Vastuullinen toimija

Kesko on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään uusiutuvan energian tuotantoa. K-ryhmän energiankulutus on noin 1 % Suomen sähkönkulutuksesta.


Lue lisää

Kesko käyttää vain uusiutuvaa energiaa

Jaa:

Gasumin energiamarkkinapalvelut on Keskon yhteistyökumppani energian hankinnassa. Sähköä kuluu kaupan alan palveluyrityksessä ennen kaikkea ruokakauppojen ja -varastojen viilennykseen.

Miten Kesko hankkii energiaa?

Olemme tehneet Gasumin energiamarkkinapalvelujen kanssa pitkään yhteistyötä sähkönhankinnassa. Salkunhoitajamme ja sähkömarkkina-asiantuntijamme Gasumissa toimivat yhdessä tytäryhtiömme Ankkuri-Energia Oy:n kanssa, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan talotekniikasta vastaava päällikkö Jari Suuronen.

Ankkuri- Energia hankkii sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä koko K-ryhmälle, johon kuuluvat itsenäiset K-kauppiaat ja Kesko tytäryhtiöineen. Vuonna 2018 ostimme vihreää sähköä yhteensä noin 580 GWh.

Minkälaista energiaa Kesko käyttää?

Periaatteenamme on, että kaikki käyttämämme energia on uusiutuvaa. Ostamme uusiutuvaa energiaa pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ja painotamme sähkönhankinnassa erityisesti vesivoimaa ja suomalaista bioenergiaa. Hankimme uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla muun muassa Gasumin energiamarkkinapalveluilta.

Vuoden 2018 aikana K-ryhmän kauppojen katoille pystytettiin kymmenkunta uutta aurinkovoimalaa. K-ryhmällä on yhteensä jo 27 aurinkovoimalaa. K-ryhmä on Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja ja käyttäjä.

Aurinkovoima sopii myös erinomaisesti ruokakaupan sähkön lähteeksi. Kauppa kuluttaa jäähdyttämisessä ja kylmälaitteissaan sähköä eniten kesällä, ja silloin voimalan tuotanto on suurimmillaan.

Mihin energiaa käytetään eniten?

Ruokakaupat ja -varastot kuluttavat paljon sähköä. Sitä tarvitaan elintarvikkeiden kylmäketjun ylläpitämiseen.

Lisäksi sähköä kuluu muun muassa näiden tilojen valaisemiseen ja lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikkaan. Valaistukseen kuluu nyt noin 25–30 prosenttia kauppapaikkojen sähköstä.

Kylmälaitteiden ja varastotilojen jäähdyttämisessä syntyvää hukkalämpöä käytetään kauppakiinteistöjen lämmitykseen. Ylimääräinen hukkaenergia pyritään myymään kaukolämpöverkkoon.

Ympäristötehokkaissa CO2-jäähdytysjärjestelmissämme käytetään kylmäaineena hiilidioksidia. Järjestelmän lauhde-energia on sen ansiosta entistä paremmin hyödynnettävissä.

Millaisia tavoitteita Keskolla ja K-ryhmällä on energiatehokkuuden ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi?

Kesko on useasti valittu maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Se velvoittaa meitä huolehtimaan hankintojen vastuullisuudesta ja ympäristöstämme.

Vastuullisuustyömme keskittyy jatkossa entistä enemmän asiakkaisiimme. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan – oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen.

Tavoitteenamme on nyt vähentää energiankulutusta vuoden 2018 tasosta 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Uskomme pääsevämme tavoitteeseen muun muassa uusimalla kaupankylmäjärjestelmän, tehostamalla kylmäjärjestelmän lauhde-energian talteenottoa ja käyttöä lämmitykseen sekä saneeraamalla ilmanvaihtokoneiden puhaltimet energiatehokkaiksi. Muita toimenpiteitä ovat ilmanvaihtokoneiden varustaminen ohjauksella sekä poistoilman lämmön talteenoton parantaminen.
Lisäksi vaihdamme loisteputkivalaisimet portaattomasti säädettävään ledivalaistukseen. Se säästää valaistuksen sähkönkäytöstä noin 50 prosenttia.

Lisäksi K-ruokakaupat kierrättävät kaupoissa syntyvää syömäkelvotonta biohajoavaa jätettä biokaasun valmistukseen yhteistyössä Gasumin kanssa. Biojätettä kerätään tällä hetkellä noin 200 K-ruokakaupasta ja Kesko Logistiikan keskusvarastolta. Tämä vähentää K-ryhmän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 540 tonnia ja vastaa noin 4,5 miljoonan kilometrin ajoa autolla. Syntyvä biokaasu käytetään uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Tämän lisäksi Gasum ja K-ryhmä ovat aloittaneet yhteistyön vähäpäästöisemmän liikenteen puolesta. K-ryhmä on ottanut käyttöön nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan rekkaveturin elintarvikekuljetuksissaan.

22.11.2019

Tutustu myös näihin

Kahvia uusiutuvalla energialla

Vuodesta 2015 lähtien Suomen suosituin kahvi on Vuosaaressa paahdettu kotimaisella ja uusiutuvalla biokaasulla.

Lue lisää

Pirkka-jäätelöt kiertotalouden asialla

Päivittäistavarakauppojen hävikki on merkittävä biojätteen lähde. Kun virrat ohjataan biokaasun tuotantoon, saadaan energia talteen ja hyötykäyttöön.

Lue lisää

Saarioisella biokaasu on ollut arkea pitkään

Suunnittelusta huolimatta jätteen synnyltä ei voi välttyä kokonaan. Saarioisilla etsitään jatkuvasti uusia keinoja kierrättää syntyvän jätteen ravinteita.

Lue lisää

Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje