Wind turbines in forest during sunset mist

Alkuperätakuilla varmistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvasti

Sähkön vaihtaminen uusiutuvaan energiaan käy helposti hankkimalla alkuperätakuita. Yritykset toimialasta riippumatta voivat hankkia sähkön alkuperätakuut vaivattomasti ja nopeasti kauttamme ilman nykyisen sähkösopimuksen muutoksia. Alkuvuosi on oikea aika hankkia alkuperätakuut edellisenä vuonna yrityksesi kuluttamalle sähkölle.

Yritykset voivat osaltaan hillitä ilmastonmuutosta panostamalla energiankulutuksen vähentämiseen ja vaihtamalla kulutettu sähkö uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvan sähkön käyttö voi sisältyä yrityksen vastuullisuustavoitteisiin, jolloin päätöksestä on helppo viestiä myös sijoittajille. 

Sähkön alkuperätakuut ovat tapa varmistaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Eniten alkuperätakuita myönnetään vesivoimalle, ja erityisesti tuulivoima kasvattaa osuuttaan.

Sähköä tuotetaan Suomessa ja Pohjoismaissa eri tavoin ja tuotettu sähkö syötetään sähköverkkoon. Yksittäisen sähkön kuluttajan on näin ollen mahdotonta valita sähköverkosta juuri tietyllä tavalla tuotettua sähköä. Niin yritykset kuin kuluttajatkin haluavat suosia uusiutuvaa energiaa ja tätä varten on luotu alkuperätakuujärjestelmä. 

Alkuperätakuu on todiste siitä, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähköverkkoon on siis syötetty alkuperätakuita vastaava määrä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Alkuperätakuu sisältää tiedon sähköenergian tuotantoajankohdasta, -muodosta ja -paikasta. 

Mistä alkuperätakuissa on kyse?

1. Varmistaa sähkön alkuperän

Sähkön verkkoon syöttämisen jälkeen on mahdoton varmistaa, että esimerkiksi tuulisähköstä maksava asiakas saa juuri tuulivoimalasta lähtöisin olevaa sähköä. Tästä syystä sähkön uusiutuvan alkuperän varmentamiseen käytetään alkuperätakuujärjestelmää.

2. Ei edellytä uutta sähkösopimusta

Alkuperätakuusertifikaatit eivät ole suoraan sidoksissa fyysiseen sähköön, joten uusiutuvaan sähköön vaihtaminen onnistuu muuttamatta olemassa olevia sopimuksia sähkön hankinnasta.

3. Yksi sähkön alkuperätakuu = 1 MWh:a uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Alkuperätakuu sisältää tiedon sähköenergian tuotantoajankohdasta, -muodosta ja -paikasta. Kun alkuperätakuu käytetään, se peruutetaan ja poistetaan lopullisesti markkinoilta. Näin varmistetaan, että kukin MWh uusiutuvaa energiaa tulee käytetyksi vain kerran. 

4. Perustuu EU-direktiiviin

Alkuperätakuujärjestelmä on Euroopan laajuinen, ja siinä on mukana valtaosa Euroopan maista. Euroopan ulkopuolella on käytössä muitakin järjestelmiä.

EU:n järjestelmää ja direktiiviä valvovat kansalliset elimet. Suomessa alkuperätakuita koskevan lain noudattamista ja sähkön markkinointia valvoo Energiavirasto.

Lataa opas sähkön alkuperätakuista!

Miten alkuperätakuut hankitaan? Kuinka paljon alkuperätakuita yritykseni tarvitsee? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastauksen maksuttomasta alkuperätakuuoppaastamme!

Lataa opas

Tarjoamamme uusiutuvan sähkön tuotantomuodot

Yrityksesi voi halutessaan valita uusiutuvan sähköntuotantomuodon ja -maan. Tarjoamamme energiamuodot ovat aurinkoenergiaa lukuun ottamatta usein peräisin Suomesta tai muista Pohjoismaista. Tarjoamamme aurinkoenergia on pääsääntöisesti peräisin Etelä- tai Keski-Euroopasta. Valitse yrityksellesi sopivin tuotantomuoto ja -maa. 

Lisäarvoa vastuullisuustyöhön EKOenergia-merkillä 

Alkuperätakuut voit hankkia halutessasi EKOenergia-ympäristömerkittynä, jolloin myös tuet hankinnallasi suoraan uusiutuvan energian tuotantoa. EKOenergia-merkittyä sähköä kohden vähintään 0,10 €/MWh maksetaan EKOenergian ilmastorahastoon. Rahasto investoi uuteen vastuulliseen uusiutuvan energian tuotantoon ja energiansäästöhankkeisiin.

EKOenergia on yleiseurooppalainen voittoa tavoittelematon sähkön ympäristömerkki. Sen taustalla on ympäristöasioihin erikoistuneiden eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkosto. 

Hankkimalla alkuperätakuut EKOenergia merkittynä, yrityksesi on oikeutettu hyödyntämään EKOenergia- ympäristömerkkiä.

Mervi Leskinen

Salkunhoitaja

p. 050 571 3995

mervi.leskinen@gasum.com

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.