Tampereen Sähkölaitos käyttää maakaasua pakkaskelien energialähteenä

Jaa:

Tampereen Sähkölaitoksen energiaverkoissa jaellaan kaukolämpöä, kaukokylmää ja maakaasua sekä siirretään sähköä. Vuodesta 1988 käytössä olleella maakaasulla on kuitenkin yhä merkittävä roolinsa, kertoo johtaja Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

Miksi maakaasu kiinnostaa?

Maakaasulla oli vielä 1990-luvulla vahva asema. Sen osuus energianlähteistä oli enimmillään 80 prosenttia. Nyt käytämme maakaasua noin 900 gigawattituntia vuodessa. Se tarkoittaa 33 prosenttia energianlähteistämme.

Maakaasu on nykyisin lähinnä pakkaskelien energian tuotantopolttoaine. Pohjapolttoaineeksi sen kilpailukyky ei enää riitä.

Energiamarkkinoiden muutokset ja päästökauppa ohjaavat käyttämään enimmäkseen puu- ja kierrätyspolttoaineita. Valikoiman monipuolisuudella hallitaan myös saatavuuden riskejä.

Miksi maakaasu sopii sähköntuotantoon?

Maakaasu palaa puhtaasti ja tuottaa vähän lähipäästöjä. Kaasuvoimalaitos säätyy paljon nopeammin kuin kiinteän polttoaineen voimalaitokset. Tämä on erityisesti sähköntuotannossa yhä tärkeämpää, kun tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuus kasvaa Pohjoismaissa. Lisäksi kaasun logistiikka on vaivatonta.

Gasum vastaa laitteistojemme kunnossapidosta ja mittauksista. Se varmistaa maakaasun luotettavan käytettävyyden.

Miltä maakaasun tulevaisuus näyttää?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti ohjaa vähentämään edelleen kivihiilen käyttöä. Se avaa siirtymäkaudella uusia mahdollisuuksia maakaasulle, joka tuottaa kivihiiltä vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Toivottavasti kaasumarkkinoiden avautuminen vuonna 2020 parantaa maakaasun hintakilpailukykyä.

 15.12.2018

Tutustu myös näihin

Maakaasusta lisäenergiaa Ovakon Imatran terästehtaalle

Ovakon terästehtaan Jarmo Johanssonin mukaan yhtiön tavoitteena on löytää koko prosessiin paras mahdollinen energiatehokkuus.

Lue lisää

Gasumin kokonaispalvelu takaa Kangasalla häiriöttömän kaasun

Gasumin tekniset palvelut huolehtii kokonaispalveluna Kangasalan Lämmön koko kaasujärjestelmästä. Se on asiakkaalle vaivaton vaihtoehto.

Lue lisää

Eerola-yhtiöt käyttävät ja tuottavat biokaasua

Ravintoloiden rasvakaivoihin kertyvä jäte muuntuu biokaasuksi, jota hyödynnetään edelleen Eerola-yhtiöiden jäteautoissa.

Lue lisää

Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje