Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde, sillä sen palamisessa ei synny rikkiä tai raskasmetalleja. Tutustu maakaasun käyttöön Suomessa.

Lue lisää

Silta vähähiiliseen yhteiskuntaan – Viisi väitettä maakaasusta

Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva ilmaa kevyempi luonnonkaasu. Sen osuus Suomen energiankulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Kotitalouksissa maakaasun käyttö on keskittynyt Helsingin alueelle, jossa sitä käytetään noin 30 000 kotitaloudessa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi toinen merkittävä käyttökohde maakaasulle ovat teollisuuden valmistusprosessit.

Gasumin maakaasuliiketoimintayksikön johtaja Jouni Haikarainen vastasi viiteen maakaasua koskevaan väittämään.

1. Uusiutuvien energianlähteiden yleistyminen tulee vaikuttamaan maakaasun käyttömääriin.

Totta. Fossiilisista polttoaineista luopuminen tulee vaikuttamaan myös maakaasun käyttöön. Maakaasu monipuolisena ja puhtaana energianlähteenä ja teollisuuden raaka-aineena tulee kuitenkin olemaan yhä tärkeä osa Suomen energiankäyttöä myös tulevina vuosikymmeninä. Sähkön ja lämmöntuotannossa maakaasun käyttö painottuu yhä enenevissä määrin varapolttoaineena sekä huippukäytössä.

2. Maakaasun kilpailukykyinen hinta on sen tärkein etu.

Osittain totta. Hinnan pitää olla kilpailukykyinen ja se on toki tärkeässä osassa energianmuotojen välillä valittaessa, mutta maakaasun kilpailuetuna on tämän ohella muun muassa sen helppokäyttöisyys sekä ympäristöystävällisyys muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Sen käytöstä ei synny esimerkiksi hiukkaspäästöjä.

3. Suomen kaasuputkiverkosto on keskittynyt Etelä-Suomen alueelle.

Totta. Maakaasun putkiverkosto on rakennettu siten, että se vastaisi suomalaisen teollisuuden suurimpien keskittymien tarpeita. Tästä näkökulmasta se on perustellusti rajatulla alueella. Gasum tarjoaa myös nesteytettyä maakaasua. Sitä voidaan kuljettaa kaasun siirtoverkoston ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön.

4. Olennainen osa Gasumin strategiaa on huolehtia tulevaisuudessakin kilpailukykyisen maakaasun saatavuudesta suomalaisten kuluttajien ja yritysten tarpeisiin.

Totta. Gasumin strategia on laajentaa kaasumarkkinaa Pohjoismaissa. Tähän sisältyy kilpailukykyisen kaasun hankinta Suomen kaasumarkkinalle ja toimitus niin kuluttajien kuin yritystenkin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

5. Trendi maailmalla on, että valtiot pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan maakaasusta energianlähteenä.

Osittain totta. Suhtautuminen vaihtelee riippuen siitä, mitä maanosaa tai maata katsoo. Yleisesti Euroopassa pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tällä on myös vaikutuksensa maakaasuun. Toisaalta esimerkiksi Aasiassa maakaasun hyöty on huomattu kaupunkien ilmanlaadun ylläpitämisessä. Tämän myötä maailmalla maakaasua käytetään enenevissä määrin sekä teollisuuden, energiantuotannon, että liikenteen polttoaineena.

29.11.2017

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Kaasuratkaisut voivat hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei voida enää odottaa – päätöksiä ja konkreettisia toimia tarvitaan heti. Kaasuratkaisuilla on muutoksessa tärkeä rooli.

Lue lisää
Content image

Alkuperätakuilla uusiutuvaa sähköä

Mitä sähkön alkuperätakuut ovat ja miten markkina toimii? Alkuperätakuut ovat mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metsäteollisuus torjuu ilmastonmuutosta teknologian avulla

Metsätalous kumppaneineen kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Lue lisää