Nimi: Juha-Pekka Weckström

Tehtävä: Energiayhtiö Helenin toimitusjohtaja

Koulutus: DI, teknillinen fysiikka

Syntynyt: Helsinki 1970

Vapaa-aika: Golf, tennis, metsästys, mökkeily

Juha-Pekka Weckström: Helen näyttää tietä vähähiilisyyteen

Helenin uusi toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström luotsaa energiayhtiötä isossa murroksessa, jossa uusiutuva energia korvaa kivihiilen. Keskiössä ovat myös uudet asiakaslähtöiset palvelut.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on asettanut tavoitteekseen muuttaa energiantuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmin mielestä tavoite on realistinen, sillä yhtiö on investoinut viime vuosina päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan enemmän kuin mikään muu energiayhtiö Suomessa.

”Yksistään tänä vuonna olemme tehneet hiilineutraaliutta edistäviä investointipäätöksiä jo 400 miljoonalla eurolla”, Weckström mainitsee.

Helen ja Helsinki ovat niin isoja toimijoita, että valinnat ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä. Weckström tietää, että päästöjen vähentämisen onnistumista seurataan tarkasti.

”Samalla meidän on kuitenkin pidettävä huolta myös siitä, että energian hinta pysyy kilpailukykyisenä. Helen on kaupungille tärkeä tulonlähde. Odotan, että meiltä edellytetään hyvää tuottoa jatkossakin”.

 

Uusiutuva energia korvaa kivihiilen

Helenin strategian keskiössä on luopuminen kivihiilen käytöstä kaukolämmön tuotannossa. Tämä tapahtuu asteittain.

Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoteen 2024 mennessä. Salmisaaren voimalassa kivihiilen käyttö päättyy muutamaa vuotta myöhemmin.

”Kivihiilen korvaamiseen tarvitaan paljon erilaisia keinoja, muun muassa ylijäämälämmön kierrättämistä lämpöpumpuilla, lämmön varastointia ja biomassan hyödyntämistä”, Weckström toteaa.

Lista jo toteutetuista ja tulossa olevista päästöttömän energian investoinneista on pitkä.

Yksi merkittävimmistä on Katri Valan puiston alla Sörnäisissä toimiva lämpöpumppulaitos, joka tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä. Laitos on tiettävästi lajissaan maailman suurin, mutta sen tuotantokapasiteetti kasvaa nyt entisestään.

”Asenteilla on seitsemäs lämpöpumppu, jonka avulla voidaan korvata kymmenen prosenttia Salmisaaren kivihiilivoimalan lämmöntuotannosta”, Weckström suhteuttaa.

Vastaavantyyppinen lämpöpumppulaitos Helenillä on myös Esplanadin puiston alla. Se hyödyntää kiinteistöjen hukkalämpöjä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannossa.

Työn alla on myös muun muassa uutta tekniikkaa hyödyntävä merivesilämpöpumppu Vuosaareen. Voimalaitosalueella on myös alkanut uuden biolämpölaitoksen rakentaminen.

Lisäksi selvityksen alla on Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyntäminen ja siirtäminen Helsinkiin. Alueella sijaitsee muun muassa Nesteen öljyjalostamo.

 

Investointeja aurinko- ja tuulivoimaan

Vesi- ja tuulisähköä Helen on hankkinut jo pitkään osakkuusyhtiöidensä kautta muualta Suomesta. Tuulivoimatuotanto viisinkertaistuu vuoteen 2022 mennessä, kun Pohjanmaalle lähelle Kristiinankaupunkia nousee Lakiakangas 3 -tuulipuisto.

Aurinkosähköä Helen tuottaa Kivikon ja Suvilahden aurinkovoimaloissaan. Sen osuus on pieni Helenin kokonaistuotannosta, mutta Suomen mittakaavassa yhtiö on merkittävä toimija myös aurinkosähkössä.

”Aiomme rakentaa tulevina vuosina lisää aurinkovoimaloita. Uusiin ratkaisuihin kuuluu myös virtuaaliakku, jonka ansiosta asiakas voi käyttää aurinkosähköä myös silloin, kun aurinko ei paista”.

Virtuaaliakku-palvelussa asiakkaan tuottamaa aurinkosähköä varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Esimerkiksi kesällä tuotettua sähköä voi hyödyntää syksyn pimeinä tunteina.

 

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Weckström sanoo, että Helenin valitsemat keinot ovat myös kiertotaloutta parhaimmillaan. Yhtiön tavoitteena on kaikenlainen resurssien mahdollisimman tehokas käyttö ja energian kierrätys.

Rakennamme hiilineutraalisuutta kiertotalouden varaan. Hyvä esimerkki kiertotaloudesta on datasalien hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä. Laitteiden jäähdytyksestä syntyy runsaasti lämpöä, joka aiemmin meni harakoille.

- Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, Helen

 

Esimerkki kiertotaloudesta ovat myös biovoimaloissa käytetyt puupelletit, jotka valmistetaan metsäteollisuuden sivutuotteista, kuten sahanpurusta.

Uusi päänavaus on myös Kaupunkijalostamo, jota Helen suunnittelee yhdessä Lassila & Tikanojan ja VTT:n kanssa. Tarkoituksena on jalostaa kierrätykseen kelpaamattomista aineksista päästöttömästi uusiutuvia raaka-aineita, esimerkiksi uusiomuovia tai liikennepolttoaineita.

 

Gasum Helenille tärkeä kumppani

Helenin Vuosaaren kaasuturbiinilaitos on suurimpia maakaasun käyttäjiä Suomessa. Maakaasusta noin puolet kuluu yhteistuotantolaitoksella kaukolämmön ja puolet sähkön tuotantoon.

Weckström arvioi, että lämmön ja sähkön tuotannossa kaasun merkitys säilyy toistaiseksi isona. Lyhyellä aikavälillä nopein tapa vähentää päästöjä on käyttää enemmän nykyisiä maakaasulaitoksia ja korvata näin kivihiilen käyttöä.

Maakaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kivihiilellä. Lisäksi lähipäästöjen kannalta maakaasu on hyvä polttoaine, sillä sen käytöstä ei synny hiukkaspäästöjä, eikä juuri rikki- tai typpipäästöjä.

Weckström muistuttaa, että Helen kehittää aktiivisesti hiilineutraaliutta tukevia tuotantomuotoja ja energiaa optimoivia ratkaisuja. Yhtiöllä on useita keinoja korvata kivihiilen käyttöä, kuten hukka- ja ylijäämälämmöt, energian varastointi, maalämpö ja alueelliset ratkaisut sekä biomassa.

Maakaasun kilpailukykyä on parantanut tänä vuonna ensisijaisesti Euroopan kaasumarkkinoiden ylitarjonta.

”Kaasumarkkinoiden avautuminen on myönteinen asia. Seuraamme kuitenkin maakaasun verotuksen kehittymistä. Tällä hetkellä suuria muutoksia ei ole kuitenkaan näköpiirissä”.

 

Energiayhtiöllä on opittavaa telealalta

Huhtikuun alussa Helenin toimitusjohtajana aloittanut Weckström on tehnyt pitkän työuran telealalla, muun muassa Digitan ja TeliaSonera Finlandin toimitusjohtajana. Hän uskoo, että aiemmasta työkokemuksesta on paljon hyötyä energia-alan kehittämisessä.

Teleala oli 20 vuotta sitten valtavan murroksen keskellä, kun lankapuhelimista siirryttiin kännyköihin ja internet-palveluihin. Samalla perinteiset tietoliikenneyhteyksiä tarjoajat muuttuivat asiakaslähtöisiä palveluja tuottaviksi yhtiöiksi.

”Energiayhtiöt ovat perinteisesti keskittyneet tuottamaan voimalaitoksissa energiaa ja toimittamaan sitä asiakkaille. Jatkossa asetelma on käännettävä toisinpäin ja lähdettävä liikkeelle asiakkaiden näkökulmasta”.

Weckströmin mielestä energia-alalla korostuvat datan hyödyntäminen, digitaaliset ratkaisut ja asiakastarpeet. Kuluttajat ovat esimerkiksi entistä kiinnostuneempia seuraamaan energian kulutusta ja tietämään omien valintojensa ympäristövaikutuksista.

”Palvelujemme piirissä on lähes 1,7 miljoonaa suomalaista. Asiakkaiden tarpeet ovat hyvin erilaisia. Meillä on asiakkaina muun muassa paljon energiaa käyttäviä suuryhtiöitä, kaukolämpöä käyttäviä taloyhtiöitä ja sähköä kuluttavia kotitalouksia”.

1.12.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Gasum on sitoutunut minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat metaanipäästöt

Gasum hyödyntää laaja-alaisesti uutta teknologiaa metaanipäästöjen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Päästöjen havaitsemista voidaan tehostaa varta vasten...

Lue lisää