Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Flytande naturgas – ren energi till de nordiska länderna

Share:

Gas är en avgörande faktor i vår strävan efter en renare framtid och ett koldioxidneutralt samhälle. Gasum har under de senaste åren stegvis utvecklat det nordiska gasekosystemet med utgångspunkt i inhemsk biogas, flytande naturgas (LNG) och energieffektiv naturgas. 

LNG som energikälla

Förutom industrin erbjuder LNG en ren drivmedelslösning för sjötrafik och tung landsvägstrafik. LNG är det mest miljövänliga bränslet för sjötrafik idag. Användning av LNG ger inte upphov till några svaveloxidutsläpp och uppfyller de allt strängare utsläppskraven för utsläpp av kväveoxid, partiklar och koldioxid.

LNG finns för processanvändning inom industrin, rena rökgaser kan användas för exempelvis uppvärmning, torkning och inom livsmedelsproduktion.

LNG minskar utsläppen

LNG ger många fördelar både för folkhälsan och miljön. En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

LNG kompletterar och kan kombineras med förnybar biogas för att utveckla innovativa och effektiva gasekosystem.