24/7 energy specialists in a control room with screens

Gasumin energiavalvomo tarkkailee markkinoita ympäri vuorokauden

Jatkuvan ja reaaliaikaisen seurannan merkitys kasvaa entisestään, kun sähköä tuotetaan markkinoille yhä enemmän sääriippuvaisista uusiutuvista energialähteistä. Tuotannon nopeat vaihtelut aiheuttavat ajoittain voimakkaita heilahteluja markkinahinnoissa. Seurannan ulkoistaminen auttaa toimijoita pienentämään hintariskiään merkittävästi.

Gasumin energiavalvomo tarkkailee energiamarkkinoita kellon ympäri vastuualueenaan sähkö- ja kaasumarkkinoihin liittyvät toiminnot. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa kysyntäennusteiden laatiminen, taseiden ympärivuorokautinen seuranta, vuorokausi- ja päivänsisäinen kaupankäynti Nord Poolin Elspot- ja Elbas markkinoilla, tasehallintamarkkinatoimet, reservimarkkinoille osallistuminen sekä odottamattomiin tilanteisiin reagoiminen.

Tämä reaaliaikainen seuranta mahdollistaa sähkötaseen tarkan hallinnan, sähkön hintaoptimoinnin sekä osallistumisen Fingridin reservimarkkinoille. Gasum toimii asiakkaidensa puolesta myös useilla eurooppalaisilla kaasumarkkinoilla.  

Räätälöity palvelu ennusteiden laatimisesta ja tasehallinnasta aina kaupankäyntiin sähkömarkkinoilla 

Energiamarkkina-asiantuntijamme seuraavat energiamarkkinatilannetta ja reagoivat nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Käytämme päätösten tukena kymmeniä eri tietolähteitä, tehokkaita IT-järjestelmiä ja algoritmeja.  
Ympärivuorokautisia valvomopalvelujamme käyttävät lukuisat asiakkaat, joihin kuuluu muun muassa energiayhtiöitä sekä suuria sähkön ja kaasun ostajia. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuus sovitaan heidän tarpeidensa mukaisesti. 

Tarjoamamme valvomopalvelut

  • Seuraamme markkinatilannetta 24 tuntia vuorokaudessa ja reagoimme nopeasti markkinoiden muutoksiin.
  • Laadimme asiakkaille seuraavaa vuorokautta koskevia ennusteita ja käymme kauppaa vuorokausimarkkinalla (Day-ahead). 
  • Huolehdimme asiakkaiden sähkötaseesta reaaliaikaisesti ja optimoimme energian ostot/myynnit käymällä kauppaa päivänsisäisellä (Intraday) markkinalla.
  • Julkaisemme asiakkaiden puolesta markkinasääntöjen mukaisia häiriö- ja huoltotilanneviestejä (Urgent Market Message, UMM).
  • Tarjoamme asiakkaiden säädettävää kapasiteettia reservimarkkinoille ja huolehdimme kantaverkkoyhtiön ja asiakkaan välisestä kommunikoinnista. 

Lue lisää valvomopalveluista:

Tasehallinta ja Elspot-kaupankäynti

Intraday-kaupankäynti

Reservimarkkinat

Kysy lisää valvomopalveluistamme

Sari Korteniemi, Gasum

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com

Laura Sohlman

myyntipäällikkö, energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. +358 40 355 4450

laura.sohlman@gasum.com

Dan Strengell

myyntipäällikkö LNG, LBG, energiamarkkinapalvelut ja sähkö

p. 050 352 9901

dan.strengell@gasum.com

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.