Mikael Antonsson

Försäljningschef Tung trafik,
Sverige & Norge

0724 54 33 82
mikael.antonsson@gasum.com

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas för tunga fordon i Norden

Share:

Vi följer vår vision att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Under 2019 kommer vi att expandera vårt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken. Genom en samtidig satsning i alla tre länder knyter Gasum samman den nordiska marknaden och gör det enkelt för åkerier att tanka oavsett land

Kommande tankstationer

Vi utvecklar Gasums nätverk med tankningsstationer för flytande bio- och naturgas och har som mål att utöka antalet tankningsstationer i de nordiska länderna med cirka 50 nya stationer till 2020. De kommande stationerna kommer att placeras på platser som är relevanta för kunderna och hjälpa till att expandera arbetsräckvidden för LNG-drivna lastbilar ännu mer i de nordiska länderna. De regioner som Gasum beviljats stöd för i Sverige är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

Efterfrågan på ett renare alternativ av drivmedel för tung trafik ökar kraftigt och det växande nätverket av tankstationer med flytande biogas och flytande naturgas ökar möjligheterna ytterligare att övergå till att använda gas som drivmedel.