Electric power transmission in the field in the winter against the blue sky

Kysyntäjoustolla kustannukset pienemmiksi ja kokonaistehokkuus kasvuun

Kysyntäjouston hyödyntäminen on tärkeää alati muuttuvilla energiamarkkinoilla. Gasum on erikoistunut auttamaan asiakkaitaan ennakoimaan ja optimoimaan energiankäyttöään ja siten saamaan täyden hyödyn hinnanvaihteluista ja toiminnan tehostumisesta. 

Kysyntäjoustossa sähkön käyttöä mukautetaan hintatason perusteella. Ohjaamalla sähkönkäyttöään matalamman kulutuksen tunneille asiakkaamme pystyvät hyötymään edullisemmista hinnoista ja käyttämään tuolloin enemmän sähköä. Kun sähkön hinta on korkealla, asiakas voi vaihtaa saumattomasti vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Optimoinnin osana toteutettava kysyntäjousto auttaa osaltaan parantamaan kokonaistehokkuutta.

Kysyntäjoustoasiakkaamme hyötyvät muun muassa kulutuksen ajoittamisesta syntyvistä merkittävistä kustannussäästöistä, reservimarkkinoilta saatavista tuotoista, riskienhallinnan tehostumisesta sekä kyvystä siirtyä joustavasti hiilivapaaseen energiajärjestelmään, kun markkinoilla kaivattu joustavuus paranee ja uusiutuvan tuotannon lisäkapasiteetin rakentaminen mahdollistuu. 

Gasumin kysyntäjoustopalvelut

  • Strategiset kysyntäjoustopalvelut: autamme ajoittamaan sähkön käytön kustannustehokkaasti ja siten optimoimaan energiankulutuksen strategisesti.
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto: kun sähkön hinta on korkealla, ohjaamme optimaaliseen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoon varmistaen kustannustehokkuuden ja vaarantamatta toiminnan jatkuvuutta.
  • 24/7-valvomopalvelut: Gasumin valvomo tarkkailee tilannetta kellon ympäri ja huolehtii riskienhallinnasta sekä sähkönkäytön optimoinnista markkinadynamiikan pohjalta. 

Kysy lisää kysyntäjoustosta

Ota yhteyttä niin keskustellaan, millaisia räätälöityjä ratkaisuja ja mahdollisia tehostamistoimia voimme tarjota energiamarkkinatoimintanne optimointiin. 

Sari Korteniemi, Gasum

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com

Laura Sohlman

myyntipäällikkö, energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. +358 40 355 4450

laura.sohlman@gasum.com

Dan Strengell

myyntipäällikkö LNG, LBG, energiamarkkinapalvelut ja sähkö

p. 050 352 9901

dan.strengell@gasum.com