Birdview on ship at sea

LNG on kilpailukykyinen meriliikenteen polttoainevaihtoehto

Meriliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntä kasvaa, kun tavoitteena on pienentää merenkulun ympäristövaikutuksia. Merikuljetusten osuus on noin 3 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä ja 10–15 prosenttia maailman rikki- (SOx) ja typpioksidien (NOx) päästöistä. Samalla meriteitse hoidetaan 90 prosenttia maailman kaikista tavarakuljetuksista.

Merenkulkualaan kohdistuukin kasvavaa painetta siirtyä vähäpäästöisiin polttoaineisiin. Sekä Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO että EU ovat asettaneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita ja rajoja, mutta myös asiakkaat vaativat kestävämpiä kuljetuksia saavuttaakseen omat päästövähennystavoitteensa.  

LNG:tä ja uusiutuvaa nesteytettyä kaasua laivapolttoaineeksi 

Laivanvarustamot vastaavat tiukentuviin päästömääräyksiin ja asiakkaiden päästövähennystavoitteisiin investoimalla uusiin aluksiin, joiden moottorit soveltuvat kulkemaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Nesteytetty maakaasu (LNG) on tätä nykyä ainoa tapa pienentää merenkulun päästöjä tehokkaasti, ja sitä on käytetty laivapolttoaineena jo vuosikymmeniä. Useimmissa uusissa LNG-käyttöisissä aluksissa on kaksipolttoainemoottorit, jolloin ne voivat kulkea sekä LNG:llä että tavanomaisella polttoaineella tai sähköllä. 

LNG-käyttöiset alukset mahdollistavat uusiutuvan nesteytetyn biokaasun (LBG) tai synteettisen LNG:n helpon käyttöönoton sekä siitä seuraavat päästöjen lisävähennykset ilman laitteistojen muutoksia tai uusimista. 

Mitä tarjoamme

  • Luotettavaa ja turvallista bunkrausta
    • Gasum on suorittanut yli 1 000 sujuvaa ja turvallista bunkrausta Pohjoismaissa ja ARA-alueella
  • Vahvan läsnäolo Itämeren sekä ARA-alueella
  • Joustavat toimitusratkaisut ja bunkrauspalvelut
    • Bunkraus- ja syöttöalukset laivasta laivaan bunkrauksiin
    • Perävaunut säiliöautosta laivaan  bunkrauksiin
  • Ratkaisuja tulevaisuudenkestävyyden varmistamiseen: LNG ja uusiutuva metaani (LBG/bio-LNG, e-LNG) merenkulun polttoaineina 

LNG:n etuja merenkulun polttoaineena

Nesteytetty maakaasu (LNG) mahdollistaa alusten vapaan liikennöinnin rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA-alueilla). LNG:n käytössä ei synny lainkaan rikkioksidi- (SOx) eikä hiukkaspäästöjä ja typpioksidien (NOx) päästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. Hiilidioksidipäästöjä LNG:n käyttö pienentää vähintään 20 prosentilla. Vaihtamalla LNG:hen merenkulkuala kykenee vähentämään päästöjään jo tänään.

LNG:tä voidaan vaihdella tai sekoittaa laivapolttoaineena uusiutuvan biokaasun (LBG, bio-LNG) kanssa, jolloin hiilidioksidipäästöjä syntyy jopa 90 prosenttia vähemmän kuin tavanomaisia polttoaineita käytettäessä. Tulevaisuudessa saataville tulee myös uusiutuvaa synteettistä LNG:tä (e-LNG), joka vastaa kemialliselta koostumukseltaan LNG:tä ja LBG:tä. Uusiutuvan LBG:n ja e-LNG:n tuotantopotentiaali on merkittävä. Jo yksin Pohjoismaat voisivat tuottaa yli 400 terawattituntia (TWh) näitä uusiutuvia polttoaineita, mikä vastaa lähes koko EU:n alueella alusten tankkaamiseen tällä hetkellä käytettävää energiamäärää.

Nesteytetyn kaasun saatavuus on erinomaista, ja sen jakeluinfrastruktuuri on pitkälle kehittynyttä. Koska sekä LNG että LBG koostuvat metaanista, ne soveltuvat samoihin käyttökohteisiin ja niitä voidaan vaihdella ja sekoittaa keskenään. Kun polttoaineena on nesteytetty kaasu, kuljetustenne tulevaisuudenkestävyys on varmistettu. 

Lue lisää englanniksi:

Bunkering

Maritime regulations

Services for shipping companies

Kamrul Haque

Junior Sales Manager, Maritime Europe

p. +46 73 511 59 73

kamrul.haque@gasum.com

Nina-Kathrin Russman

Sales Manager, Maritime Europe

p. +491 724 142 617

nina-kathrin.russmann@gasum.com

Pekka Montola, Gasum

Pekka Montola

Myyntipäällikkö

p. +358 400 365 167

pekka.montola@gasum.com