Varje kilometer räknas

Share:

Renare mobilitetslösningar är en förutsättning för att möta miljöutmaningar. Utöver flytande gas erbjuder Gasum även komprimerad naturgas och biogas på utvalda tankstationer. Komprimerad biogas och naturgas är båda metangaser och har många fördelar som drivmedel för exempelvis personbilar. Exempelvis är biogas är ett förnybart bränsle med konkurrenskraftiga priser.

Mindre utsläpp med gas

Biogas produceras från biologiskt nedbrytbart avfall som genereras av hem, industri och butiker. På så sätt bidrar det till en cirkulär ekonomi där avfall återanvändas och återvinns. Biogas kan minska koldioxidutsläppen med upp till 85% baserat på sin livscykelanalys jämfört med diesel.

Naturgas är ett fossilt bränsle som baserat på sin livscykelanalys, minskar koldioxid med ca 20% jämfört med bensin. Både naturgas och biogas är metangaser och kan därför ersätta varandra eller blandas. Gasdrivna bilar producerar bara en bråkdel av lokala utsläpp som kväveoxid och partiklar jämfört med diesel och detta bidrar till en bättre luftkvalitet.

Tanka gas på våra tankstationer

Gasbilar kommer även med en bensintank, vilket innebär att när gasen tar slut växlar bilen automatiskt till bensindrift. Beroende på bilmodell kan det kombinerade körlängden för gas och bensin vara upp till 100 mil.

Gas säljs i kilogram. 1 kg gas motsvarar ca 1,56 liter bensin och ca 1,39 liter diesel.

Möjliga betalningsmetoder för naturgas och biogas på Gasums tankstationer är nationella bank- och Visa Electron-kort, samt Mastercard och Visa-kreditkort. Se din närmaste Gasum tankstation.