Gasum lyhyesti

Gasum on pohjoismainen energia-asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinapalveluja yrityksille sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

Erikoisalojamme ovat maakaasu, nesteytetty maakaasu (LNG), biokaasu, nesteytetty biokaasu (LNG) ja sähkömarkkinat. Omistamme ja operoimme 17 biokaasulaitosta sekä laajaa kaasutankkausasemaverkostoa Pohjoismaissa.

330

työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa

100 %

Suomen valtion omistama yhtiö

1 456,9

miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023


Lue lisää avainluvuista

Lue lisää Gasumin johdosta

Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia

Työmme tarkoitus on varmistaa, että asiakkaamme saavat käyttöönsä puhtaampaa energiaa. Olipa kyse uusiutuvasta sähköstä yrityksille, nesteytetystä maakaasusta (LNG) ja biokaasusta maantie- ja meriliikenteelle tai maakaasusta teollisuudelle, autamme asiakkaitamme navigoimaan energiasiirtymässä kohti päästöjen jatkuvaa vähentämistä.

Kunnioitus. Vastuullisuus. Positiivinen energia!

Gasumin arvot muodostavat yrityskulttuurimme ytimen. Ne kuvastavat sitä, keitä olemme ja kuinka työskentelemme yhdessä.

Kunnioitus on luottamuksen kulmakivi. Kohtelemme kaikkia ihmisiä, planeettaamme ja käyttämiämme luonnonvaroja kunnioittavasti.

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ydinasia. Välitämme ja huolehdimme sekä ympäristöstä että ihmisistä ja harjoitamme kannattavaa liiketoimintaa, jotta voimme investoida puhtaampaan tulevaisuuteen.

Positiivinen energia on uusiutuva voimavara. Saamme toisistamme energiaa, kun työskentelemme yhdessä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Strategiamme

Tarjoamme asiakkaillemme modernin energiatuotteiden ja -palvelujen alustan, joka koostuu biokaasun, maakaasun ja uusiutuvan sähkön koko arvoketjuista. Strategiaamme kuuluu siirtyminen liiketoiminnassamme enemmän kohti uusiutuvaa kaasua ja sähköä.

Tavoitteenamme on tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Kun saavutamme tämän tavoitteen, olemme samalla saavuttaneet asiakkaillemme 1,8 miljoonan tonnin kumulatiivisen hiilidioksidisäästön.

Lue lisää

Asiakkaamme

Teollisuus ja yritykset

Tarjoamme teollisuus- ja muille yrityksille energiaa ja energiaan liittyviä palveluja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme sujuvan ja vähäpäästöisen toiminnan. Tämä tarkoittaa maakaasua, biokaasua ja uusiutuvaa sähköä sekä energiamarkkinapalveluja huolettomaan energianhallintaan.

Maantie- ja meriliikenteen logistiikkatoimijat

Tarjoamme asiakkaillemme päästövähennysmahdollisuuksia maantie- ja meriliikenteessä toimittamalla niille biokaasua ja maakaasua paineistetussa tai nesteytetyssä muodossa.

Tuotteemme ja palvelumme

Biokaasu, nesteytetty biokaasu (LBG, bio-LNG)

Tuotamme biokaasua 17 biokaasulaitoksellamme Suomessa ja Ruotsissa ja lisäksi ostamme biokaasua sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta.

Lue lisää

Maakaasu, nesteytetty maakaasu (LNG)

Hankimme maakaasua ja nesteytettyä maakaasua (LNG) eri lähteistä eri puolilta maailmaa teollisuusasiakkaidemme sekä maantie- ja meriliikenteen käyttöön.

Lue lisää

Kaasutankkausasemaverkosto

Myymme kaasua liikennepolttoaineeksi laajan kaasutankkausasemaverkostomme kautta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lue lisää

Sähkö- ja energiamarkkinapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvan sähkön hankintaan ja myyntiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Ulkoistamalla kaikki energian hankintaan ja hallintaan liittyvät toiminnot meille, asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Kiertotalousratkaisut

Käsittelemme vuosittain noin miljoona tonnia yhdyskunta- ja maatalousjätettä ja tuotamme siitä biokaasua sekä uusiutuvia lannoitteita ja kierrätysravinteita.

Lue lisää

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen arvomme ja strategiamme keskiössä. Tavoitteenamme on lisätä vähähiilisten energiatuotteiden saatavuutta asiakkaillemme, edistää kiertotaloutta ja samalla minimoida oman toimintamme ympäristövaikutukset.

Lue lisää

Summer sky and trees

Sponsorointi ja yhteistyöt

Sponsoroinnin ja yhteistyöhankkeiden avulla haluamme olla mukana mahdollistamassa elämyksiä meille kaikille. Teemme yhteistyötä tieteen, taiteen ja urheilun organisaatioiden kanssa, jotka sopivat arvomaailmaamme ja tavoitteisiimme.

Lue lisää