Näin kaupungit torjuvat päästöjä

ARTIKKELI

Näin kaupungit torjuvat kasvihuonepäästöjä

Ilmastonmuutos ja uhkaava ilmastokatastrofi pakottaa kaupungit pohtimaan kasvihuonepäästöjä uudesta näkökulmasta. Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi 15 vuoden kuluessa.

Lue lisää
Artikkelit
Content image
ARTIKKELI

Kaasuauto sopii pienyrittäjän yritysautoksi

Valokuvaaja Jenni Oranen valitsi kaasuauton työautokseen eikä ole katunut valintaansa.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Elokuvateollisuudessakin huomioidaan ympäristöystävällisyys

Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvassa huristellaan kaasuautolla. Biokaasulla kulkeva auto valittiin elokuvaan mukaan ympäristösyistä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasu ja Joutsenmerkki yhteisellä taipaleella

Gasumin biokaasu on Suomen ensimmäinen joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine – ja edelleen ainut suomalainen liikenteen polttoaine, jolla on Joutsenmerkki.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kesko käyttää vain uusiutuvaa energiaa

Sähköä kuluu kaupan alan palveluyrityksessä ennen kaikkea ruokakauppojen ja -varastojen viilennykseen.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Käytetty kaasuauto löytyy usein Saksasta ja Ruotsista

Käytetyn kaasuauton voi hankkia ulkomailta luotettavan kumppanin avulla. Hankinta onnistuu myös omatoimisesti yksityishenkilönä.

Lue lisää
Kolumnit
KOLUMNI

Rikkidirektiivi tuli, kilpailukyky suli?

Merenkulun merkitys maailmantaloudelle on niin valtava, että mittakaavaa on usein vaikea hahmottaa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Yrityskauppa tuo asiakkaille kokonaisvaltaisen palvelun

Gasumin ja Enegian yrityskauppa tuo molempien asiakkaille uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita ja parantaa tuotetarjontaa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Wicked problems? Kaasu voi ratkaista liikenteen ongelmat

Yksi haasteista päätöksentekijöiden pöydillä on ollut liikenne. Energia- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta se on osoittautunut pitkittyneeksi päänsäryksi.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Paikalliset resurssit hyötykäyttöön

Energiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää murrosta. Sitä ajavat kuluttajat, jotka tahtovat vähäpäästöisiä ratkaisuja yrityksiltä.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Olemme hyvien puolella

Pitkään alalla olleilla yrityksillä on usein riski painaa muuttuvien markkinoiden reitillä pöpelikköön. Gasum on määrätietoisesti valinnut uudistujan roolin.

Lue lisää
Content image

Asiakastarinat

Kaasukäyttöinen Audi on Autokoulu Kulmiksen valinta

Tallissa on kuusi kaasulla toimivaa Audia, joita myös autokoulun asiakkaat arvostavat.

Lue lisää

Hiljainen kaasuauto sopii täydellisesti kaupunkien jätekulje

Remeo on kuljettanut jätteitä jo vuoden ajan kaasuautojen voimin. Autojen pieni kaasun kulutus ja hiljaisuus ovat yllättäneet positiivisesti.

Lue lisää

N-Clean aikoo pian tuplata kaasuautojensa määrän

Siivouspalveluyritys N-Clean Oy on ollut hyvin tyytyväinen kaasuautojensa helppokäyttöisyyteen ja luotettavuuteen. Biokaasun käyttäminen on yhtiölle myös kilpai

Lue lisää
Tuote paikallaan
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Helsingin Kahvipaahtimossa paahdetaan intohimolla

”Kun on vaihtoehto, meillä valitaan se maapallon kannalta järkevämpi”, Helsingin Kahvipaahtimon Benjamin Andberg kertoo.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Meiran ketsuppi valmistuu biokaasulla

Meiran ketsuppia valmistetaan vuosittain yli miljoona pulloa yrityksen omassa tuotantolaitoksessa Helsingin Vallilassa.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Ekbergin leipomo tuottaa aitoa makua biokaasulla

Ekbergin leipomotuotteiden valmistamiseen käytettävä energia on puhdasta kotimaista biokaasua.

Lue lisää
15.02.2019

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu.

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.–31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta.

Lue lisää >
 

Lisätietoja:
Janne Grönlund, Chief Operations Officer, TSO, Gasum
p. +358 400 368 825, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

 

Lue lisää
14.02.2019

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä

Suomen, Latvian ja Viron kaasun siirtoverkonhaltijat (Transmission System Operator, TSO) – Gasum Oy, AS Conexus Baltic Grid ja Elering AS – ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen siirtoverkonhaltijoiden välisistä korvauksista (Inter TSO Compensation, ITC), jonka avulla Suomeen, Viroon ja Latviaan voidaan perustaa toimiva yhtenäinen kaasutariffialue vuoden 2020 alusta.

ITC-sopimus yhtenäistää syöttömaksut alueen ulkorajoilla ja poistaa maiden välisten liityntäpisteiden tariffit. Sen ansiosta kaasua voi siirtää Suomen, Viron ja Latvian alueilla ilman lisämaksuja.  Lisäksi ITC-sopimus tarjoaa siirtoverkonhaltijoille korvauksen kohtuullisista muuttuvista kustannuksista ja asettaa periaatteet syöttömaksujen tuoton jakamiselle verkonhaltijoiden kesken.

Sopimuksen odotetaan parantavan markkinoiden likviditeettiä helpottamalla kaasun myyjien (”trader”) ja toimittajien (”shipper”) toimintaa koko markkina-alueella.

ITC-sopimus tuli voimaan Eleringin ja Conexusin välillä allekirjoituspäivänä, ja Gasumin osalta se tulee voimaan, kun tällaisen sopimuksen solmimisen Suomen siirtoverkonhaltijalle mahdollistava lainsäädäntö tulee voimaan. ITC-korvausmekanismi tulee käyttöön 1.1.2020.

 

Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, Senior Vice President, Gasum Oy,
puh. +358 40 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
14.02.2019

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris bunkrattiin Porissa ja Torniossa

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris tankkasi LNG:tä (Liquefied Natural Gas) tammikuussa Porin LNG-tuontiterminaalissa ja helmikuussa ensimmäistä kertaa nesteytetyn maakaasun Manga LNG-terminaalissa Torniossa, Röyttän satamassa. Polaris on maailman ensimmäinen LNG:llä kulkeva jäänmurtaja. Tornion tuontiterminaalin kaupallinen käyttö alkaa tänä vuonna.

Pohjois-Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinat monipuolistuvat, kun Tornion tuontiterminaalin kaupallinen käyttö alkaa tänä vuonna. LNG:n saatavuus on tärkeä kilpailukykytekijä alueen nykyiselle teollisuudelle ja Tornion satamalle. Terminaali on suunnattu sekä teollisuuden että meri- ja maantieliikenteen tarpeisiin.  

”LNG soveltuu meriliikenteeseen hyvin, koska se on erinomainen vaihtoehto korvaamaan öljyä ja ympäristöystävällisyys on yksi sen vahvuuksista. Olemme toimittaneet LNG:tä jo Pohjoiseen satamiin mm. Luulajaan, Kemiin ja Ouluun. Polaris on ensimmäinen alus, jota bunkrattiin Torniossa. Tornion Manga LNG-terminaalin toiminnan käynnistyminen vahvistaa Gasumin LNG:n toimitusketjua Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa teollisuuteen ja meriliikenteeseen, sanoo Gasumin maakaasun ja LNG:n markkinoinnin ja myynnin johtaja, Tommy Mattila.

LNG on ympäristöystävällisin polttoaine meriliikenteessä. LNG täyttää meriliikenteen rikkidirektiivin vaatimukset ja myös tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset. Se ei sisällä rikkiä ja palaessaan se tuottaa 87 % vähemmän typen oksideja. Merenkulussa saavutettu käytön aikainen hiilidioksidipäästövähenemä on vähintään 9 % verrattuna merenkulun dieseliin. Tämän lisäksi pienhiukkasten päästöt ovat olemattomia. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä myös teollisuudessa, energiantuotannossa ja raskaassa maantieliikenteessä. LNG:n käyttö mahdollistaa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja.

Gasumilla on LNG-tuotantolaitos ja -terminaali Norjan Risavikassa, LNG-terminaalit Norjan Ørassa, Ruotsin Lysekilissä ja Porissa. Gasum on Tornion Manga LNG-terminaalissa mukana Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n ja EPV Energia Oy:n kanssa.

 

Lisätietoa:

Tommy Mattila, johtaja, maakaasu ja LNG, myynti ja markkinointi, Gasum
p. +358 40 5819 247, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

*Tornio terminal and Polaris icebreaker photo: Studio Timo Heikkala Oy. Rights: Arctia Ltd, Business Finland, Gasum Ltd, Finnish Transport Infrastructure Agency.

Lue lisää