Gasumin asiakaspalvelu

Arkisin klo: 8-17
p. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Kiinteähinta-kampanjan ehdot

Jaa:

Gasum tarjoaa uutta tai käytettynä maahantuotua kaasukäyttöistä henkilöautoa tai henkilöautoon tulevaa kaasulaitteiden jälkiasennusta hankkivalle yksityisasiakkaalle mahdollisuuden ostaa liikennebiokaasua kuukausikohtaiseen kiinteään hintaan 89 €/kk 12 kuukauden ajan.

Kampanjan piiriin kuuluvat 2.1.–31.12.2018 aikavälillä:

a) autoliikkeistä tilatut uudet henkilöautot ja esittelyautot (autolla on ajettu enintään 6 000 km tai sen ensimmäisestä käyttöönotosta on alle 6 kuukautta)

b) yksityisesti tai autoliikkeen toimesta ulkomailta maahantuodut, kampanjan aikana Suomeen ensi kertaa rekisteröitävät kaasukäyttöiset henkilöautot, joiden alkuperäinen käyttöönotto on tapahtunut aikaisintaan 1.1.2010 (EURO5) tai myöhemmin sekä

c) kaasulaitteiden jälkiasennukset aikaisintaan 1.1.2003 (EURO4) tai myöhemmin käyttöönotettuihin henkilöautoihin.

Kampanjaetuus on voimassa 12 kuukautta kiinteän hinnan aktivoinnista, jonka jälkeen kampanjan piirissä oleva tankkauskortti siirtyy tankkaustapahtumaperusteisen hinnoittelun piiriin. Kuukausihinta kattaa tankkaukset kaikilla Gasumin liikennekaasuasemilla Suomessa noin 50 000 km vuotuiseen ajomäärään saakka. Huomioithan, että GasCard ei toimi maksuvälineenä muiden toimijoiden asemilla.

Kiinteän kuukausihinnan piiriin sisältyvä volyymi saa olla keskimäärin 190 kg kuukaudessa, tasattuna asiakkaan koko kampanjajakson pituudelle. Määrä tarkoittaa yli 4200 km ajoa kuukaudessa [arvio perustuu uusien C-segmentin kaasuautojen (Skoda Octavia, Audi A3...) keskikulutuksiin].

Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä ja se edellyttää Gasumin maksuaikakortin GasCardin hankintaa tai olemassa olevan GasCardin aktivointia kampanjan piiriin. Gasum tarkistaa ajoneuvojen kampanjakelpoisuuden ajoneuvojen rekisterihistorian perusteella.

Gasum toimittaa asiakkaalle kilomääräisen yhteenvedon toteutuneista tankkaustapahtumista kuukausittaisessa laskuerittelyssä.

Kiinteä hinta aktivoituu käyttöön seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen, laskutuskausi on kalenterikuukausi. Maksuaikaa laskulla on 14 vrk (netto). Ennen kampanjan laskutuskauden alkua, GasCardilla suoritetut tankkaukset laskutetaan tapahtumaperusteisesti.

Uusi GasCard

Uutta GasCardia tulee hakea auton tilauksen yhteydessä. Korttihakemus tehdään gasum.com-sivuilla. Hakemuksessa laskutustavaksi valitaan biokaasu kiinteällä kuukausihinnalla. Uusi GasCard saapuu postitse kotiin noin viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta.

a) Jos kysymyksessä on uuden auton tilaus, jossa auton luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, korttihakemuksen lisätietokentässä tulee mainita sana "Uusi auto", lisäksi autoliikkeen nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä – tällöin kiinteän hinnan laskutusta ei aloiteta heti. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee erikseen aktivoida käyttöön gasum.com – sivun aktivointilomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kortin hakemisesta.

Jos fyysinen luovutus tapahtuu kortinhaun kanssa samaan aikaan, korttihakemukselle tulee merkitä autoliikkeen nimi sekä auton rekisteritunnus. Tällöin erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä vaan kampanja astuu voimaan seuraavan kuun 1.päivästä automaattisesti.

b) Jos kysymyksessä on autoliikkeen ulkomailta Suomeen tuoma, Suomeen ensirekisteröitävä käytetty auto, korttihakemuksen lisätietokenttään tulee kirjoittaa autoliike [Autoliikkeen nimi] maahantuonut sekä auton suomalainen rekisteritunnus tai valmistenumero. Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun, jos korttihakemuksen tekohetkellä autoa ei ole vielä rekisteröity Suomeen (asiakaspalvelu@gasum.com).

c) Jos kyseessä on asiakkaan itse maahantuoma auto, korttihakemuksen lisäkenttään tulee kirjoittaa sanat "itse maahantuotu" sekä kyseisen auton suomalainen rekisteritunnus tai valmistenumero. Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun, jos korttihakemuksen tekohetkellä autoa ei ole vielä rekisteröity Suomeen (asiakaspalvelu@gasum.com).

d) Jos kysymyksessä on ajoneuvoon tehtävä kaasulaitteiden jälkiasennus, korttihakemuksen lisätietokentässä tulee mainita sana "kaasukonversio", auton rekisteritunnus ja jälkiasennuksen suorittaneen huoltoliikkeen nimi.

Kaikissa tapauksissa b)-c) kiinteän hinnan laskutus käynnistyy korttihakemuksesta seuraavan kuukauden 1.päivästä lähtien, joten erillistä kiinteän hinnan aktivointia ei tarvitse tehdä. Kohdassa d) GasCardia voi hakea myös jo ennen kuin jälkiasennus on suoritettu, jolloin kampanjan aktivointi tehdään käyttämällä gasum.com-sivujen aktivointilomaketta sen jälkeen, kun muutoskatsastus on suoritettu.

Olemassa oleva GasCard

Kampanjan piiriin kuuluvat myös olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka tilaavat kampanja-aikana uuden auton tai kaasulaitteiden jälkiasennuksen, tai maahantuovat ulkomailta Suomeen rekisteröitävän kaasuauton.

Jos kysymyksessä on uusi auto, jonka luovutusajankohta on kauppapäivää myöhäisempi, Gasumin asiakaspalveluun tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse että kysymyksessä on uusi auto ja lisäksi autoliikkeen ja automyyjän nimi sekä arvio auton luovutuspäivästä. Kun auto otetaan käyttöön tai luovutuspäivä on sovittu, kiinteä kuukausihinta tulee aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Kiinteä hinta on aktivoitava käyttöön viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sähköposti-ilmoituksen tekemisestä.

Jos kyseessä on asiakkaan itse tai autoliikkeen maahantuoma auto ja autolla ei ole vielä suomalaista rekisteritunnusta, Verohallinnolle tehtävän käyttöönottoilmoituksen vahvistusviestin kopio tulee lähettää sähköpostitse Gasumin asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@gasum.com)

Seuraavissa tapauksissa kiinteän edun voi suoraan aktivoida käyttöön gasum.com-sivun aktivointilomakkeella. Auton rekisteritunnus tulee mainita lomakkeella, ja ajoneuvon rekisterihistoria tarkistetaan:

a) Jos uuden auton fyysinen luovutus tapahtuu kaupan yhteydessä (esittelyauto), jolloin lisätietoja-kenttään kirjoitetaan myös autoliikkeen nimi

b) kysymyksessä on asiakkaan itse maahantuoma auto ja auto on ensirekisteröity Suomeen kampanja-aikana, lisätietoja-kenttään kirjoitetaan itse maahantuotu

c) kysymyksessä on autoliikkeen ulkomailta Suomeen tuoma, Suomeen ensirekisteröitävä käytetty auto, jolloin lisätietoja-kenttään kirjoitetaan myös maahantuoneen autoliikkeen nimi

d) jos kysymyksessä on kaasulaitteiden jälkiasennus, jolloin lisätieto-kenttään kirjoitetaan myös jälkiasennuksen suorittaneen liikkeen nimi

Sopimuksen päättyminen ja käytön rajoitukset 

Sopimus on irtisanottavissa asiakkaan toimesta kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanottua sopimusta ei voi aktivoida kampanjaan uudelleen.

Mikäli asiakkaan kampanjakauden tankkausten kuukausikohtainen keskiarvo ylittää 190 kg, Gasum laskuttaa tämän ylimenevän osuuden (esim. 8 kk voimassaolleella sopimuksella raja on 8 x 190 kg = 1520 kg). Ylitys laskutetaan sopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Ylimenevä osuus laskutetaan asiakkaan kotipaikkaa lähinnä olevan julkisen aseman vallitsevalla pylonihinnalla.

GasCardin voimassaolo jatkuu automaattisesti asiakkaan 12 kuukauden etuuskauden päättyessä siten, että 13. kuukaudesta alkaen laskutus perustuu kortilla tehtyihin tankkaustapahtumiin ja tankkausasemilla kyseisellä ajanhetkellä vallitseviin pylonihintoihin. GasCardin käytöstä ei aiheudu lisäkustannuksia asiakkaalle.

Jos uuden auton tilannut asiakas ei aktivoi korttia kampanjan piiriin kuuden (6) kuukauden kuluttua kortin tilauksesta, kiinteän hinnan kampanjaetu menetetään, mutta kortilla voi tehdä tankkauksia tavalliseen tapaan perustuen tankkausaseman pylonihintaan ja tankkausmäärään.

Kiinteään hintaan sidottu GasCard on henkilö- ja autokohtainen, eikä kampanjaetua voi siirtää toiselle henkilölle. Kampanja on vain yksityishenkilöiden käyttöön. Asiakkaalla voi olla voimassa vain yksi kiinteähintainen sopimus kerrallaan, mukaan lukien Gasumin vuoden 2017 aikaiset kiinteähintaiset sopimukset.

Suomen sisäinen käytettyjen autojen kauppa, kuten myöskään yksityishenkilöiden välinen autokauppa eivät kuulu kampanjan piiriin. Kampanjahinta ei koske paketti- ja kuorma-autoja. Ei yrityskäyttöön tai jälleenmyyjille.

Gasum seuraa kortin tankkaustapahtumia. Kortin väärinkäyttötapauksissa Gasumilla on oikeus katkaista kiinteä hinnoittelu ja laskuttaa toteutuneet tankkaukset tapahtumaperusteisesti.

Gasum ei ole velvollinen korvaamaan asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista tai kortin toimintahäiriöstä aiheutunutta haittaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Hintaedun piiriin kuuluvat kaikki uudet ja olemassa olevat GasCard-asiakkaat, jotka aikavälillä 2.1.-31.12.2018:

a) tilaavat uuden kaasuauton,

b) tuovat itse tai ostavat liikkeestä aikaisintaan 1.1.2010 käyttöönotetun, Suomeen nyt ensirekisteröitävän kaasuauton tai

c) tilaavat kaasulaitteiden jälkiasennuksen henkilöautoon, jonka ensimmäinen käyttöönottopäivä on aikaisintaan 1.1.2003

Kampanja on vain yksityishenkilöille eikä sitä saa soveltaa liiketoimintaan.

Hintakampanjan piiriin eivät kuulu Suomeen jo rekisteröidyt käytetyt autot, yksityishenkilöiden myymät kaasuautot, eivätkä maahantuodut tai konvertoitavat autot, jotka ovat edellä mainittuja ajankohtia vanhempia. Etu koskee vain henkilöautoja. Etu ei ole saatavilla pakettiautoihin, kuorma-autoihin eikä jälleenmyyjille.

 

Kampanjan tavoitteena on kasvattaa ja nuorentaa Suomen kaasuautokantaa, ei niinkään tukea autojen omistajanvaihdoksia.

Edun siirtäminen ei ole mahdollista. Kampanjaan on liitetty GasCard, joka on henkilökohtainen maksuaikakortti. Tätä ei voi siirtää uudelle omistajalle, vaan sopimus pitää omalta osalta katkaista kesken kauden, jos auton myy ennen 12 kuukauden täyttymistä.

Kiinteän kuukausihinnan laskutusta ei voida laittaa katkolle 12 kuukauden aikana. Sopimuksen voi irtisanoa, mutta etua ei voida aktivoida enää uudelleen.

Jos auto hankitaan käyttöedulla, kampanjaan liittyminen onnistuu. Käyttöedussa työntekijä vastaa polttoainekustannuksista. Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä, siksi tämä on sovellettavissa vain käyttöetuun, mutta ei vapaaseen autoetuun tai yritysten yhteiskäyttöautoihin.