Trading-funktion på Gasum:

Trading-funktionens omfattande nätverk av trading-motparter och antalet marknadsplatser gör att man kan få de bästa priserna.

 

Handel med finansiella produkter:

  • finansiella produkter bundna till hub-index (TTF, Gaspool, NBP, GetBaltic),

  • gasprodukter som levereras fysiskt,

  • LNG-leveranser,

  • utsläppsrätter (EUA),

  • oljederivat (Brent, Propane) och elderivat,

  • elprodukter som levereras fysiskt.

Trading strävar efter att i framtiden expandera till marknaden i Centraleuropa, närmare bestämt till Tyskland, Holland och Belgien.

Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

15.06.2021

Portfolio management & Trading – energilösningar med ett heltäckande gediget kunnande

Trading-funktionen ansvarar för prissättningen av Gasums produkter, handeln med alla finansiella produkter och även försäljningen av naturgas inom hela Gasum. När en kund behöver miljövänliga, prisoptimerade och heltäckande energilösningar till sin verksamhet hjälper Trading till att skräddarsy dem med sitt gedigna kunnande.

För Gasums kunder syns Trading-verksamheten som en konkurrenskraftig prissättning på alla produkter som företaget erbjuder, i form av bättre priser. Man strävar efter att automatisera processerna så långt som möjligt, så att den produkt eller tjänst som kunden får är så effektiv som möjligt.

”Vårt trumfkort i konkurrensen är vår erfarna och kunniga personal, som även kan skräddarsy produktlösningar som på bästa sätt passar kundens behov”, säger den ansvariga chefen för trading-tjänsterna Jouni Liimatta.

”Vår egen LNG-produktion är ett stort trumfkort i konkurrensen när det gäller optimeringen av priserna för kundleveranserna. Det ger oss också större flexibilitet i leveranserna”, fortsätter han.

Trading-funktionens omfattande nätverk av trading-motparter och antalet marknadsplatser gör att man kan få de bästa priserna. Trading handlar både med finansiella produkter bundna till hub-indexen för naturgas (TTF, Gaspool, NBP, GetBaltic) och gasprodukter som levereras fysiskt. Dessutom handlar Trading med LNG-leveranser, utsläppsrätter (EUA), oljederivat (Brent, Propane) och elderivat samt elprodukter som levereras fysiskt.

Blicken mot Centraleuropa

Trading strävar efter att i framtiden expandera till marknaden i Centraleuropa, närmare bestämt till Tyskland, Holland och Belgien. Med det strävar man efter att hjälpa nordiska kunder som är verksamma globalt med deras energimarknadsbehov även i deras verksamheter i Centraleuropa.

”LNG är redan en global marknad, och på den marknaden kan vi ge våra kunder i Östersjöregionen ytterligare fördelar även globalt. LNG:s betydelse på energimarknaden kommer att öka”, konstaterar Liimatta.

Att gå mot att bli koldioxidneutral är obestridligt en megatrend och allt fler företag söker efter mer miljövänliga energilösningar för sin verksamhet.

”Vi kan svara på kundernas behov på ett heltäckande sätt när det gäller energimarkndaden. En allt större andel av våra produkter representerar mer miljövänliga energiformer. Vi kan erbjuda biogasprodukter, utsläppsrätter och ursprungsgarantier, som gör att vi säkerställer att kundernas koldioxidavtryck blir så litet som möjligt. Vi strävar efter att hjälpa kunderna att gå mot en koldioxidneutral energianskaffning. Jag ser biogas som en megatrend inom miljövänliga och koldioxidneutrala energialternativ, vars betydelse även kommer att öka framöver”, säger Liimatta.

Energilösningar för hela värdekedjan

Gasum producerar miljövänlig biogas i Finland och Sverige. Utöver det utvecklar företaget ny vindkraftsproduktion. Med hjälp av dessa faktorer kan Gasum bygga skräddarsydda lösningar som betjänar kunden i hela värdekedjan. Det kan handla om logistiklösningar, genom att tillhandahålla biogas till personbilstrafiken och tung trafik samt fartyg inom sjöfarten. Om det handlar om industriella aktörer kan samma kund behöva en renare lösning även för sina energibehov.

”Vi kan täcka in kundens hela energibehov. Från råvara och tillhörande logistik till produktionsfasen och leveransen av produkten. Vi kan använda hela kedjan så att kunden kan agera på ett mer miljövänligt sätt när det gäller sin energilösning”, säger Liimatta.

Större förutsägbarhet med portföljförvaltning

När gasmarknaden öppnades i Finland i början av 2020 övergick de relativt stabila priserna till att bli betydligt mer volatila. Marknadsrörelserna följer det som sker globalt. Utmaningen när det gäller kunderna är att gaspriset är något mindre förutsägbart än tidigare. Därmed har även betydelsen av riskhantering ökat.

”Vi ser att förvaltning av gasportföljer och riskhanteringstjänster kommer att vara sådant som påverkar kundernas köpbeslut när det gäller gas och därför har vi på Gasum även byggt upp dessa tjänster. Med hjälp av dessa tjänster kan vi få bort prisvolatiliteten och göra prisrörelserna mer förutsägbara”, säger Liimatta.

Läs mer om företagets övriga utbud av energimarknadstjänster här >