Kontaktuppgifter

Lars Sjösvärd
Produktions- och råvaruchef
+46 (0)703 16 61 62
lars.sjosvard@gasum.com
Linköping, Sverige

Staffan Stomberg
Ansvarig Biogödsel Jordberga
+46 (0)703 74 14 99
staffan.stomberg@gasum.com
Klagstorp, Sverige

Robert Kinnander
Materialplanerare och logistikansvarig
+46 (0)705 28 84 07
robert.kinnander@gasum.com
Linköping, Sverige

Råvara

Våra biogasanläggningar kan ta emot en stor bredd av råvaror. I stort sett kan allt organiskt material användas. Har du organsikt avfall eller restprodukter och vill veta om de kan användas i någon av våra biogasanläggningar så tveka inte att kontakta oss.

Exempel på råvaror: Vall, sekunda spannmål, oljeväxter och ärter, frityrolja, de flesta typer av gödsel, slakteriavfall, organiskt hushållsavfall samt diverse rest- och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin.

  • Vi har praktisk erfarenhet från många olika råvaror.
  • Vi är vana att på ett smidigt sätt hantera produkter som för andra är ett problem.
  • Vi är flexibla och lösningsorienterade.

Substratenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror och substrat som du tror skulle fungera som råvara till biogas?

Fyll i och skicka in följande enkät, så återkommer vi för vidare diskussion om möjligheter.

Information om substrat till SBI-anläggning

1. Beskrivning av material och ursprung

2. Volymer och transport

 

3. Kvalité

 

h) Risk för organiska föroreningar? (pesticider m.m.)
i) Risk för innehåll av smittbärande ämnen? (salmonella t ex)
j) Innehåller materialet GMO?
k) Finns analysprotokoll, produktblad, säkerhetsdatablad el dyl?

4. Klassificering av material

a) Klassificering enligt HBK (Hållbarhetskriterierna, kryssa för aktuell kategori)
b) ABP – kategori (kryssa för aktuell kategori)
c) Är materialet klassat som brandfarlig vara?
d) Klassificering enligt SPCR120 (kryssa för aktuell kategori)