Varför använda gas som bränsle? 

Om du vill minska logistikutsläppen kostnadseffektivt, bör ditt företag byta till gas. Nu får du också statligt investeringsstöd för inköp av en ny gaslastbil. Dessa och andra fördelar med gas hittar du i vår nya guide. 

 

Ladda ner guide 

Content image

Sharareh Edström

Director, Traffic
Sweden
tel. +46 73 505 0620
sharareh.edstrom@gasum.com

22.06.2021

Minskade utsläpp och lägre logistikkostnader – frågor och svar om gasdrivna fordon

Klimat och ekonomi är två ämnen som intresserar alla logistikköpare. Hur ska företaget nå sina hållbarhetsmål och samtidigt kunna göra det på ett kostnadseffektivt sätt?

Transporterna står idag för en stor del av företagens koldioxidutsläpp, men de är också enkla att göra något åt. Särskilt då många transportföretag vill erbjuda hållbara tjänster och göra sin del för klimatet. Med de olika stödformer som finns uppmuntras byte till gasdrivna fordon för att på så sätt få ner koldioxidutsläppen i samhället.

I den här artikeln ger vi svar på frågor om flytande gas som logistikköpare kan tänkas ställa sig.

Varför just gas?

Sveriges beslutsfattare vill se fler gasdrivna fordon på vägarna. Därför har man bestämt sig för att ge ekonomiskt stöd till de transportföretag som vill byta till gaslastbil. Det ekonomiska stödet ger en smidig övergång för såväl transportföretag som logistikköpare. Man skulle kunna säga att den flytande gasen blir kostnadsneutral för logistikköparen.

Hur kan flytande gas spara in på logistikkostnaderna?

En vanligt förekommande åsikt är att fordon med låga utsläpp kostar mer. I synnerhet inom transportbranschen, där inköpspriserna för tunga fordon är höga. Och visst finns en viss prisskillnaden mellan en traditionell lastbil och en gaslastbil, men det finns också besparingar att göra.

Var uppstår besparingarna?

  1. Flytande naturgas är billigare än diesel och håller dessutom jämn kvalitet året om. Även priset på flytande biogas är lägre än på förnybar diesel, det vill säga HVO. Läs mer om sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar i Sverige med fantastiska resultat.

  2. Med de statliga investeringsstöden kan man få så mycket som 40–60 procent av merkostnaden vid inköp av gaslastbil. Läs mer om investeringsstöden Klimatklivet och Klimatpremien.

  3. Gasdrivna fordon är pålitliga och säkra – trots att det handlar om den allra senaste tekniken.

  4. Mindre klimatpåverkan är en konkurrensfördel och hjälper såväl logistikköpare som transportföretag att lyckas på marknaden.

Beräkningen bygger på en uppskattning och besparingarna i procent beror de körda transporterna på årsbasis och förändringar i bränslepriserna.

Hur byter man till logistiktjänster med mindre utsläpp?

Att växla om till flytande gas blir allt mer populärt. Det är dessutom ganska smidigt. Prata med logistikavdelningen på ditt företag, de är länken till transportföretagen. Har inte leverantören hållbara transporter så kan ni kanske växla om tillsammans.

Glöm inte den egna fordonsflottan. Kanske är det dags att fundera över att förnya företagets egna lastbilar! Just nu kan ni få investeringsstöd motsvarande 40–60 procent av merkostnaden vid köp av gaslastbil.

Läs mer: Svenska transportföretag tar hänsyn till miljön i sin verksamhet

Rådfråga oss på Gasum

År 2021 är den flytande gasens år. Varför inte haka på trenden? I och med investeringsstöden Klimatklivet och Klimatpremien kan allt fler transportföretag erbjuda hållbara transporter. Varför inte välja en transportpartner som kör på flytande gas, så att ni kan spara in på exempelvis bränslekostnaderna. Kontakta vårt säljteam så hjälper vi dig med renare logistik!

22.6.2021

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer