Gasumin rahasto myöntää apurahoja tutkijoille

Gasumin tavoitteena on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä siltana kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tuemme kaasualan tutkimusta Gasumin rahaston avulla. Rahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES.

Vuonna 2023 rahastosta myönnettiin apurahoja viidelle henkilölle, yhteensä 75 000 euroa. Gasumin rahasto on myöntänyt apurahoja vuodesta 2005 alkaen.

Vuoden 2024 apurahahaku on käynnissä 9.1.-11.2.

Gasumin rahaston tavoite ja aihealueet

Rahaston tavoitteena on vastata yhteiskunnan muutoshaasteeseen kehittämällä kaasuun perustuvia energiaratkaisuja ja tuottamalla kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.

Tukea myönnetään uusiutuvien kaasujen arvoketjuja käsittelevään tutkimukseen, erityisesti liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiamurrokseen, kuten:

  • Power-to-Gas arvoketju ja sähköjousto
  • biokaasun arvoketjut (mukaan lukien biokaasun tuotantoon liittyvä ravinnekierto)
  • kaasun kuljettaminen, logistiikka, käyttö ja elinkaarivaikutukset
  • uusiutuviin kaasuihin liittyvä regulaatio

Kuka voi hakea apurahoja?

Tavoitteiden toteuttamiseksi rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkijoille päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös maisteritason lopputöihin. Tukea myönnetään Suomessa tehtävään tutkimukseen mukaan lukien mahdolliset työn ulkomaanjaksot.

Gasumin rahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta. Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla, joka on 24 500 euroa vuodessa.

Rahasto pyrkii opiskelijan pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Näin ollen rahoitusta voi hyvin hakea myös useampana peräkkäisenä vuotena, mutta rahoituksen myöntäminen edellyttää näyttöä edistymisestä. Edistyminen tulee käydä ilmi sekä hakemuksesta että työn ohjaajan tai valvojan suosituskirjeestä.

Apuraha on myös mahdollista yhdistää yliopistolta saatavaan palkkaan.

Tekniikan edistämissäätiö

Apurahojen hakemisen ajankohdat löytyvät Tekniikan edistämissäätiön sivulta.

Lue lisää

Miten hakemuksia toimitetaan ja arvioidaan?

Hakemukset toimitetaan TES-portaalin kautta. Hakemukset tulee osoittaa suoraan Gasumin rahastolle, mutta myös muita TES:lle osoitettuja, Gasumin rahaston toimintakenttään soveltuvia hakemuksia pyritään ohjamaan rahaston arvioitavaksi.

Gasumin rahastolle osoitetut hakemukset käsitellään rahaston neuvottelukunnassa. Sen puheenjohtaja on TkT Lars Gädda ja muita jäseniä ovat professori Jukka Rintala Tampereen yliopistosta, professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Mia Bengts Tekniikan edistämissäätiöstä ja KTT Mikko Syrjänen Gasumilta.

Lopulliset päätökset apurahoista tekee TES:n hallitus.