Hinnat nousevat energiamarkkinoilla

Raakaöljyn ja kivihiilen hintojen kohoaminen näkyy myös sähkön ja kaasun hintakehityksessä.

Suomessa maakaasun energian hinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn ja kivihiilen hintoihin sekä muun muassa sähkön ja kaukolämmön hintoja kuvaavaan Tilastokeskuksen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin. Kesällä 2017 polttoaineiden hinnat kääntyivät alkuvuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun, mikä on heijastunut myös maakaasun hintakehitykseen. Viimeisimmät ennusteet ennakoivat hintojen nousun kuitenkin tasaantuvan.

Voimakkainta hintojen nousu on ollut öljymarkkinoilla, jossa hinnat ovat kesäkuun pohjalukemien jälkeen vahvistuneet noin 40 prosenttia. Hintojen vahvistumisen taustalla ovat vaikuttaneet ennusteet globaalin kysynnän nopeammasta kasvusta ensi vuonna sekä geopoliittisen jännitteiden kasvu erityisesti Lähi-idässä. Lisäksi markkinoilla uskotaan öljyviejämaiden yhteistyöjärjestö OPECin jatkavan alkuvuonna tekemäänsä tuotannonleikkaussopimusta myös ensi vuoden ajan. Hintojen nousu on kuitenkin parantanut liuskeöljyn tuotannon kannattavuutta, ja Yhdysvaltojen öljyntuotanto kohosikin marraskuussa korkeimmilleen 47 vuoteen.

Myös kivihiilimarkkinoilla hinnat ovat olleet nousutrendissä alkukesästä lähtien. Kivihiilen hintoja ovat tukeneet kysynnän kasvu Aasian markkinoilla ja toisaalta tarjonnan pienentyminen Australian ja Indonesian tuotantohäiriöiden seurauksena. Euroopassa kivihiilen kysyntää ovat nostaneet Etelä-Euroopan matalalle painuneet vesivarastot sekä Ranskan matalampi ydinvoimatuotanto. Tulevaan hintakehitykseen vaikuttavat keskeisesti maailman suurimman hiilen tuottajan ja käyttäjän Kiinan politiikan muutokset – vuonna 2016 tehtyjen tuotannon leikkausten toistuminen on mahdollista. Lisäksi Euroopassa Saksan hallitusneuvotteluiden yhteydessä on keskusteltu useiden hiilivoimaloiden sulkemisesta seuraavien vuosien aikana.

Kivihiilen hinnalla on edelleen merkittävä vaikutus pohjoismaisessa sähkön hinnan muodostuksessa, mikä näkyy sähkön pidemmän pään hintojen nousuna syksyn aikana. Myös päästöoikeuden hinnan vahvistuminen on tukenut hintoja. Lähipään nousua on kuitenkin rajoittanut runsaiden sateiden myötä hyvä vesitilanne sekä ydinvoiman tasainen saatavuus. Tulevan talven hintakehitykseen vaikuttaa keskeisemmin säätila. Tuulinen ja sateinen sää kasvattaa tarjontaa, kun taas kylmä sää nostaa kysyntää. Sääennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta: joidenkin sääennusteiden mukaan talvesta olisi tulossa kylmin viiteen vuoteen, kun taas osa ennusteista ennakoi viime vuosien kaltaista leutoa talvea. 

15.12.2017

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää