Gasumin asiakaspalvelu

Arkisin klo: 8-17
p. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.com

Tankkaa puhtaasti kotimaista

Kampanjaetuna tarjoamme kotimaista biokaasua vain 89/kk. Biokaasulla ajaminen säästää sekä luontoa että euroja!


Lue lisää

Kiinteähinta-kampanjan ehdot

Gasum tarjoaa kampanja-aikana kaasukäyttöistä henkilöautoa ostavalle tai maahantuovalle yksityisasiakkaalle mahdollisuuden ostaa liikennekaasua kuukausikohtaiseen kiinteään hintaan. Hinta on maakaasulle 69 €/kk ja biokaasulle 89 €/kk. Kampanjan piiriin kuuluvat 16.1–30.6.2017 aikavälillä tehdyt uusien autojen tilaukset, autoliikkeistä ostetut esittely- ja vaihtoautot sekä yksityisesti ulkomailta maahantuodut kaasukäyttöiset henkilöautot.

Avattu sopimus on voimassa määräajan 18 kuukautta kiinteän hinnan aktivoinnista alkaen.

Kuukausihinta kattaa tankkaukset kaikilla Gasumin CNG-asemilla Suomessa 4000 kg  (*  tankkausmäärään saakka. Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä ja se edellyttää Gasumin maksuaikakortin GasCardin hankintaa tai olemassa olevan GasCardin aktivointia kampanjan piiriin. 

Uusi GasCard-asiakas

Uutta GasCardia tulee hakea auton tilauksen yhteydessä. Korttihakemuksesta valitaan laskutustavaksi Kiinteä kuukausihinta ja tuotevalinnaksi joko maa- tai biokaasu. Uusi GasCard saapuu postitse kotiin viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta.

Autoliikkeestä ostetun auton tapauksessa korttihakemuksen lisätietokenttään tulee kirjoittaa auton myyjäliikkeen ja ko. myyjän nimi.

Autoliikkeestä ostetut autot

Kampanjaedun alkamisajankohtaa voidaan siirtää, mikäli auton luovutuajankohta on kauppapäivää myöhäisempi. GasCard-hakemuksessa on tällöin mainittava arvio auton luovutusajankohdasta.

Aktivoi kampanjahinta tällöin erikseen verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan (käytetty ajoneuvo), korttihakemukselle tulee merkitä auton rekisteritunnus. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä. 

Maahantuodut autot

Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, hakemuksen liitteeksi tulee liittää Verohallinolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio (sähköinen tai printattu). Hakemuksen lisäkenttään tulee kirjoittaa auton rekisteritunnus tai valmistenumero. Erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä.

Olemassa oleva GasCard-asiakas

Kampanjan piiriin kuuluvat myös olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka tilaavat kampanja-aikana uuden auton, ostavat käytetyn auton autoliikkeestä tai maahantuovat ulkomailta Suomeen rekisteröitävän kaasuauton.

Autoliikkeestä ostetut autot

Kampanjaedun alkamisajankohtaa voidaan siirtää, mikäli auton luovutuajankohta on kauppapäivää myöhäisempi. Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse autoliikkeen ja automyyjän nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä.

Aktivoi kampanjahinta tällöin erikseen verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan (käytetty ajoneuvo), Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse auton rekisteritunnus sekä autoliikkeen ja myyjän nimi. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä.

Maahantuodut autot

Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, Gasumin asiakaspalvelulle tulee lähettää sähköpostitse Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio. 

Laskutus

Kiinteä hinta aktivoituu käyttöön seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen, tätä ennen tapahtuneet tankkaukset laskutetaan voimassa olevan hinnan mukaan. Laskutuskausi on kalenterikuukausi. Maksuaikaa laskulla on 14 vrk (netto).

Sopimuksen päättyminen

Sopimus on irtisanottavissa asiakkaan toimesta kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanottua sopimusta ei voi aktivoida kampanjaan uudelleen.  Jos asiakas irtisanoo sopimuksen ennenaikaisesti sopimuskauden aikana, asiakkaan käyttämä kaasumäärä skaalataan toteutuneen sopimuskauden pituuden mukaisesti koko 18 kk ylärajaan.

Gasumilla on oikeus laskuttaa täten muodostuvan uuden ylärajan ylittävä osuus asiakkaalta (esim. jos sopimus irtisanottu 8 kk jälkeen, kiinteään hintaan sisältyvä tankkausmäärä on 8 x 222 kg = 1778 kg). 

Jos asiakas ei irtisano GasCard-sopimusta 18 kk:n kampanjaetuuden päättyessä, GasCardin voimassaolo jatkuu automaattisesti ja laskutus perustuu vain kortilla tehtyihin tankkausmääriin.  

*)  Vastaa 18 kk sopimusjaksolla noin 90 000 km ajoa, eli noin 60 000 km vuodessa.    

Käytön rajoitukset

Kiinteään hintaan sidottu GasCard on henkilökohtainen, eikä kampanjaetua voi siirtää toiselle henkilölle. Gasum seuraa kortin tankkaustapahtumia. Kortin väärinkäyttötapauksissa Gasumilla on oikeus katkaista kiinteä hinnoittelu. Ei jälleenmyyjille. Hintakampanjan piiriin ei kuulu nykyiseen autoon tehtävä kaasumuunnos. Gasum ei ole velvollinen korvaamaan asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista aiheutunutta haittaa. 

Muut ehdot

Mikäli asiakkaan ostama kaasumäärä ylittää 18 kuukauden sopimusajalla 4000 kg:n tankkausmäärän, Gasum laskuttaa ylimenevän osuuden asiakkaan tuotevalinnan ja ko. ajanhetkellä vallitsevan hinnan mukaisesti (asiakkaan kotipaikkaa lähinnä olevan julkisen aseman pylonihinta).

Asiakas voi halutessaan päivittää kiinteähintaisen kampanjan tuotevalinnan maakaasusta biokaasuun kesken sopimuskauden. Päivitys on mahdollista vain biokaasuun siirryttäessä.

Jäikö jokin askarruttamaan mieltäsi? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, me autamme mielellämme.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Hintaedun piiriin kuuluvat uudet ja olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka ostavat kampanjan voimassaoloaikana autoliikkeestä kaasukäyttöisen henkilöauton tai maahantuovat kaasuauton. Kampanja on vain yksityishenkilöille. Mukana ovat kaikki autokauppojen myymät kaasuautot ja myös yksityishenkilöiden maahantuomat käytetyt kaasuautot.

Hintakampanjan piiriin ei kuulu nykyiseen autoon tehtävä kaasumuunnos eikä yksityishenkilöiden myymät kaasuautot. Ei jälleenmyyjille.

Hintaedun piiriin eivät kuulu yksityishenkilöiden hankkimat pakettiautot eivätkä kuorma-autot.

Kyseinen kampanja on suunniteltu kasvattamaan autoliikkeiden myyntiä ja erityisesti lisäämään uusien kaasuautojen tilauskantaa Suomessa sekä uudistamaan yleisesti Suomen autokantaa. Teemme yhteistyötä autoliikkeiden kanssa, ja siksi kampanjan ehdot on myös rakennettu tämän yhteistyön ympärille.

Jos auto hankitaan käyttöedulla, kampanjaan liittyminen onnistuu. Käyttöedussa työntekijä vastaa polttoainekustannuksista. Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä, siksi tämä on sovellettavissa vain käyttöetuun.

Kiinteän kuukausihinnan laskutusta ei voida laittaa katkolle 18 kuukauden aikana. Sopimuksen voi irtisanoa, mutta etua ei voida aktivoida enää uudelleen.

Edun siirtäminen ei ole mahdollista. Kampanjaan on liitetty GasCard, joka on henkilökohtainen maksuaikakortti. Tätä ei voi siirtää uudelle omistajalle, vaan sopimus pitää omalta osalta katkaista kesken kauden, jos auton myy ennen 18 kuukauden täyttymistä.