Hallituksen esitys uudeksi maakaasumarkkinalaiksi julkaistiin 11.5.2017.


Lue lisää maakaasumarkkinalain uudistuksesta täältä.

Kaasumarkkinat avautuvat

Jaa:

Gasumille kokoontui juhannusviikolla joukko asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia jatkamaan toukokuussa startannutta työskentelyä, jonka päämääränä on uuden, avoimen kaasumarkkinamallin luominen. Taustalla on hallituksen esitys uudesta maakaasumarkkinalaista, joka avaa Suomen kaasumarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alusta.

Yhteisen työskentelyn tavoitteena on luoda lainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat toimivat markkinat. Markkinamallin kehittämiseen osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Baltic Connector Oy.

”Lähdimme Gasumilla luotsaamaan työskentelyä rivakasti. Haemme nyt asiantuntijatietoa hyödyntäen ratkaisuja markkinoiden järjestämiseen. Uusi markkinamalli rakentuu sekä lakiesityksen että muiden maiden hyväksi havaittujen toimintatapojen pohjalta. Keskeistä on esimerkiksi määritellä, mitä tietoa eri osapuolten välillä tulee vaihtaa”, Gasumin maakaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö Ville Rahkonen kertoo.

Suomen malliin Keski-Euroopan ja sähkömarkkinoiden parhaat käytännöt

Kaasumarkkinat tarvitsevat toimiakseen selkeän ja suoraviivaisen mallin. Juhannusviikon työpajassa koottiin näkemyksiä muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Missä laajuudessa kaasumarkkinoiden tiedonvaihto järjestetään, ja paljonko voidaan ottaa mallia Suomen sähkömarkkinoiden prosesseista? Voidaanko järjestelmään integroida jatkossa muita maita? Kuinka yksinkertaiseksi malli voidaan pelkistää? Miten jakelu- ja siirtoverkon markkinaosapuolten väliset toimitussuhteet järjestetään?

Ulkopuolisen asiantuntemuksensa ja kuulumisia Keski-Euroopasta toivat Jari Väänänen ja Leena Sivill energia-alan sovelluksia kehittävältä Enorolta, joka toimitti markkinajärjestelmät Eurooppaan maakaasumarkkinoiden avautuessa vuonna 2003.

Seuraavissa työpajoissa määritellään kansallisen taseselvityksen perusperiaatteet, eli järjestelmä kaasun myynnin ja toimitusten dokumentoinnille. Työskentelyssä linjataan myös esimerkiksi myyjänvaihtoa ja laskutusta koskevat prosessit ja käytännöt. Työskentelyssä laaditut pelisäännöt kirjataan Kaasunsiirron säännöt 2020 -dokumenttiin, jonka hyväksyy Energiavirasto.

Yhteistyöskentelystä hyviä kokemuksia

Osallistujat ovat ottaneet yhteiskehittelyn ilolla vastaan.
Suomen Kaasuenergia Oy:n Pekka Karinen kiitteli etenkin yhteistyöskentelyn avoimuutta ja joustavuutta. ”Näiden seinien sisällä on laaja-alaista näkemystä kaasumarkkinoiden uudesta suunnasta.”

”Vähintään yhtä tärkeää on keskustelu ja yhteinen pallottelu”, Nesteen kehitysinsinööri Harri Salmio lisäsi.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Teollisuus vähentää maakaasun avulla hiilidioksidipäästöjä

Teräsjätti SSAB aikoo uudistaa terästeollisuuden irrottautumalla tuotannon hiilidioksidipäästöistä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaasuala valmistautuu suureen murrokseen

Kaasumarkkinan vapautuminen Suomessa vuonna 2020 on iso muutos koko energia-alalle. Sähkömarkkinoiden vapautuminen osoitti, että muutos tuo mahdollisuuksia.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaasualan tulevaisuutta kokoonnuttiin pohtimaan Gas Festiin

Energia-alan keskeiset toimijat kokoontuivat Gas Fest -tapahtumaan keskustelemaan miten voimme tehdä osamme kestävämpien energiamuotojen käyttöönotossa.

Lue lisää