Näin kaupungit torjuvat päästöjä

ARTIKKELI

Näin kaupungit torjuvat kasvihuonepäästöjä

Ilmastonmuutos ja uhkaava ilmastokatastrofi pakottaa kaupungit pohtimaan kasvihuonepäästöjä uudesta näkökulmasta. Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi 15 vuoden kuluessa.

Lue lisää
Artikkelit
Content image
ARTIKKELI

Kaasuala valmistautuu suureen murrokseen

Kaasumarkkinan vapautuminen Suomessa vuonna 2020 on iso muutos koko energia-alalle. Sähkömarkkinoiden vapautuminen osoitti, että muutos tuo mahdollisuuksia.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Päästökauppa kiristyy - sähkön hinta nousee

Päästökaupan kiristyminen uuden lainsäädännön myötä saattaa lisätä uusiutuvaan energiaan kohdistuvia investointeja.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Gasumia rakennetaan yhteisvoimin

Uudistuminen on keskeinen osa energiayhtiö Gasumin strategiaa, ja yhtiö kulkee määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun tuotannossa syntyy kotimaista lannoitetta

Kierrätyslannoitteiden käyttäminen on ympäristöteko, kun kertaalleen käytetyt ravinteet hyödynnetään uudelleen maataloudessa.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Polttoainevalinnoilla suojellaan Itämerta

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen polttoainevalinnoilla ja kiertotalouden periaattein ovat keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Itämerellä.

Lue lisää
Kolumnit
KOLUMNI

Rikkidirektiivi tuli, kilpailukyky suli?

Merenkulun merkitys maailmantaloudelle on niin valtava, että mittakaavaa on usein vaikea hahmottaa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Yrityskauppa tuo asiakkaille kokonaisvaltaisen palvelun

Gasumin ja Enegian yrityskauppa tuo molempien asiakkaille uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita ja parantaa tuotetarjontaa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Wicked problems? Kaasu voi ratkaista liikenteen ongelmat

Yksi haasteista päätöksentekijöiden pöydillä on ollut liikenne. Energia- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta se on osoittautunut pitkittyneeksi päänsäryksi.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Paikalliset resurssit hyötykäyttöön

Energiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää murrosta. Sitä ajavat kuluttajat, jotka tahtovat vähäpäästöisiä ratkaisuja yrityksiltä.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Olemme hyvien puolella

Pitkään alalla olleilla yrityksillä on usein riski painaa muuttuvien markkinoiden reitillä pöpelikköön. Gasum on määrätietoisesti valinnut uudistujan roolin.

Lue lisää
Content image

Asiakastarinat

Tampereen Sähkölaitos käyttää maakaasua pakkaskelien energia

Tampereen Sähkölaitoksen energiaverkoissa jaellaan kaukolämpöä, kaukokylmää ja maakaasua sekä siirretään sähköä.

Lue lisää

Maakaasusta lisäenergiaa Ovakon Imatran terästehtaalle

Ovakon terästehtaan Jarmo Johanssonin mukaan yhtiön tavoitteena on löytää koko prosessiin paras mahdollinen energiatehokkuus.

Lue lisää

Lidl muuntaa biojätteet biokaasuksi

Lidlin biojätteet kierrätetään biokaasuksi, jota yhtiö käyttää polttoaineena uudessa kaasurekassaan. Samalla Lidl tähtää hiilineutraaliksi ruokakaupaksi.

Lue lisää
Tuote paikallaan
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Meiran ketsuppi valmistuu biokaasulla

Meiran ketsuppia valmistetaan vuosittain yli miljoona pulloa yrityksen omassa tuotantolaitoksessa Helsingin Vallilassa.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Ekbergin leipomo tuottaa aitoa makua biokaasulla

Ekbergin leipomotuotteiden valmistamiseen käytettävä energia on puhdasta kotimaista biokaasua.

Lue lisää
Content image
TUOTE PAIKALLAAN

Ekompi matkalippu merelle

Viikonloppureissut laivamatkan päähän kuormittavat ympäristöäkin vähemmän, kun ne tehdään LNG-käyttöisellä aluksella.

Lue lisää
12.12.2018

Biokaasun avulla kohti vuoden 2045 hiiletöntä liikennettä

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi tänään loppuraporttinsa keinoista, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pidemmällä aikavälillä poistaa kokonaan. Työryhmä nostaa biokaasun merkittäväksi osaksi ratkaisua kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Energiamäärällä mitattuna biokaasua olisi liikennekäytössä vuonna 2045 yhtä paljon kuin biodieseliä ja biokaasulla kulkisi satoja tuhansia autoja ja raskasta kalustoa.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän tänään julkaisemassa loppuraportissa tarkastellaan, miten liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pidemmällä aikavälillä poistaa. Suomen kasvihuonepäästöistä viidennes tulee tällä hetkellä liikenteestä. Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on peräti 93 prosenttia.  

”On hienoa, että kaasu nostettiin raportissa esiin yhtenä keskeisenä keinona vähentää liikenteen päästöjä. Hiilettömään liikenteeseen pääsemiseksi meidän on otettava kaikki keinot käyttöön pian heti seuraavien hallituskausien aikana: autokannan on uudistuttava ja vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyttävä. Työryhmä nosti biokaasun sähkön ja biopolttoaineiden rinnalle tasaveroisena liikennekäytössä vuonna 2045. Kotimaisen biokaasun tuotantoa on lisättävä huomattavasti, jotta päästövähennystavoitteisiin päästään”, Gasumin biokaasutuotteiden ja -ratkaisujen johtaja Matti Oksanen kuvaa työryhmän työtä.

Loppuraportissa esitetään laaja joukko toimenpiteitä erilaisista taloudellisista ohjauskeinoista investointeihin ja informaatio-ohjaukseen. Keskeisimpiä tavoitteita tulee olla saada autolla liikkumisen suoritteen kasvu taittumaan, merkittävän paljon nykyisiä suunnitelmia nopeampi ajoneuvokannan uudistuminen sekä biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden nopea kasvu.

Biokaasu on merkittävä vaihtoehto kasvihuonekaasujen vähentämisessä

Työryhmä näki biokaasun roolin hiilettömään liikenteeseen pääsemiseksi erittäin tärkeänä: biokaasu olisi sähkön rinnalla merkittävä käyttövoimavaihtoehto kasvihuonekaasujen vähentämisessä vuonna 2045. Energiamäärällä mitattuna biokaasua olisi liikennekäytössä vuonna 2045 lähes yhtä paljon kuin uusiutuvaa dieseliä eli noin 10 TWh. Tämä tavoite tarkoittaa tuotantokapasiteetin noin kymmenenkertaistamista nykyhetkeen, jossa Suomessa tuotetaan vasta noin 1 TWh biokaasua vuodessa.

”Biokaasulla on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Uusiutuvaa kotimaista biokaasua tuotetaan esimerkiksi biohajoavista jätteistä, jätevesilietteestä sekä teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Biokaasun tuotanto edustaa myös kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä valmistuksen sivutuotteena syntyviä kierrätysravinne- ja lannoitetuotteita voidaan käyttää niin teollisuuden kuin maatalouden tarpeisiin mikä vähentää entisestään päästökuormitusta.”, Oksanen kuvaa biokaasun hyötyjä.

Suomen teille tarvitaan lisää kaasuautoja

Työryhmän tavoitteeseen pääsemiseksi kaasuautojen määrää tulisi Suomessa kasvattaa merkittävästi. Suomen teillä tulisi olla noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045. Raskaassa kalustossa tavoitteet ovat noin 6 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja peräti noin 22 000 vuonna 2045. Kaasukäyttöisiä pakettiautoja tarvittaisiin vastaavasti 14 000 ja 41 000 kappaletta.

Ajoneuvokannan uusiutumista voidaan vauhdittaa mm. polttoaineverolla ja hankintatuella vähäpäästöisille ajoneuvoille. Myös auto- ja ajoneuvoveron päästöporrastuksella voidaan vahvistaa polttoaineveron ja hankintatukien vaikutusta.

”Työryhmä tunnisti, että biokaasumarkkinan rakentumiseen tarvitaan jatkossakin ennustettavuutta ja antoi selkeän signaalin biokaasun verottomuuden jatkamisesta. Puhtaan raskaan kaluston määräaikaisilla hankintatuilla voidaan myös nopeuttaa päästöjen vähentämistä. Kaasuautojen hankintakustannus ja käyttökustannukset ovat hyvinkin kilpailukykyiset jo nyt kun sähköistymisestä vasta odotetaan mahdollisuutta myös aivan tavallisille ihmisille.”, Oksanen kuvaa työryhmässä käytyä keskustelua.

Kaasun jakeluinfrastruktuurin tulee vastata asiakkaiden tarpeita

Myös kaasun jakeluinfrastruktuurin tulee olla työryhmän mukaan asiakastarpeita vastaavassa kunnossa. Tämän vuoksi tuet jakeluinfrastruktuurin kehittämiseen Suomessa ovat ainakin alkuvaiheessa tarpeen.

Gasum on jo vuosia rakentanut pohjoismaista kaasumarkkinaa selkein toimenpitein. Liikennesektorilla on keskeinen rooli yhtiön strategiassa ja se on lisännyt kaasutankkausasemien määrää Suomessa. Yhtiöllä on suunnitelmissa rakentaa lähivuosina kaiken kaikkiaan noin 50 raskaan liikenteen asemaa Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Uudet tankkausasemat sijoitetaan logistiikkatoimintojen kannalta keskeisiin solmukohtiin, ja ne tukevat raskaan liikenteen liikkumista vähäpäästöisellä kaasulla pohjoismaissa.

 

Lisätiedot

Matti Oksanen, johtaja, tuotteet ja ratkaisut, biokaasu, Gasum
puh. 040 483 6035, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
11.12.2018

Gasum Energiateollisuuden jäseneksi

Energiateollisuuden (ET) hallitus hyväksyi 11.12.2018 energiayhtiö Gasumin etujärjestön jäseneksi. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme Gasumin jäseneksemme ja tekemään energia-alan tulevaisuutta. Gasumin myötä edustamme kattavasti kaasumarkkinoiden toimijoita ja voimme tuoda alan näkökulman 2020 alusta Suomessa kilpailulle avautuville kaasumarkkinoille, ”sanoo ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. 

Kaasun asema kotimaisilla energiamarkkinoilla vahvistuu tulevaisuudessa. Perinteisen putkikaasun lisäksi erityisesti nesteytetyn maakaasun ja uusiutuvan biokaasun rooli korostuu jatkossa. Gasum kehittää asiakkailleen kilpailukykyisiä ja entistäkin puhtaampia ratkaisuja tulevaisuudessa.

”Energiateollisuuden jäsenenä olemme osa meille luontevaa viiteryhmää, suomalaisia energia-alan yrityksiä. Toimialan läpikäymän murroksen myötä on aiempaakin tärkeämpää toimia yhteistyössä, jotta energiayhtiöiden ääni ja osaaminen otetaan huomioon keskustelussa energia- ja ilmastokysymyksistä,” korostaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. 

Lisätiedot:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
p. 040 554 0578, @OlgaVaisanen, etunimi.sukunimi@gasum.com

Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
p. 050 593 7233, @JukkaLeskela

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle.  Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.com.

Lue lisää
10.12.2018

Oletko etsimämme Laitosmies Ouluun


Oletko aloitteellinen ja oppimishaluinen


 Laitosmies


Haemme Ouluun biokaasuliiketoimintayksikköömme vakituiseen työsuhteeseen laitosmiestä. Pääasialliset vastuualueesi ovat biokaasulaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävät yhdessä muun laitostiimin kanssa. Tehtäviisi kuuluu tuotannon koneiden, laitteiden ja järjestelmien huolto ja ylläpito sekä osallistut laitoksen päivittäiseen käyttötoimintaan ja valvontaan. Tehtävää voidaan räätälöidä osaamisesi mukaan.


Menestyäksesi tehtävässä sinulle on kertynyt jo kokemusta prosessilaitoksen operoinnista ja käytöstä sekä mekaanisesta kunnossapidosta, mutta arvostamme ennen kaikkea motivaatiota ja halua kehittyä. Olet kiinnostunut kunnossapidosta sekä haluat oppia biokaasulaitosprosessista ja jätteenkäsittelystä. Edellytämme oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta. Sitoudut kehittämään toimintoja ja huolehtimaan laitoksesta kokonaisvaltaisesti sekä kehittymään myös omassa työssäsi.


Viikkotyöaika on arkisin 37,5h, mutta työtehtävät edellyttävät osallistumista varallaoloon ja päivystämiseen.Edellytämme

• tehtävään soveltuvaa koulutusta, esim. kone- tai metalliala, tuotantotekniikka, sähkö- tai automaatioasentaja
• kokemusta prosessilaitoksen operoinnista tai kunnossapidon tehtävistä
• kielitaitoa suomeksi ja pystyt kommunikoimaan myös englanniksi, sillä yhtiön sisäinen kieli on englanti

Tehtävän edellyttämät työturvallisuus- ja tulityökortit voi suorittaa koeajalla.


Tarjoamme sinulle

• Mielekkään työn pohjoismaisessa työympäristössä ja näköalapaikan tulevaisuuden energia- ja ympäristötoimialoilla
• Kehittymismahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessämme
• Inspiroivan ja modernin työympäristön sekä kannustavan tiimin tueksesi

Eettinen toimintatapamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön. Pääset mukaan rakentamaan puhtaampaa huomista.

Hae paikkaa 30.12. mennessä ja liitä mukaan CV:si sekä palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa laitosryhmäpäällikkö Harri Manu 040 160 5801.

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cee14c9b

Lue lisää