Kontaktuppgifter

Lars Sjösvärd
Produktions- och råvaruchef
+46 (0)703 16 61 62
lars.sjosvard@gasum.com
Linköping, Sverige

Staffan Stomberg
Ansvarig Biogödsel Jordberga
+46 (0)703 74 14 99
staffan.stomberg@gasum.com
Klagstorp, Sverige

Robert Kinnander
Materialplanerare och logistikansvarig
+46 (0)705 28 84 07
robert.kinnander@gasum.com
Linköping, Sverige

Råvara

Jaa:

På Gasum tar vi emot en stor variation av råvaror för produktion på våra biogasanläggningar. Nästa allt biologiskt material kan omvandlas till biogas. Vi söker ständigt efter leverantörer av råvara. Om du driver verksamhet som genererar någon biologiskt avfall, så som restprodukter från livsmedelsproduktion eller jordbruk, hör av dig så undersöker vi om dina restprodukter kan användas i någon av våra biogasanläggningar.

Exempel på råvaror vi är intresserade av: Vall, sekunda spannmål, oljeväxter och ärter, frityrolja, de flesta typer av gödsel, slakteriavfall, biologiskt hushållsavfall samt diverse rest- och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin.

Vi erbjuder:

  • Praktisk erfarenhet av hantering av de flesta råvaruslag.

  • Smidig hantering av de produkter och råvaror ni vill bli av med.

  • Flexibel och lösningsorienterad hantering.

Leverantörsenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror som du vill leverera till någon av våra biogasanläggningar?

Välkommen att fylla i och skicka in enkäten under, så återkommer vi inom kort.

 

Information om substrat till Gasum-anläggning

1. Beskrivning av material och ursprung

2. Volymer och transport

 

3. Kvalité

 

h) Risk för organiska föroreningar? (pesticider m.m.)
i) Risk för innehåll av smittbärande ämnen? (salmonella t ex)
j) Innehåller materialet GMO?
k) Finns analysprotokoll, produktblad, säkerhetsdatablad el dyl?

4. Klassificering av material

a) Klassificering enligt HBK (Hållbarhetskriterierna, kryssa för aktuell kategori)
b) ABP – kategori (kryssa för aktuell kategori)
c) Är materialet klassat som brandfarlig vara?
d) Klassificering enligt SPCR120 (kryssa för aktuell kategori)

Självdeklaration

Har du matavfall, avfall eller restprodukter till vår anläggning i Jordberga så vill vi gärna att du fyller i den eller de deklarationer som matchar din produkt.

Självdeklaration för matavfall

Själdeklaration för avfall och restprodukter 

Hjälpblankett för matavfall

Hjälpblankett för avfall och restprodukter