Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

05.12.2019

För hållbara globala transporter – LNG blir allt mer relevant

Den ständigt ökande globala efterfrågan på gas medför att flytande naturgas (LNG) blir allt mer aktuellt som bränsle både på land och till havs.

LNG är nu den snabbast växande råvarumarknaden. I Europa visar Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Sverige vägen för hållbara transporter. Genom att stärka den nordiska infrastrukturen för LNG och säkra tillgången till gas i de nordiska länderna bidrar Gasum till hållbara transporter.

Den globala efterfrågan på gas väntas växa med 1,6 % per år under de kommande fyra åren och nå en nivå på 4 miljarder kubikmeter 2022. Förra året växte LNG-marknaden med 8 %. Qatar är global ledare inom LNG, men USA väntas gå om 2024.

Enligt en undersökning som gjorts nyligen kommer LNG som bränsle att ha en betydande marknadsandel inom transportsektorn 2035. Enligt undersökningen ligger den största potentialen för LNG inom vägtransporter med tunga fordon.

"Det är uppmuntrande att se att man har insett de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med LNG globalt. Användning av LNG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20 % jämfört med fossil diesel i en livscykelanalys. Genom att köra på gas minskas utsläppen av kväveoxider, partiklar och buller. Det är ett fantastiskt bränsle, nu och i framtiden,” säger Jukka Metsälä, Vice President, Traffic på Gasum.

Den globala gasinfrastrukturen växer snabbt

Japan är den största importören av LNG, och i Kina växer marknaden för LNG i snabb takt. 2017 hade Kina över 230 000 LNG-lastbilar och omkring 3 000 tankstationer för komprimerad naturgas (CNG) och LNG. Försäljningen av tunga fordon som drivs med LNG ökade med 540 % de första sju månaderna 2017, vilket motsvarar över 39 000 nya lastbilar. Kina planerar också att öka antalet tankstationer till cirka 12 000 fram till 2020. Kina importerar LNG från 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika och Mellanöstern.

Parisavtalet, EU och regeringarna i de europeiska länderna har satt upp höga mål för minskade utsläpp framöver. Tyskland är det första landet som kommer att subventionera energieffektiva lastbilar med låga utsläpp som går på komprimerad (CNG) och flytande naturgas (LNG).

I Europa håller länder som Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Sverige på att bygga upp gasinfrastrukturen i snabb takt. Det finns omkring 6 000 LNG-lastbilar och omkring 230 LNG-tankstationer i Europa. Infrastrukturen för tankstationer är mest utvecklad i nordvästra Europa.

Gasum bygger den nordiska gasinfrastrukturen

Gasum levererade över 6 000 lastbilar med LNG och flytande biogas (LBG) 2018. Gasum har ett mål att bygga ett nätverk med 50 nya tankstationer för LNG i Norden fram till början av 2020. På så vis är Gasum delaktiga i den globala trenden - att bygga mer hållbara vägtransporter. De nya tankstationerna kommer att ha fokus på tunga fordon, där energiförbrukningen är som störst, och kommer att omfatta de viktigaste vägarna och distributionsnaven i Norden.

Gasums infrastruktur omfattar hela värdekedjan från produktion till lagring och transport, vilket tryggar tillgången på gas i Norden. Gasum ser att transportsektorn även kommer att använda mer flytande biogas (LBG) i framtiden. LBG minskar växthusgasutsläppen med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Produktionen av LBG implementerar principerna om en cirkulär ekonomi. Det framställs av exempelvis kommunalt avfall och produceras lokalt.

"LNG möjliggör utvecklingen av LBG. En övergång från LNG till LBG kräver inga extra investeringar och kan uppnås med den befintliga infrastrukturen och samma fordon. Vi tror att allt fler tunga fordon kommer börja använda LNG och när tillgängligheten på LBG är stabil kommer andelen LBG att öka betydligt”, säger Jukka Metsälä.

Källor:

Smajla, I.; Karasalihović Sedlar, D.; Drljača, B.; Jukić, L., Fuel Switch to LNG in Heavy Truck Traffic, Energies 2019

MDPI, Richtlinie über die Förderung von energieeffizienten und/oder CO2-armen schweren Nutzfahrzeugen in Unternehmen des Güterkraftverkehrs, 2018

Madden, M.; White, N.; Le Fevre, C. LNG in Transportation; INIS-FR—15-0528; CEDIGAZ: Paris, France, 2014; Volume 46.

Clemente, Jude. 9 Things To Know About The Booming Global Liquefied Natural Gas Market, Forbes, 2019

5.12.2019

Läs mer
24.11.2019

Nya tankstationen var avgörande i Mejeritransporter ABs satsning på gasdrivna fordon

Det var efter en träff med Gasum och Volvo som Tord Johansson, VD på Mejeristransporter AB, tog beslutet att investera i lastbilar med flytande gas. Kravet från dem var tillgången till gasstationer och Gasum var inte sena med att planera Värmlands första station.

För Mejeritransporter AB, som kör in- och uttransporter, samt mellantransporter är det viktigt att kunna erbjuda hållbara transporter. Arla, som idag är deras största kund, jobbar med 100 procent fossilfria transporter och beskedet om att Mejeritransporter investerade i gasdrivna fordon kom som en positiv överraskning. Sveriges regering har satt som mål att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, något som Mejeritransporter redan jobbar aktivt med.

Optimalt läge på Gasums nya tankstation

Gasums nya tankstation i Karlstad var helt avgörande för Mejeritransporter AB i beslutet om investeringen i nya fordon. Tidigare var närmsta gasstation placerad i Örebro och det gjorde att man inte kunde hämta upp mjölk för mellantransporter inom Värmland. På den nya tankstationen är det möjligt att välja olika temperatur på gasen som tankas.

”Nu är det inga problem längre och placeringen på den nya stationen är optimal. Att man kan tanka kall gas har också varit en av anledningarna till att vi väljer Gasum då den kalla gasen tar mindre plats i tanken, vilket gör att vi längre på en och samma tankning.” säger Tord Johansson, VD.

Stora fördelar med gas som bränsle

Att tanka med biogas bidrar till ett kraftigt reducerat utsläpp av koldioxid och släpper ut låga värden av kväveoxid. Kunden får istället ett hållbart bränsle med lång räckvidd. Gasum som planerar ett stationsnätverk med 50 nya stationer i Norden erbjuder möjligheten att tanka både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). LNG minskar utsläppen av koldioxid med upp till 20 procent och LBG, som Mejeritransporters lastbil går på, minskar utsläppen med upp till 85 procent.

”Det finns stora fördelar med att välja flytande gas som bränsle. Det är rent och snyggt på stationerna och det blir heller inget spill av bränslet. Dessutom är det miljövänligt och ett steg i rätt riktning för framtida bränslealternativ. Utöver det så är det ekonomiskt bra för oss att köra på flytande biogas. Att arbeta tillsammans med Gasum har fungerat jättebra och smidigt” avslutar Tord.

Tord berättar även att de kommer satsa vidare på gasdrivna fordon framöver för att kunna erbjuda hållbara transporter, dessutom är det ett krav från många kunder. För den som investerar i gasdrivna fordon finns också stöd att söka via Naturvårdsverket.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättining 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer
18.11.2019

Gasum utökar sitt utbud av marint bränsle genom Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn

Gasum, den ledande nordiska leverantören av flytande naturgas (LNG) meddelade att de har ingått avtal med Swedegas om att använda Swedegas anläggning med flytande gas för bunkring av LNG-drivna fartyg. Swedegas gasinfrastruktur vid kajen i Göteborgs hamn gör det möjligt för Gasum att bredda sitt erbjudande för att möta den ökande efterfrågan på LNG inom sjöfartssektorn. Efterfrågan grundar sig i strängare klimat- och miljömål inom sjöfartssektorn. 

Gasums första LNG-bunkring från kajen

Den 24 oktober genomfördes den första bunkringen av olje- och kemikalietankfartyget Tern Ocean. Fartyget som hyrs av Preem utförde även lastning samtidigt från Preems raffinaderi i Göteborg.  

”Under flera år har vi bunkrat LNG längs kajen på olika platser i Norden”, förklarar Jacob Granqvist, försäljningschef på Gasum. ”Fördelen med upplägget i samarbetet med Swedegas är att våra kunder kan lösa två problem på en gång, tankabränsle och hantera last. Ökad driftseffektivitet är viktigt inom sjöfartssektorn och vi är glada över att kunna möjliggöra detta.”

Överenskommelsen med Swedegas är i linje med företagets planer på att expandera sitt erbjudande inom LNG för sjöfarten. Från kajplats 519 och 521 i Göteborgs hamn ger Swedegas sina kunder möjligheten att bunkra LNG och flytande biogas (LBG) på samma gång som fartygen lastar och lossar vid kajen.

Naturgas och biogas

LNG-anläggningen kan även användas för lagring och transport av biogas. Det innebär att fartygen kan bunkra inte endast LNG men också LBG (liquefied biogas).  LBG är ett förnybart bränsle i flytande form som kan användas som fartygsbränsle.

”Vi är väldigt glada över att kunna bidra till utvecklingen av gasinfrastrukturen för sjöfarten i norra Europa. Genom att ingå ett avtal med gasleverantörer som Gasum kan man även främja slutkundernas möjlighet att köpa LNG eller LBG till konkurrenskraftiga priser”, säger Peter Blomberg, chef för affärsutveckling och innovation på Swedegas.

LNG-förbrukningen inom den globala sjöfartssektorn ökar, och trenden förväntas hålla i sig i och med införandet av svaveldirektivet IMO 2020 (IMO; International Maritime Organization) som träder i kraft nästa år. Svaveldirektivet innehåller minskningar av svavelutsläpp på 85 procent. IMO har även satt upp ett mål om att minska växthusgasutsläppen med minst 50 procent fram till 2050. Dessa miljöregleringar gör LNG till ett mycket attraktivt alternativ för att uppfylla de nya kriterierna.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Sales Director - LNG Maritime, Gasum
Tfn: +358 (0)404 839 129, E-post:  jacob.granqvist@gasum.com

Saila Horttanainen, Vice President Communications and Sustainability, Swedegas
Tfn: +46 70 622 76 06, E-post: saila.horttanainen@swedegas.se

Peter Blomberg, Team Leader Business Development and  Innovation, Swedegas
Tfn: +46  768 312 350, E-post: peter.blomberg@swedegas.se

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. 

Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas.  Swedegas ägs av infrastrukturfonden European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II), som förvaltas av First State Investments.

 

Läs mer