LNG Meriliikenne

ARTIKKELI

Laiva on lastattu nyt LNG:llä

Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö lisääntyy varsinkin meriliikenteessä. Kasvuun vaikuttavat laivojen yhä tiukentuvat päästörajat. 

Lue lisää
Artikkelit
Content image
ARTIKKELI

Laiva on lastattu nyt LNG:llä

Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö lisääntyy varsinkin meriliikenteessä. Kasvuun vaikuttavat laivojen yhä tiukentuvat päästörajat.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Taksiautoilija, siirry ympäristöystävälliseen kaasuautoiluun

Kaasuautoilu yleistyy jatkuvasti henkilöautoilijoiden ohella myös ammattiautoilijoiden piirissä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Hiilineutraali tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

Gasum edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yhdessä kumppanien ja sidosryhmien kanssa eri foorumeilla ja verkostoissa sekä käymällä laajaa vuoropuhelua.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kasvatamme kaasutankkausverkostoa 10 uudella asemalla vuosittain

Tavoitteena on kehittää tankkausasemaverkostoa siten, että tankkaus on vaivatonta ja kätevää sekä jo olemassa oleville, että uusille kaasuautoilijoille.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun käyttö on ilmastoteko

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Miten tavoitteeseen päästään?

Lue lisää
Kolumnit
KOLUMNI

Paikalliset resurssit hyötykäyttöön

Energiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää murrosta. Sitä ajavat kuluttajat, jotka tahtovat vähäpäästöisiä ratkaisuja yrityksiltä.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Olemme hyvien puolella

Pitkään alalla olleilla yrityksillä on usein riski painaa muuttuvien markkinoiden reitillä pöpelikköön. Gasum on määrätietoisesti valinnut uudistujan roolin.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Liikenteen on aika painaa ekonappia

Liikenne on yksi Suomen suurimmista saastuttajista. Mitä asialle voidaan tehdä?

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Kaasuauto on ekoteko jo itsessään

Kaasuauto on jo itsessään ekoteko, sillä bio- ja maakaasu ovat puhtaita liikennepolttoaineita. Kaasua tankkaamalla säästää sekä ympäristöä että lompakkoa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

50 000 kaasuautoa on vasta alkua

Eteenpäin katsovat kunnat, kaupungit ja valtiot tavoittelevat nyt vahvasti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Suomella on kaikki syyt olla muutoksen eturintamassa.

Lue lisää
Content image

Asiakastarinat

Ympäristöarvot saivat ESL Shippingin valitsemaan LNG:n

Itämeren johtava kuivarahtia kuljettava yhtiö ESL Shipping aikoo jatkossa käyttää alustensa polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG).

Lue lisää

Postin paketit toimitetaan perille kaasuautoilla

Posti oli ensimmäisten joukossa ottamassa biokaasuautoja käyttöön vuosikymmenen alussa. Nyt käytössä on 40 kaasuautoa.

Lue lisää

Yhä useampi muutto ajetaan kaasuautolla

Niemi Palvelut hankki ensimmäiset biokaasulla kulkevat autot syksyllä 2016. Käyttökokemukset olivat niin myönteisiä, että uusia kaasuautoja on jo tilauksessa.

Lue lisää
Tuote paikallaan
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Novitan langat pehmitetään biokaasulla

Korian tehtaalla on jo pitkään panostettu uusiutuvaan energiaan ja energiatehokuuteen.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Ekompi matkalippu merelle

Viikonloppureissut laivamatkan päähän kuormittavat ympäristöäkin vähemmän, kun ne tehdään LNG-käyttöisellä aluksella.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Kaslink Aito kaurajuoma mustikka

Kotimaisesta kaurasta ja mustikoista koostuva herkku, mutta ei tippaakaan maitoa. Valmistettu suomalaisella biokaasulla - totta kai.

Lue lisää
21.06.2018

Kysyimme asiakkailtamme – yli 70 % suosittelisi kaasuautoilua lähipiirilleen

Kaasuautoilun nähdään edustavan tulevaisuuden autoilua. Syitä kaasuautoilun kannatukseen ovat esimerkiksi ajoneuvojen ympäristöystävällisyys sekä edulliset polttoainekustannukset. Kaasuautoilevista asiakkaistamme yli 70 prosenttia on valmiita suosittelemaan kaasuautoilua tuttavilleen.

Teetimme asiakastyytyväisyyskyselyn yksityisasiakkaillemme, joilla on käytössään Gasumin GasCard-kortti. Tutkimus osoittaa, että jopa 72 %* kyselyyn vastanneista ja kaasuautoilua kokeilleista asiakkaista suosittelisi kaasuautoilua lähipiirilleen ja tuttavilleen.

”Kaasulla ajo on yhtä vaivatonta kuin bensallakin, mutta se on ympäristöystävällisempää ja halvempaa. Lisäksi biokaasun käyttö tukee suomalaista työllisyyttä”, kiteyttää eräs kaasuautoilun etuihin mieltynyt vastaaja.

Usealle kyselyyn vastanneelle asiakkaallamme kaasuautoilu on ollut positiivinen kokemus juuri ympäristöystävällisyyden, puhtauden ja kotimaisuuden takia. Monessa vastauksessa kaasuautoilun valintakriteeriksi nostettiin lisäksi edulliset polttoainekustannukset.

Kaasuautoilu on tulevaisuuden ratkaisu

Teettämästämme asiakaskyselystä käy ilmi, että autoilun ympäristövaikutukset mietityttävät asiakkaitamme. Moni kokee, että kaasuautoilu tarjoaa ratkaisun autoilun päästöjen hallintaan tulevaisuudessa.

”Arvostan kotimaista ja puhdasta energiaa ja näen kaasun parhaana siirtymäkauden käyttövoimana”, eräs vastaajista muotoilee.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet uskovat, että he tulevat hankkimaan tai saattavat hankkia kaasuauton myös tulevaisuudessa. Lisäksi asiakkaat uskovat, että ihmisten ympäristötietoisuus vahvistuu tulevaisuudessa ja vaikuttaa positiivisesti kaasuautokannan kasvuun. Kuluttajien kiinnostuksen ja tiedon leviämisen uskotaan vaikuttavan pitkällä tähtäimellä myös siihen, että markkinoille syntyy yhä edullisempaa ja ympäristöystävällisempää autoilua.

Tankkausasemaverkostoa laajennetaan entisestään

Laajennamme jatkuvasti olemassa olevaa kaasuautojen tankkausverkostoa. Tätä toivovat myös kyselyyn vastanneet asiakkaamme. Kyselyssä asiakkaiden kiitosta keräsivät tankkausasemilla käteväksi koettu GasCard-maksukortti sekä asioinnin sujuvuutta parantava tekstiviestipalvelu, joka ilmoittaa esimerkiksi, jos jokin tankkausasemista on huollossa.

”Kaasu on ympäristöystävällisempää kuin perinteiset polttoaineet ja uskon, että laajeneva tankkausverkosto yhdistettynä positiiviseen mielikuvaan ja ympäristöystävällisyyteen luovat kiinnostusta”, toteaa yksi vastaajista.

Asiakkaamme kaipaavat myös autojen parempaa tankkikapasiteettia sekä ekologista autoilua suosivaa veroetua. Vastauksista nousivat esille myös toive säilyttää kiinteähintaiset, kuukausimaksulliset tankkaukset ympäri vuoden.

Gasumin biokaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka on tyytyväinen kyselyn tuloksiin ja asiakkaiden aktiivisuuteen. Kyselyssä saatiin myös konkreettisia parannusehdotuksia, joihin on heti ryhdytty kehittämään ratkaisuja.

”Olemme käyneet läpi kaikki kyselyn vastaukset ja ryhtyneet niiden mukaisiin toimenpiteisiin. Olemme jo toteuttaneet monille asemille toivotun kahdenpuolisen tankkauksen ja parannamme myös eri tavoin itse tankkauskokemusta. Tulemme myös panostamaan pidetyn GasCardin ohella maksujärjestelmiemme kehittämiseen entisestään, jotta asiakkaamme pääsisivät jatkossa nauttimaan uusien maksutapojen tuomasta helppoudesta”, Vainikka kertoo.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

*Vastaajat, jotka antoivat kysymyksessä Kokemuksesi mukaan, asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti kysyttäessä suosittelisit kaasuautoilua lähipiirillesi ja tuttavillesi? vastausarvon 9 tai 10.

Lue lisää
20.06.2018

Gasum monipuolistaa palveluita ostamalla Enegian energiamarkkinapalvelut

Pohjoismaiden johtava kaasualan toimija Gasum ostaa suomalaisen energia-alan asiantuntijayrityksen Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan. Yrityskauppa vahvistaa Gasumin Pohjoismaista strategiaa mahdollistamalla palveluiden laajentamisen energian tukkumarkkinoilla ja luomalla alustan tuotetarjoaman laajentamiseksi asiakkailleen.

Gasum on allekirjoittanut kauppasopimuksen Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnasta. Kauppa sisältää Enegia Consulting Oy:n, Enegia Portfolio Services Oy:n ja intStream Oy:n osakekannat. Kaupan odotetaan toteutuvan elokuun 2018 aikana.

Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan asiakkaina ovat energiayhtiöt, teollisuus ja julkinen sektori. Energiamarkkinapalveluissa työskentelee noin 35 ammattilaista energian hankinnassa ja myynnissä sekä päästökaupassa ja vihreissä sertifikaateissa. Enegian energiamarkkinapalveluiden henkilöstö siirtyy yrityskaupan toteutuessa Gasumin palvelukseen. Energiamarkkinapalvelut jatkaa liiketoimintaansa ja palveluidensa tarjoamista nykyisille asiakkailleen. Yrityskaupan myötä Gasumin tavoitteena on laajentaa palvelutarjontaa maakaasumarkkinoille sekä yhtiön koko toiminta-alueella Pohjoismaissa.

”Energia-ala ja kaasumarkkinat muuttuvat vauhdilla. Enegian asiantuntijoiden osaaminen monipuolistaa ja vahvistaa Gasumin palvelukokonaisuutta. Yrityskauppa mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut nykyisille asiakkaillemme ja voimme toimia energia-alan suunnannäyttäjänä. Kauppa tarjoaa meille myös hyvän alustan kehittää tuotevalikoimaamme jatkossa laajentamalla palvelut niin maantieteellisesti kuin tuomalla uusia palveluita myös kaasumarkkinoille”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen

”Kaupan myötä Enegiasta tulee EnerKey vetoinen energiajohtamisen asiantuntijatalo. Olemme tyytyväisiä siitä, että Gasum uutena energiamarkkinapalveluiden omistajana vahvistaa myös tämän liiketoiminnan kehittämisen ja laajentamisen edelleen”, toteaa Enegia Group Oyn toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt.


Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, johtaja, maakaasu, Gasum Oy
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Kalle Ahlstedt, toimitusjohtaja, Enegia Group Oy
p. 050 453 3507, etunimi.sukunimi(a)enegia.com

Mikko Askolin, liiketoimintajohtaja, Enegia Group Oy
p. 040 841 9462, etunimi.sukunimi(a)enegia.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.gasum.fi

Enegia on yksi pohjoismaiden johtavista, riippumattomista, energia-alan-asiantuntijaorganisaatioista. Yli puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä käyttää Enegian palveluita ja Enegia-konsernin liikevaihto oli noin 119,7 MEUR vuonna 2017. Enegian sähkökaupan volyymi on 15 TWh, joka on noin viidennes Suomen sähkönkäytöstä. Enegian EnerKey-järjestelmä on Pohjoismaiden johtava energiatiedon- ja energiaprosessien hallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmää käyttää noin 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 75 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. Enegian enemmistöomistaja on suomalainen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners Oy. www.enegia.com

Lue lisää
19.06.2018

Gasumin tytäryhtiö Skangas toimittaa LNG:tä Porin Prosessivoimalle Kaanaan teollisuuspuiston energiantuotantoon

Gasumin tytäryhtiö LNG-yhtiö Skangas ja energiayhtiö Porin Prosessivoima Oy ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta höyryn ja lämmöntuotannossa Porin Kaanaan teollisuusalueella. LNG toimitetaan kaasumaisena energiayhtiölle Skangasin yhdysputkella Porin LNG-terminaalista.

”Porin Prosessivoima Oy on vastuullinen energiantuottaja. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehitämme toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Porin Prosessivoima Oy on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa. Nesteytetty maakaasu on luotettava ja ympäristön kannalta puhdas polttoaine. Kaasun käyttö on helppoa verrattuna muihin polttoaineisiin ja säästämme operatiivisissa kustannuksissa”, sanoo Porin Prosessivoima Oy:n toimitusjohtaja Timo Mäki.

”On hienoa kehittää yhteistyötä Porin Prosessivoima Oy:n kanssa. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä helposti Porin LNG-terminaalista suoraan yhdysputkella energiayhtiön tarpeisiin. Nesteytetty maakaasu on erittäin vähäpäästöinen ja joustava polttoaine energiantuotannossa. Se on erinomainen vaihtoehto energiantuotantoon, teollisuuden tarpeisiin, mutta myös meriliikenteen ja raskaan liikenteen polttoaineeksi,” sanoo Skangas Oy:n myyntipäällikkö Jouni Bedda.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka ei sisällä rikkiä. LNG:n avulla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä ja öljypohjaisia polttoaineita teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä.  LNG on helppo ja joustava tapa vähentää merkittävästi energiantuotannosta aiheutuvia pienhiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

 

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy
p. 044 701 2170, etunimi.sukunimi(a)porienergia.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas
p. 040 744 2870, etunimi.sukunimi(a)skangas.com

 

Porin Prosessivoima Oy toimii Kaanaan teollisuusalueella. Voimalaitos käyttää polttoaineinaan puuta, turvetta, hiiltä, kierrätyspolttoainetta (REF), kaasua ja öljyä. Laitoksen sähköteho on 65 megawattia. Se tuottaa energiaa alueen teollisuudelle ja Porin kaupungille. Porin prosessivoima Oy on Pohjolan Voiman (100 %) tytäryhtiö. www.pohjolanvoima.fi

LNG-yhtiö Skangas on johtava toimija Pohjoismaiden LNG-markkinoilla. Yhtiö toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan maaliikenteen tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme vastaamaan ympäristöön liittyviin ja operatiivisiin tavoitteisiin tarjoamalla tehokkaita ja vakaita LNG-toimituksia. Skangas on energiayhtiö Gasum Oy:n tytäryhtiö, jonka osakkaina ovat Gasum Oy 70 % ja norjalainen Lyse Energi AS 30 %. www.skangas.com

Lue lisää

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje