Robert Kinnander

Inköp- & Logistikansvarig
0705 28 84 07
robert.kinnander@gasum.com

Staffan Stomberg

Ansvarig Biogödsel Jordberga
0703 74 14 99
staffan.stomberg@gasum.com

Biologiskt nedbrytbart avfall blir förnybar energi

Jaa:

På Gasum tar vi emot en stor variation av råvaror för produktion på våra biogasanläggningar. Nästa allt biologiskt material kan omvandlas till biogas. Vi söker ständigt efter leverantörer av råvara. Om du driver verksamhet som genererar genererar något biologiskt avfall, såsom restprodukter från livsmedelsproduktion eller jordbruk, hör av dig så undersöker vi om dina restprodukter kan användas i någon av våra biogasanläggningar.

Exempel på råvaror vi är intresserade av: Vall, sekunda spannmål, oljeväxter och ärter, frityrolja, de flesta typer av gödsel, slakteriavfall, biologiskt hushållsavfall samt diverse rest- och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin.

Vi erbjuder:

  • Praktisk erfarenhet av hantering av de flesta råvaruslag.

  • Smidig hantering av de produkter och råvaror ni vill bli av med.

  • Flexibel och lösningsorienterad hantering.

Leverantörsenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror som du vill leverera till någon av våra biogasanläggningar?

Välkommen att fylla i och skicka in enkäten, så återkommer vi inom kort.

Självdeklaration

Har du matavfall, avfall eller restprodukter till vår anläggning i Jordberga så vill vi gärna att du fyller i den eller de deklarationer som matchar din produkt.

Självdeklaration för matavfall

Själdeklaration för avfall och restprodukter 

Hjälpblankett för matavfall

Hjälpblankett för avfall och restprodukter

 

1. Beskrivning av material och ursprung

2. Volymer och transport

 

3. Kvalité

 

h) Risk för organiska föroreningar? (pesticider m.m.)
i) Risk för innehåll av smittbärande ämnen? (salmonella t ex)
j) Innehåller materialet GMO?
k) Finns analysprotokoll, produktblad, säkerhetsdatablad el dyl?

4. Klassificering av material

a) Klassificering enligt HBK (Hållbarhetskriterierna, kryssa för aktuell kategori)
b) ABP – kategori (kryssa för aktuell kategori)
c) Är materialet klassat som brandfarlig vara?
d) Klassificering enligt SPCR120 (kryssa för aktuell kategori)