Content image

Sharareh Edström

Director, Traffic
Sweden
tel. +46 73 505 0620
sharareh.edstrom@gasum.com

Kommande tankstationer för flytande biogas och flytande naturgas

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) minskas utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. Gas spelar en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Vi utvecklar Gasums nätverk med tankningsstationer för flytande bio- och naturgas och har som mål att utöka antalet tankningsstationer i de nordiska länderna med cirka 50 nya stationer till 2020. De kommande stationerna kommer att placeras strategiskt för att kunna öka arbetsräckvidden för gasdrivna lastbilar. Stationsnätet utvecklas snabbt i Finland, Sverige och Norge samtidigt, vilket underlättar tankning oavsett vilken land man befinner sig i.

Tankstationer som snart öppnar

Gasum har beviljats stöd genom Klimatklivet i Sverige för tankstationer i flera län.

Efterfrågan av renare drivmedelsalternativ för tung trafik ökar kraftigt. Gasums nätverket av tankstationer med flytande biogas och flytande naturgas ökar tillgången på renare drivmedel.