Mittarilukema

Jaa:

Käyttöpaikan numeron löydät maakaasulaskusta.

Ilmoita mittarin lukema kokonaisuudessaan (myös nollat).