LNG on meriliikenteen puhtain vaihtoehto

Nesteytetty maakaasu on puhtaana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona nopeasti yleistymässä meriliikenteessä.


Lue lisää

03.08.2018  

Viisi faktaa Tornion LNG-terminaalista

Jaa:

Tornioon avautuu tänä vuonna Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali. Öljypohjaisen polttoaineen korvaaminen LNG:llä on konkreettinen askel kohti puhtaampaa meri-ilmaa. LNG-laivojen tankkausten määrä on kovassa kasvussa, sillä määrä on kasvanut edellisvuodesta 40 prosenttia.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) käytetään yhä enemmän teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen polttoaineena. LNG uudistaa kovaa vauhtia energia- ja kuljetusalaa. LNG on suosittu vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille ja sen suorajakelu asiakkaille on tärkeää etenkin Pohjoismaissa, joissa kaasuverkkojen peittävyys on rajattu.

Tornion tuleva LNG-terminaali on seuraava merkittävä askel kohti Pohjoismaista LNG-verkostoa. LNG-terminaali on ottanut kaasua vastaan jo vuoden 2017 marraskuusta lähtien.

Mitä muita faktoja Tornion LNG-terminaalista voi kertoa?

Fakta 1. Tornion LNG-terminaali on Pohjoismaiden suurin

Tornion Röyttän terminaaliin rakennetaan LNG-laivojen tankkaus-, eli bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot sekä yksi 50 000 kuution varastosäiliö, joka pidetään jatkuvasti 163 pakkasasteessa.

Röyttän teollisuusalueelle rakennetaan putkisto kaasun jakelua varten sekä lastausterminaali LNG-säiliöautoille. LNG kuljetetaan Torniosta säiliöautoilla etenkin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin kohteisiin. Terminaalin sijainti Torniossa mahdollistaa jakelun Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Norjaan.

Fakta 2. Terminaali on merkittävä yhteistyöprojekti

Terminaalin omistaa Manga LNG Oy, mutta terminaali on Outokummun ja SSAB:n terästehtaiden, EPV Energia Oy:n ja Pohjoismaiden johtavan LNG-yhtiön Skangasin yhteinen hanke. Skangas on Gasumin tytäryhtiö. Itse terminaalin on rakentanut Wärtsilä.

Fakta 3. Tornion LNG-terminaali on Suomen toinen, mutta kolmas on jo suunnitteilla

Tornion terminaali ja viime kesänä Poriin valmistunut Skangasin 30 000 kuution LNG-terminaali kattavat jatkokuljetuksineen käytännössä koko maakaasuputkiston ulkopuolisen alueen Suomessa.

Lisäksi esimerkiksi Haminaan suunnitellaan uutta LNG-terminaalia, jonka on määrä valmistua vuonna 2020.

Fakta 4. Terminaali tarjoaa ratkaisua merten saastumiseen

Vaikka teollisuus on LNG:n suurin käyttäjä, LNG tarjoaa myös laivoille yksinkertaisen ratkaisun herkille merialueille asetettujen päästörajojen noudattamiseen. Maakaasu ei sisällä rikkiä ja palaessaan se tuottaa 85 prosenttia vähemmän typen oksideja verrattuna perinteiseen raskaaseen polttoöljyyn. Lisäksi pienhiukkasten päästöt ovat olemattomia.

LNG avulla voidaan korvata muiden polttoaineiden käyttöä teollisuudessa ja energiantuotannossa, mikä vähentää haitallisia ympäristöpäästöjä merkittävästi nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt alenevat noin neljänneksen verrattuna öljypohjaisiin polttoaineisiin.

Fakta 5. LNG-terminaali on osa maailmanlaajuista energiamurrosta

Kehittyvän LNG-jakeluverkoston etuja on myös sen monikäyttöisyys: sama jakeluketju soveltuu myös kiertotalouden periaattein syntyvän nesteytetyn biokaasun (LBG) kuljetukseen ja jakeluun. Kaasua on kustannustehokasta kuljettaa verkoston ulkopuolisille alueille rekoilla, junilla ja laivoilla esimerkiksi kaivosyhtiöiden, voimalaitosten tai meri- ja raskaan maaliikenteen käyttöön.

Pohjoismaissa ja eri puolilla Suomea on sekä käynnissä että suunnitteilla useita LNG terminaali- ja jakeluhankkeita. Se kertoo energiajärjestelmän murroksesta, jossa kaasun merkitys vanhan öljypohjaisen energian korvaajana kasvaa.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Polttoainevalinnoilla suojellaan Itämerta

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen polttoainevalinnoilla ja kiertotalouden periaattein ovat keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Itämerellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Laiva on lastattu nyt LNG:llä

Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö lisääntyy varsinkin meriliikenteessä. Kasvuun vaikuttavat laivojen yhä tiukentuvat päästörajat.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

LNG on uuden pohjoismaisen kaasuekosysteemin kulmakivi

Kaasulla on suuri merkitys pyrittäessä pienentämään energian käytön hiilijalanjälkeä Pohjoismaissa.

Lue lisää