Content image

John Wihlborg

Senior Sales Manager
Tel. +46 730 914 482
john.wihlborg@gasum.com

 

Claes Westling

Claes Westling

Sales Manager
Tel. +46 730 899 218
claes.westling@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Stöd för hållbarhet - Gasum hjälper er med ansökan till Klimatklivet

Att investera i en lastbil som drivs på flytande gas sänker såväl utsläpp som bränslekostnader. Nu kan du genom Klimatklivet få ekonomiskt stöd för 40-60% av merkostnaden som tillkommer när man investerar i en gaslastbil. OBS! Sista ansökningsdag via Gasum är 28:e september.

Vi hjälper er med ansökan

Att söka detta stöd är enkelt men kan vara tidskrävande för den som har mycket att göra. Nu kan vi på Gasum kostnadsfritt hjälpa er med ansökan genom en fullmakt.

Varför ska jag ansöka redan nu?

Att söka stöd från Klimatklivet skapar möjligheter och flexibilitet. Ett beviljat stöd innebär inte ett krav på att köpa en gaslastbil i slutändan, utan det går bra att ångra sig. Ansökan specificerar inte exakt vilken typ eller märke av fordon du tänker investera i. Det kan du bestämma själv i lugn och ro vid ett senare tillfälle.

Många fördelar med flytande gas

Genom att köra på flytande gas är det möjligt att sänka företagets bränslekostnader och utsläpp av koldioxid. Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) kan blandas och därför är det möjligt att öka andelen förnybart drivmedel efterhand om det passar bättre. Många företag vi hjälpt växla över till gasdrivna lastbilar anser att deras konkurrenskraft stärkts och att de lättare uppnår sina miljömål. Fråga oss om du vill veta mer om våra andra kunder. Här kan du läsa mer om flytande gas som drivmedel och använda vår kalkylator för att räkna ut besparingar i kronor, samt minskade utsläpp av koldioxid.

Stationsnätet för flytande gas växer snabbt och Gasum investerar kontinuerligt i nya tankstationer. Här kan du se våra tankstationer med flytande gas

Om jag tackar JA till hjälp med ansökan vilka förpliktelser har jag då mot Gasum?

Att Gasum hjälper er innebär inga förpliktelser. I samband med ansökan har ni möjlighet att teckna ett ramavtal med oss avseende bränsle. Detta är valfritt och avtalet har inga krav avseende volymer eller lojalitet.

Hur går ansökan till?

Kontakta oss på Gasum senast 28:e september 2020 så skickar vi er ett formulär där ni sedan anger er företagsinformation till fullmakten.