Övervakning råvarulager

I veckan installerades vår första kamera i samarbete med Securitas Direkt & Jeesec Larm Skåne AB för värmeövervakning av våra substrat i plansilofacken, som komplement till utöver vår befintliga egenkontroll med rondering och temperaturmätningar i materialet. Detta är en relativt ny produkt som Securitas Direct introducerat på marknaden och vi är en av de första kunderna i Sverige att installera denna modell.

Med denna installation kan vi värmeövervaka ca 20% av våra lagringsytor. Om detta system fungerar väl så kommer systemet succesivt att byggas ut, för att täcka så mycket lagningsyta vi kan och har behov av.