LNG on meriliikenteen puhtain vaihtoehto

Nesteytetty maakaasu on puhtaana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona nopeasti yleistymässä meriliikenteessä.


Lue lisää

Viisi faktaa Tornion LNG-terminaalista

Jaa:

Torniossa on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali. Öljypohjaisen polttoaineen korvaaminen LNG:llä on konkreettinen askel kohti puhtaampaa meri-ilmaa. LNG-laivojen tankkausten määrä on kovassa kasvussa, sillä määrä on kasvanut edellisvuodesta 40 prosenttia.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) käytetään yhä enemmän teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen polttoaineena. LNG uudistaa kovaa vauhtia energia- ja kuljetusalaa. LNG on suosittu vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille ja sen suorajakelu asiakkaille on tärkeää etenkin Pohjoismaissa, joissa kaasuverkkojen peittävyys on rajattu.

Tornion tuleva LNG-terminaali on seuraava merkittävä askel kohti Pohjoismaista LNG-verkostoa. LNG-terminaali on ottanut kaasua vastaan jo vuoden 2017 marraskuusta lähtien.

Mitä muita faktoja Tornion LNG-terminaalista voi kertoa?

Fakta 1. Tornion LNG-terminaali on Pohjoismaiden suurin

Tornion Röyttän terminaalissa on LNG-laivojen tankkaus-, eli bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot sekä yksi 50 000 kuution varastosäiliö, joka pidetään jatkuvasti 163 pakkasasteessa.

Röyttän teollisuusalueella on myös putkisto kaasun jakelua varten sekä lastausterminaali LNG-säiliöautoille. LNG kuljetetaan Torniosta säiliöautoilla etenkin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin kohteisiin. Terminaalin sijainti Torniossa mahdollistaa jakelun Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Norjaan.

Fakta 2. Terminaali on merkittävä yhteistyöprojekti

Terminaalin omistaa Manga LNG Oy, mutta terminaali on Outokummun ja SSAB:n terästehtaiden, EPV Energia Oy:n ja Gasumin hanke. Terminaalin on rakentanut Wärtsilä.

Fakta 3. Tornion LNG-terminaali on Suomen toinen

Tornion terminaali ja vuonna 2016 Poriin valmistunut Gasumin 30 000 kuution LNG-terminaali kattavat jatkokuljetuksineen käytännössä koko maakaasuputkiston ulkopuolisen alueen Suomessa.

Fakta 4. Terminaali tarjoaa ratkaisua merten saastumiseen

Vaikka teollisuus on LNG:n suurin käyttäjä, LNG tarjoaa myös laivoille yksinkertaisen ratkaisun herkille merialueille asetettujen päästörajojen noudattamiseen. Maakaasu ei sisällä rikkiä ja palaessaan se tuottaa 85 prosenttia vähemmän typen oksideja verrattuna perinteiseen raskaaseen polttoöljyyn. Lisäksi pienhiukkasten päästöt ovat olemattomia.

LNG avulla voidaan korvata muiden polttoaineiden käyttöä teollisuudessa ja energiantuotannossa, mikä vähentää haitallisia ympäristöpäästöjä merkittävästi nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt alenevat noin neljänneksen verrattuna öljypohjaisiin polttoaineisiin.

Fakta 5. LNG-terminaali on osa maailmanlaajuista energiamurrosta

Kehittyvän LNG-jakeluverkoston etuja on myös sen monikäyttöisyys: sama jakeluketju soveltuu myös kiertotalouden periaattein syntyvän nesteytetyn biokaasun (LBG) kuljetukseen ja jakeluun. Kaasua on kustannustehokasta kuljettaa verkoston ulkopuolisille alueille rekoilla, junilla ja laivoilla esimerkiksi kaivosyhtiöiden, voimalaitosten tai meri- ja raskaan maaliikenteen käyttöön.

Pohjoismaissa ja eri puolilla Suomea on sekä käynnissä että suunnitteilla useita LNG terminaali- ja jakeluhankkeita. Se kertoo energiajärjestelmän murroksesta, jossa kaasun merkitys vanhan öljypohjaisen energian korvaajana kasvaa.

Päivitetty 24.10.2019

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Liikenteen päästöt täytyisi saada kuriin heti

Liikenne on avainasemassa, kun halutaan torjua ilmastonmuutosta ja vähentää terveyttä vaarantavia päästöjä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Polttoainevalinnoilla suojellaan Itämerta

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen polttoainevalinnoilla ja kiertotalouden periaattein ovat keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Itämerellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Suomi tulee jäljessä lantabiokaasun tuotannossa

Lehmät on leimattu metaanipäästöjensä vuoksi ilmastomuutoksen haittaeläimiksi. Lantaa hyödyntämällä voimme kuitenkin vähentää kasvihuonepäästöjä monin tavoin.

Lue lisää
;