Tampereen Sähkölaitos käyttää maakaasua pakkaskelien energialähteenä

Tampereen Sähkölaitoksen energiaverkoissa jaellaan kaukolämpöä, kaukokylmää ja maakaasua sekä siirretään sähköä. Vuodesta 1988 käytössä olleella maakaasulla on kuitenkin yhä merkittävä roolinsa, kertoo johtaja Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

Miksi maakaasu kiinnostaa?

Maakaasulla oli vielä 1990-luvulla vahva asema. Sen osuus energianlähteistä oli enimmillään 80 prosenttia. Nyt käytämme maakaasua noin 900 gigawattituntia vuodessa. Se tarkoittaa 33 prosenttia energianlähteistämme.

Maakaasu on nykyisin lähinnä pakkaskelien energian tuotantopolttoaine. Pohjapolttoaineeksi sen kilpailukyky ei enää riitä.

Energiamarkkinoiden muutokset ja päästökauppa ohjaavat käyttämään enimmäkseen puu- ja kierrätyspolttoaineita. Valikoiman monipuolisuudella hallitaan myös saatavuuden riskejä.

Miksi maakaasu sopii sähköntuotantoon?

Maakaasu palaa puhtaasti ja tuottaa vähän lähipäästöjä. Kaasuvoimalaitos säätyy paljon nopeammin kuin kiinteän polttoaineen voimalaitokset. Tämä on erityisesti sähköntuotannossa yhä tärkeämpää, kun tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuus kasvaa Pohjoismaissa. Lisäksi kaasun logistiikka on vaivatonta.

Gasum vastaa laitteistojemme kunnossapidosta ja mittauksista. Se varmistaa maakaasun luotettavan käytettävyyden.

Miltä maakaasun tulevaisuus näyttää?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti ohjaa vähentämään edelleen kivihiilen käyttöä. Se avaa siirtymäkaudella uusia mahdollisuuksia maakaasulle, joka tuottaa kivihiiltä vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Toivottavasti kaasumarkkinoiden avautuminen vuonna 2020 parantaa maakaasun hintakilpailukykyä.

 15.12.2018

Tutustu myös näihin
Content image

Glava ja Gasum: vastuullista kumppanuutta vuosikymmenen ajan

Norjalainen teollisuusyhtiö on tehnyt LNG:n avulla tuotantoketjustaan vastuullisemman. Glavan ja Gasumin kumppanuus alkoi yli 10 vuotta sitten, kun yksi Norj...

Lue lisää
Content image

Biokaasun avulla Essity pudottaa hiilidioksidipäästöjään

Nesteytetyn biokaasun avulla ruotsalainen hygienia- ja terveystuoteyhtiö Essity ottaa askeleen kohti hiilineutraaliutta

Lue lisää
Content image

Kaasu kuuluu tulevaisuuden satamapalveluihin

Ruotsin Oxelösundin satamaan kaasuterminaalia rakentava OxGas pyrkii vähentämään merenkulun päästöjä rakentamalla uuden kaasuterminaalin.

Lue lisää