Gasums LNG-köp från Ryssland

Content image

Kontakta oss

Gasums kunder inom sjöfarten kan bunkra sina LNG-fartyg vid kusten, från en lastbil eller genom fartygsbunkring. Kontakta oss så hjälper vi dig rätt.


Heltäckande service på den nordiska LNG-marknaden

Gasums heltäckande leveranskedja ger trygga leveranser till alla LNG-kunder i de nordiska länderna. 

Gasum levererar flytande naturgas (LNG) till kunder samt flera samarbetspartner i Europa och i Norge. LNG levereras på fartyg till Gasums terminaler i Norge, Sverige och Finland. Till industrin levereras all LNG via gasnätet eller med tankbilar.

Gasums kunder inom sjöfarten kan bunkra sina LNG-fartyg vid kusten, från en lastbil eller genom fartygsbunkring. Leveransen av LNG anpassas beroende på fartygets rutt, tidtabell och bränslebehov.

 

Läs mer om våra terminaler i Sverige och tillhörande säkerhetsinformation:

Flytande naturgas är för tillfället det enda alternativet för att avsevärt minska utsläppen från sjöfarten

Flytande naturgas (LNG) är för tillfället det renaste marina bränslet som finns. Det är det enda sättet för rederier att börja minska sina utsläpp idag.

Content image
Content image

Läs mer om sjöfart portfolio

Gasum erbjuder säker och snabb bunkring. Bunkringen kan ske från land till fartyg, från lastbil till fartyg eller från fartyg till fartyg.