Tehokkaat nesteytetyn kaasun toimitukset ja bunkraukset Gasumin aluksilla

Lähes 600 alusta käyttää nykyisin pääasiallisena käyttövoimanaan nesteytettyä maakaasua (LNG), ja uusia LNG-käyttöisiä aluksia on tilauksessa noin 400. Lukumäärän odotetaan kasvavan merkittävästi, koska LNG nähdään merenkulkualalla päästöjen vähentämisen kannalta kaikkein käyttökelpoisimmaksi vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi.

Gasum pystyy tarjoamaan meriliikenteen asiakkailleen sujuvat laivasta laivaan ‑bunkraukset Coralius‑ ja Kairos-aluksiltaan. Tämä mahdollistaa suurten polttoainemäärien joustavat, tehokkaat ja turvalliset siirrot laivasta laivaan ja on erittäin joustava ratkaisu bunkrauspaikan suhteen, koska siirto voi tapahtua sekä satamassa että merellä.

Gasumin alukset mahdollistavat myös LNG:n toimitukset suoraan teollisuusasiakkaillemme eri puolilla Pohjoismaita, ja LNG:n varastointi hoituu yhtiön omissa paikallisterminaaleissa ennen kuljetusta asiakkaille joko maanteitse rekoilla tai paikallisten maakaasuputkistojen kautta. Gasumin LNG-säiliöalukset Coral Energy ja Coral EnergICE keskittyvät pääasiassa kuljettamaan LNG:tä Gasumin terminaaleihin.

Tutustu aluksiimme

Gasumin LNG-bunkrausalus Coralius

LNG-bunkrausalus Coralius

Coralius on ensimmäinen Euroopassa rakennettu huippuluokan laitteistolla varustettu LNG:n bunkraus- ja jakelualus. Kapasiteetiltaan 5 800 kuutiometrin aluksessa on kaksoispolttoainemoottori sekä useita muita ympäristön kannalta erinomaisia teknisiä ratkaisuja.

Lue lisää

Coralius on suunniteltu mahdollistamaan turvalliset ja luotettavat bunkrausoperaatiot. Alus on olennainen osa Euroopan LNG-infrastruktuurin luomista. Se on kehitetty osana merenkulkualan yhteishanketta, joka on toteutettu Zero Vision Tool ‑yhteistyöalustalla, jolla ala tekee yhteistyötä tulevaisuuden ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.


Keskeiset tiedot

Alustyyppi: LNG-jakelu- ja säiliöalus
Valmistumisaika: kesäkuu 2017
Koko: 5 800 m3

LNG-säiliöalus Coral Energy

Coral Energy on maailman ensimmäinen suoravetoisilla kaksoispolttoainemoottoreilla varustettu LNG-säiliöalus, jonka jääluokitus on 1A.  

Lue lisää

Yksi aluksen innovaatioista on sen kaksi suoravetoista kaksoispolttoainemoottoria. Aluksen käyttövoimajärjestelmä on niiden ansiosta erittäin tehokas, ja kun polttoaineena on LNG, meriliikenne sujuu ympäristöystävällisesti.

Coral Energy soveltuu kokonsa sekä yhtiön kehittämän innovatiivisen yhteensopivuusratkaisun ansiosta lastaamaan LNG:tä myös suurissa terminaaleissa.


Keskeiset tiedot

Alustyyppi: LNG-säiliöalus
Valmistumisaika: 2012
Koko: 15 600 m3

LNG-säiliöalus Coral EnergICE

Coral EnergICE on maailman ensimmäinen 1A Super -jääluokan LNG-säiliöalus. Alus on suunniteltu ja rakennettu toimimaan Itämeren olosuhteissa, ja sitä käytetään LNG:n kuljetuksiin Gasumin terminaaliin Porissa sekä Manga LNG:n terminaaliin Torniossa. Coral EnergICEn kastetilaisuus järjestettiin Turussa vuonna 2018.

Lue lisää

Aluksen runko on vahvistettu murtamaan metrin paksuista jäätä, ja alus on varustettu generaattoreilla, jotka antavat sille lisävoimaa paksussa jäässä ja rankoissa talviolosuhteissa kulkemista varten.

Lisäksi tämä uusinta suunnittelua edustava alus on varustettu kaksoispolttoainemoottorilla. Sen apu- ja päämoottorit voivat käyttää polttoaineenaan myös höyrystynyttä maakaasua, joten alus täyttää kaikki tulevat päästövaatimukset.


Keskeiset tiedot

Alustyyppi: LNG-säiliöalus
Valmistumisaika: tammikuu 2018
Koko: 18 000 m3

LNG-bunkrausalus Kairos

Kairos on yksi maailman suurimmista yksinomaan LNG:n bunkraukseen tarkoitetuista aluksista. Kapasiteetiltaan 7 500 kuutiometrin alus on varustettu LNG:tä pääpolttoaineena käyttävällä kaksipolttoainemoottorilla sekä teknisillä ominaisuuksilla, joiden ansiosta se kykenee palvelemaan monenlaisia meriliikenteen asiakkaita ja varastointiterminaaleja.

Lue lisää

Alus on suunniteltu toimittamaan LNG:tä erityyppisille ja -kokoisille aluksille kaikissa mahdollisissa Luoteis-Euroopan bunkrauskohteissa Pohjanmeren ja Itämeren satamat ja ankkuripaikat mukaan lukien.

Aluksen siirtonopeus on 60–1 250 kuutiometriä LNG:tä tunnissa.

Sen nosturien ulottuvuus on jopa 30 metriä, mikä mahdollistaa markkinoiden suurimpienkin asiakkaiden palvelemisen. Kairos on varusteltu vastaamaan DP2-luokan vaatimuksia ja kuuluu jääluokkaan 1A, joten se kykenee toimimaan ankarissa sääolosuhteissa sekä aavalla merellä. Asiakkailta saatava höyrystynyt palautuskaasu voidaan varastoida aluksen erilliseen CNG-säiliöön.

Keskeiset tiedot

Alustyyppi: LNG-bunkraus- ja jakelualus
Valmistumisaika: lokakuu 2018
Koko: 7 500 m³

LNG-bunkrausalus Seagas

Seagas muutettiin autolautasta LNG-bunkrausalukseksi Fiskerstrandin telakalla Norjassa vuonna 2012. Alus on varustettu erityisesti laivasta laivaan ‑tankkauksiin ja kykenee siirtämään LNG-käyttöisiin aluksiin jopa 160 kuutiometriä LNG:tä noin 45 minuutissa.

Lue lisää

Seagas oli lajissaan ensimmäinen alus koko maailmassa, ja se on luokiteltu samojen sääntöjen mukaan kuin valtamerikelpoiset LNG-säiliöalukset.

Seagas toimittaa päivittäin 60–70 tonnia LNG:tä Viking Linen M/S Viking Grace ja M/S Viking Glory ‑matkustaja-aluksille. Bunkraus tapahtuu alusten ollessa Tukholman keskustassa sijaitsevassa Stadsgårdenin laiturissa samalla kun matkustajat poistuvat laivasta ja nousevat laivaan ja rahtia puretaan ja lastataan.

Seagasin turvallisen LNG-bunkrausratkaisun myötä toteutuu kaksi tärkeää asiaa: toimitukset vastaavat Viking Linen tarpeeseen saada aluksensa tankattua tehokkaasti ja samalla täyttävät kaikkein tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset.

Keskeiset tiedot

Alustyyppi: LNG-jakelualus
Valmistumisaika: 1974
Muutettu LNG-bunkrausalukseksi: 2012
Koko: 160 m3