Vihreät kasvit

Biokaasu ja nesteytetty biokaasu (LBG)

Biokaasu on päästötöntä uusiutuvaa energiaa, joka tarjoaa asiakkaillemme vastuullisen ja hiilineutraalin energiavaihtoehdon. Biokaasua voidaan käyttää esimerkiksi liikenteen polttoaineena tai teollisessa käytössä. Biokaasu voidaan syöttää kaasuputkiverkkoon tai nesteyttää LBG:ksi (liquefied biogas).

Biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi kotitalouksien ja yritysten biohajoavasta jätteestä, jätevesistä ja maatalouden lannasta.

Lue lisää: Miten biokaasua tuotetaan?

Biokaasun käyttö voi auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta jopa 90 % verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Lue lisää: Biokaasun päästöt

Biokaasu voidaan nesteyttää LBG:ksi, mikä mahdollistaa kuljetuksen kaasuputkiverkoston ulkopuolisiin kohteisiin. Nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu ovat keskenään vaihdettavissa, koska molemmat koostuvat pääasiassa metaanista. Tämä tarkoittaa, että näitä kahta kaasua voidaan sekoittaa keskenään. Sekä LNG:n että LBG:n käyttö on yksi konkreettisista toimista, jotka vievät meitä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Gasumin biokaasulaitokset Pohjoismaissa

Gasum omistaa biokaasulaitoksia Suomessa ja Ruotsissa. Paikalliset biokaasulaitoksemme tarjoavat biohajoavan jätteen käsittelyyn, biokaasun tuotantoon sekä kierrätyslannoitteiden tuotantoon ja jakeluun liittyviä palveluita. Oman tuotannon lisäksi Gasum ostaa biokaasua pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltaan.