Gasum – kumppanisi energiamurroksessa

Tarkoituksemme ja päämäärämme, puhtaampi energia, on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Yhdessä kumppaniemme kanssa tarjoamme asiakkaillemme vakaan ja luotettavan alustan, joka takaa vähähiilisen ja uusiutuvan energian toimitukset niin teollisuudelle, merenkululle kuin liikenteelle.

Me Gasumilla haluamme olla kumppanisi energiamurroksessa. Uusiutuvan energian, kuten biokaasun ja sähkön, sekä päästöihin ja riskienhallintaan liittyvien palveluiden avulla autamme asiakkaitamme kohti hiiletöntä tulevaisuutta.

Strategiamme perustana on tarjota asiakkaillemme energiatuotteiden ja -palvelujen alusta, joka koostuu biokaasun, maakaasun ja uusiutuvan energian koko arvoketjuista. Lähitulevaisuudessa siirrymme toiminnassamme enemmän kohti uusiutuvaa kaasua ja sähköä. 

7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä

Tavoitteenamme on tuoda markkinoille vuodessa seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä. Saavutamme tavoitteen sekä lisäämällä investointeja omaan biokaasun tuotantoomme, että hankkimalla sertifioitua biokaasua luotettavilta yhteistyökumppaneilta. Kun saavutamme tämän tavoitteen, olemme samalla saavuttaneet asiakkaillemme 1,8 miljoonan tonnin kumulatiivisen hiilidioksidisäästön. 

Nesteytetty maakaasu on edelleen tärkeä askel kohti päästöjen vähentämistä meri- ja maakuljetussektoreilla lähitulevaisuudessa. Jatkuvasti lisääntyvä kiinnostus nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä kohtaan on vahva merkki siitä, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edelleen on mahdollista. 

Kehitämme jatkuvasti kykyjämme ja tarjontaamme uusiutuvan sähkön markkinoilla vahvistaaksemme kilpailuetuamme. Strategiamme toteuttamisen tärkeä prioriteetti on panostaminen henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin, samoin kuin prosessien jatkuva parantaminen ja tietoon perustuvien päätösten tekeminen. 

 

Strategiamme kolme painopistettä

Biokaasu paikallisesti tuotettuna ja uusiutuvana polttoaineena
Olemme Pohjoismaiden suurin biokaasun toimittaja. Biokaasu on uusiutuva ja paikallisesti tuotettu polttoaine. Sen avulla voidaan vähentää CO2-päästöjä esimerkiksi merenkulussa ja raskaassa liikenteessä, joissa muita tehokkaita keinoja ei vielä ole saatavilla. Keskitymme biokaasun tuotantomme ja sen hankinnan kasvattamiseen tuodaksemme markkinoille lisää vähäpäästöistä polttoainetta. Tavoitteemme on olla johtava biokaasun toimittaja kaikilla ydinmarkkinoillamme.

Maakaasu väylänä hiilineutraaleihin polttoaineisiin
Vähäpäästöisenä ja saatavuudeltaan hyvänä polttoaineena maakaasu ja sen nesteytetty muoto LNG toimivat väylänä uusiutuvaan biokaasuun ja muihin metaanipohjaisiin energiainnovaatioihin. Maakaasuinfrastruktuuri mahdollistaa asiakkaillemme saumattoman siirtymän kohti hiilineutraaleja vaihtoehtoja.

Sähköistyminen ajaa palvelujemme laajentumista
Uusiutuvan energian tarve ja sähköistymistrendi ajavat sähköön liittyvien palvelujemme laajentumista. Keskitymme kyvykkyyksiimme toimittaa asiakkaillemme puhdasta sähköä tarjoten heille samalla energiamarkkinan salkunhallintaan ja sähkön kulutuksen ohjaukseen ja tasapainotukseen liittyviä palveluita. Tämä kokonaisuus täydennettynä energiamyyntiin liittyvillä palveluillamme tarjoaa asiakkaidemme käyttöön laajan energiamarkkinoiden palvelu- ja tuotevalikoiman.

”Energiamarkkinat muuttuvat nyt nopeammin ja rajummin kuin koskaan aiemmin. Olemme Gasumilla ainutlaatuisessa asemassa palvellaksemme asiakkaitamme heidän siirtymässään kohti hiiletöntä tulevaisuutta.”

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja