Järvimaisema

Maakaasu ja nesteytetty maakaasu (LNG)

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde, koska sen polttamisesta ei synny rikkidioksidi- tai raskasmetallipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt maakaasusta ovat myös selvästi pienemmät kuin öljystä tai hiilestä. Maakaasua voidaan nesteyttää LNG:ksi, mikä mahdollistaa sen kuljettamisen kohteisiin, jotka ovat putkikaasuverkoston ulkopuolella.

Maakaasu on luonnonkaasu, joka koostuu lähes kokonaan metaanista ja on ilmaa kevyempää. Sitä käytetään energialähteenä kotitalouksissa ja teollisuudessa. Kun maakaasua poltetaan, se tuottaa hiilidioksidia. Kuitenkin verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin, maakaasu aiheuttaa vähemmän saasteita, mikä tekee siitä puhtaamman vaihtoehdon. Maakaasua voidaan myös käyttää polttoaineena tieliikenteessä ja merenkulussa, ja sitä pidetään siirtymänä kohti kestävämpiä energiaratkaisuja.

Maakaasu on hajuton, väritön ja myrkytön. Turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten kaasuvuotojen havaitsemiseksi maakaasu hajustetaan sen käsittelyn aikana.

Maakaasua voidaan korvata uusiutuvalla biokaasulla, joka on jalostettu vastaamaan maakaasun koostumusta.

LNG – puhdasta energiaa verkoston ulkopuolisille kohteille

Nesteytetty maakaasu (LNG) on kirkas, väritön, myrkytön neste, joka muodostuu, kun maakaasu jäähdytetään -162 asteeseen. Tämä prosessi pienentää kaasun tilavuutta 600-kertaiseksi. Kun kaasu on nesteytetty, sitä voidaan kuljettaa meriteitse, maanteitse tai rautateitse uusille markkinoille.

LNG:n käyttö merenkulussa on lisääntynyt viime vuosina. Tämä kasvu johtuu osittain entistä tiukemmista päästörajoituksista laivoille. LNG:n käyttö ei aiheuta rikin oksidipäästöjä, ja se täyttää myös tiukemmat typen oksidien, hiukkaspäästöjen ja hiilidioksidipäästöjen asettamat vaatimukset.

LNG tarjoaa puhtaamman polttoainevaihtoehdon myös raskaalle tieliikenteelle ja laajentaa siten LNG:n edut koko logistiikkaketjulle.

Lisäksi merenkulun ja raskaan tieliikenteen lisäksi LNG on myös sopiva teolliseen käyttöön aivan kuten maakaasu. Öljyyn verrattuna LNG antaa teollisuuden toimijoille mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä vähennyksiä niiden toiminnasta aiheutuviin päästöihin.