nödvändighet i övergången till en renare framtid eftersom de tillhandahåller renare bränslen som flytande naturgas (LNG) såväl som flytande biogas (LBG) för tunga fordon. De nya stationerna kommer att byggas i tungt trafikerade områden. I Norrköping ligger stationen i närheten av E 4:an, vilket gör det enkelt för tunga fordon att ta sig dit och tanka. Gasum har sedan tidigare en tankstation med flytande gas för tunga fordon i Västerås och ytterligare sex stationer i Finland.

“Klimatförändringarna påverkar alla och vi måste lösa detta problem tillsammans. Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader”, säger Mikael Antonsson, trafikansvarig, Gasum, Sverige.

På den nya stationen i Norrköping som invigs idag kan kunderna tanka tunga fordon med LNG eller LBG. Användning av LNG och LBG som bränsle minskar CO2-utsläppen och partikelutsläppen, vilket förbättrar den lokala luftkvaliteten. Genom att använda LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 % jämfört med diesel och 85 % med LBG. Stationen i Norrköping, såväl som stationen i Västerås, har identifierats som en hållbar miljösatsning och har därför delfinansierats via regeringens klimatinvesteringsprogram Klimatklivet.

“Äntligen en station på hemmaplan! Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Tillsammans med Gasum har vi drivit igenom denna satsningen så att en station kunnat bli verklighet här i Norrköping", berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

”I och med kommunens långsiktiga miljösatsningar och beslutet att införa samordnad varudistribution som upphandlats med höga miljö- och kvalitetskrav har vi skapat förutsättningarna för Alfredsson att göra denna långsiktiga satsning”, säger Karin Jonsson, kommunalråd Norrköpings kommun.

Gasums två nya tankstationer är en utbyggnad av ett stationsnätverk som kommer att täcka stora delar av Norden. I slutet av sommaren expanderar Gasum sitt nätverk med LNG-/LBG-stationer i Jönköping och Örebro, följt av fler stationsöppningar senare under året. Utöver dessa stationer planerar Gasum och flera andra bränsleaktörer att bygga ut stationsnätverket ytterligare inom en snar framtid.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com

Läs mer
13.06.2019

Det finska miljöteknikföretaget Forchem övergår till LNG

Gasum har ingått ett avtal med miljöteknikföretaget Forchem Oy om att leverera flytande naturgas (LNG) till Forchems talloljedestilleri i Raumo, Finland. Gas erbjuder industrioperatörer ett utmärkt alternativ i deras strävan att uppnå sina utsläppsmål. Den första leveransen av LNG kommer att ske under september senare i år.

LNG kommer att levereras till Forchems produktionsanläggning med tankbilar från Gasums LNG-terminal i Björneborg, Finland. LNG-terminalen ligger ungefär 70 km från Forchem på den finska västkusten. När LNG tas emot kommer den återförgasas och därefter användas i Forchems produktionsprocess.

Forchems förser globala aktörer med produkter inom flera olika marknader. Forchems princip för produktion är hållbar utveckling och ett minimalt miljöavtryck.

“Vi är väldigt engagerade när det gäller användning av förnybara råmaterial för att producera miljövänliga produkter för flera olika användningsområden”, förklarar Risto Näsi, VD för Forchem. “Vi väljer LNG primärt för att det minimerar våra utsläpp, i synnerhet svavelutsläppen. Vi är även nyfikna på att utvärdera användning av flytande biogas (LBG) i framtiden, eftersom det skulle minska våra koldioxidutsläpp ytterligare”, avslutar han.

Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet, bekräftar att LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet. “Gasum bygger ut sin försörjningskedja för LNG och LBG snabbt för att kunna tillgodose kundernas behov av efterlevnad av utsläppsreglerna. Att bygga LNG-infrastruktur idag kommer att möjliggöra användning av LBG imorgon”, förklarar han.

LNG är ett miljövänligt och mycket energieffektivt och mångsidigt bränsle som används för att ersätta användning av t.ex. petroleumbaserade bränslen inom industrin, sjöfartssektorn och sektorn för tunga vägtransporter. Att använda LNG hjälper till att skära ner utsläpp av partiklar betydligt, såväl som svaveldioxid, koldioxid och kväveoxid. Användning av LNG möjliggör även övergång till flytande biogas (LBG) utan behov av ytterligare investeringar.

Forchem är ett av de starkaste miljöteknikföretagen i Finland. Företagets produkter baseras på 100 år gammal finsk innovation och de är ett förnybart och hållbart alternativ för syntetiska och råoljebaserade bindemedel inom tillverkningsindustrin. Talloljebaserade produkter används exempelvis inom färg-, gummi-, klister- och bindemedelsindustrin såväl som inom foderindustrin, som är nära förbunden med livsmedelsindustrin. Tallolja kan även användas för att producera biobränsle.

 

Övrig information:
Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum Oy
T. +358 40 749 3069,  kimmo.rahkamo@gasum.com

Risto Näsi, VD, Forchem
t. + 358 50 315 1585, risto.nasi(a)forchem.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer