Mikael Antonsson

Försäljningschef Tung trafik,
Sverige & Norge
+46 72 454 3382
mikael.antonsson@gasum.com

Tankstationer för flytande biogas och naturgas för tunga fordon i Norden

Share:

Vi följer vår vision att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Vi utvecklar Gasums nätverk med tankningsstationer för flytande bio- och naturgas och har som mål att utöka antalet tankningsstationer i de nordiska länderna med cirka 50 nya stationer till 2020. De kommande stationerna kommer att placeras på platser som är relevanta för kunderna och hjälpa till att expandera arbetsräckvidden för LNG-drivna lastbilar ännu mer i de nordiska länderna. Genom en samtidig satsning i alla tre länder knyter Gasum samman den nordiska marknaden och gör det enkelt för åkerier att tanka oavsett land

Tankstationer som snart öppnar

  • Västerås
  • Norrköping
  • Örebro
  • Jönköping

Gasum har beviljats stöd genom Klimatklivet i Sverige för tankstationer i Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

Efterfrågan på ett renare alternativ av drivmedel för tung trafik ökar kraftigt och det växande nätverket av tankstationer med flytande biogas och flytande naturgas ökar möjligheterna ytterligare att övergå till att använda gas som drivmedel.