Gasumin avainluvut

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

Osavuosikatsaukset

2024

 

Q4 katsaus

Edellisten kausien raportit

2023
2022
2021
2020
2019
2018

Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasumin Green Funding impact raportti on osana vuoden 2023 yritysvastuuraporttia.

Gasum Green Finance framework 2023

CICERON arviointiyhteenveto