Kiinteähinta-kampanjaehdot

Jaa:

Gasum tarjoaa kampanja-aikana kaasukäyttöistä henkilöautoa ostavalle tai maahantuovalle yksityisasiakkaalle mahdollisuuden ostaa liikennekaasua kuukausikohtaiseen kiinteään hintaan. Hinta on maakaasulle 69 €/kk ja biokaasulle 89 €/kk.

Kampanjan piiriin kuuluu 16.1–30.6.2017 aikavälillä tehdyt uusien autojen tilaukset, autoliikkeistä ostetut esittely-ja vaihtoautot sekä yksityisesti ulkomailta maahantuodut kaasukäyttöiset henkilöautot. Avattu sopimus on voimassa määräajan 18 kuukautta kiinteän hinnan aktivoinnista alkaen. Kuukausihinta kattaa tankkaukset kaikilla Gasumin liikennekaasuasemilla Suomessa 4000 kg:n (* tankkausmäärään saakka. Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä ja se edellyttää Gasumin maksuaikakortin GasCardin hankintaa tai olemassa olevan GasCardin aktivointia kampanjan piiriin.

UUSI GASCARD

Uutta GasCardia tulee hakea auton tilauksen yhteydessä. Korttihakemus tehdään gasum.com-sivuilla. Korttihakemuksesta valitaan laskutustavaksi Kiinteä kuukausihinta ja tuotevalinnaksi joko maa- tai biokaasu. Uusi GasCard saapuu postitse kotiin viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta.

Jos kysymyksessä on uusi auto, jonka luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, korttihakemuksen lisätietokentässä tulee mainita autoliikkeen ja automyyjän nimi, sekä arvio auton luovutuspäivästä – tällöin kiinteän hinnan laskutusta ei aloiteta heti. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee erikseen aktivoida käyttöön gasum.com – sivun aktivointilomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan (käytetty ajoneuvo), korttihakemukselle tulee merkitä auton rekisteritunnus sekä autoliikkeen ja myyjän nimi. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä.

Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, korttihakemuksen liitteeksi tulee liittää Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio (sähköinen tai printattu). Hakemuksen lisäkenttään tulee kirjoittaa auton rekisteritunnus tai valmistenumero. Erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä.

OLEMASSA OLEVA GASCARD

Kampanjan piiriin kuuluu myös olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka tilaavat kampanja-aikana uuden auton, ostavat käytetyn auton autoliikkeestä tai maahantuovat ulkomailta Suomeen rekisteröitävän kaasuauton.

Jos kysymyksessä on uusi auto, jonka luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, Gasumiin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse autoliikkeen ja automyyjän nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella.Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

*) Vastaa 18 kk sopimusjaksolla noin 90 000 km ajoa, eli noin 60 000 km vuodessa.

 Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan (käytetty ajoneuvo), Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse auton rekisteritunnus sekä autoliikkeen ja myyjän nimi. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tehdä.

Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, Gasumin asiakaspalvelulle tulee lähettää sähköpostitse Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio.

LASKUTUS

Kiinteä hinta aktivoituu käyttöön seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen, laskutuskausi on kalenterikuukausi. Maksuaikaa laskulla on 14 vrk (netto).

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN         

Sopimus on irtisanottavissa asiakkaan toimesta kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanottua sopimusta ei voi aktivoida kampanjaan uudelleen.

Jos asiakas irtisanoo sopimuksen ennenaikaisesti sopimuskauden aikana, asiakkaan käyttämä kaasumäärä skaalataan toteutuneen sopimuskauden pituuden mukaisesti koko 18 kuukauden ylärajaan. Gasumilla on oikeus laskuttaa täten muodostuvan uuden ylärajan ylittävä osuus asiakkaalta (esim. jos sopimus irtisanottu 8 kuukauden jälkeen, kiinteään hintaan sisältyvä tankkausmäärän yläraja on 8 x 222 kg = 1778 kg).

Jos asiakas ei irtisano GasCard-sopimusta 18 kk:n kampanjaetuuden päättyessä, GasCardin voimassaolo jatkuu automaattisesti ja laskutus perustuu vain kortilla tehtyihin tankkaustapahtumiin. 

Jos asiakas ei aktivoi korttia kampanjan piiriin 6 kuukauden kuluttua kortin tilauksesta, kiinteän hinnan kampanjaetu menetetään, mutta kortilla voi tehdä tankkauksia kuten normaalisti perustuen tankkausaseman pylonihintaan ja tankkausmäärään.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Kiinteään hintaan sidottu GasCard on henkilökohtainen, eikä kampanjaetua voi siirtää toiselle henkilölle. Gasum seuraa kortin tankkaustapahtumia. Kortin väärinkäyttötapauksissa Gasumilla on oikeus katkaista kiinteä hinnoittelu. Ei jälleenmyyjille. Hintakampanjan piiriin ei kuulu nykyiseen autoon tehtävä kaasumuunnos. 

Gasum ei ole velvollinen korvaamaan asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista aiheutunutta haittaa.

MUUT EHDOT

Mikäli asiakkaan ostama kaasumäärä ylittää 18 kuukauden sopimusajalla 4000 kg:n tankkausmäärän, Gasum laskuttaa ylimenevän osuuden asiakkaan tuotevalinnan ja ko. ajanhetkellä vallitsevan hinnan mukaisesti (asiakkaan kotipaikkaa lähinnä olevan julkisen aseman pylonihinta).

Asiakas voi halutessaan päivittää kiinteähintaisen kampanjan tuotevalinnan maakaasusta (69 €/kk) biokaasuun (89 €/kk) kesken sopimuskauden. Päivitys on mahdollista vain biokaasuun siirryttäessä.