Code of conduct ja whistleblowing

Vastuullinen liiketoiminta on kestävän kehityksen kulmakivi.

Kestävyys tarkoittaa meille sitä, että mahdollistamme asiakkaidemme päästöjen vähenemisen, pienennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia, edistämme työympäristön turvallisuutta ja varmistamme liiketoimintakäytäntöjemme vastuullisuuden.

Mitä vastuulliset liiketoimintakäytännöt sitten tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä?

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt tarkoittavat sitä, että teemme joka päivä juuri oikeat päätökset kaikissa tilanteissa. Gasumin Code of Conduct on ohjeistomme, joka auttaa meitä tekemään nuo oikeat päätökset jokapäiväisessä työssämme.

Raportoi väärinkäytöksistä Whistleblowing -kanavan kautta

Kumppaneillamme on tärkeä rooli Gasumin eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä keinoista on ilmoittaa viipymättä mahdollisista väärinkäytöksistä tai niihin liittyvistä epäilyksistä. Raportointikanavasta vastaa riippumaton ulkopuolinen toimittaja ja raportin jättäminen on luottamuksellista, ja halutessaan ilmoittaja voi pysyä nimettömänä.

Whistleblowing-kanava