Nimi: Jorma Eloranta

Tehtävä: Hallitusammattilainen

Koulutus: Diplomi-insinööri, tuotantotalous Teknillinen korkeakoulu

Syntynyt: 1951 Helsinki

Harrastukset: Liikunta, metsästys, eläkeläiselämään perehtymisen aloittaminen

Jorma Eloranta perää yrityksiltä toimia ilmastonmuutoksen eteen

Jorma Eloranta uskoo, että rohkeat sijoitukset vastuullisiin teknologioihin ratkaisevat, kuka tulevaisuudessa menestyy.

42 vuotta hallituksen puheenjohtajana, 28 vuotta toimitusjohtajana. Jorma Elorannan kokemus yritysten johtamisesta on harvinaisen laaja.

Eloranta jätti Metso Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät vuonna 2011, mutta jatkaa vaikuttamista muun muassa Stora Enson hallituksen puheenjohtajana.

”Olen innovaatio- ja teknologiauskovainen”

Eloranta on nähnyt eri tehtävissään, kuinka vastuullisuudesta on tullut yhä merkittävämpi osa yritysten toimintaa. Hän muistuttaa, että vastuullisuus ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä samaan suuntaan.

”Pitkällä juoksulla vain kannattavat yritykset voivat toimia vastuullisesti ja vain vastuulliset yritykset kannattavasti. Vastuullisuus ja kannattavuus tukevat toisiaan muun muassa sijoittajien ja riskienhallinnan näkökulmasta”, hän sanoo.

Ilmasto- ja ympäristötekijät vaikuttavat Elorannan mukaan suoraan yritysten toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.

Toiminnan pitää olla ekologisesti kestävää. Parhaiden yritysten liiketoimintamallit toteuttavat samanaikaisesti taloudelliset tavoitteet ja kestävän kehityksen periaatteet.

Eloranta uskoo, että vastaus kiperään tilanteeseen löytyy teknologiasta.

”Olen innovaatio- ja teknologiauskovainen. Pitää uskaltaa ja olla rohkea. Näen, että teknologiset ratkaisut ovat keskeisin mahdollisuutemme.

Yrityksen pitää Elorannan mukaan olla kannattava pystyäkseen investoimaan uuteen teknologiaan. Kun hän toimi Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2008–2014, yhtiö alkoi kehittää nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintaa.

”Vaikka liiketoiminta oli alkuun vähäistä, mahdollisuutta ei kannattanut hukata, mikä näkyy nyt myönteisenä kehityksenä”.

Vastuullisuus kantaa pitkälle

Elorannan mukaan vastuullisuus edellyttää pitkäaikaisia strategisia valintoja. Ne tuottavat aikanaan myös tulosta.

Hän toimi Nesteen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2018, jolloin hallitus myötävaikutti uusiutuvan dieselin liiketoimintamallin jatkuvaan parantamiseen. Tuotteen kulutus lähti kasvuun eri maiden regulaation ja kuluttajien valintojen ansiosta.

Vanhanaikaista teknologiaa käyttävä yritys ottaa Elorannan mielestä ison riskin.

”Vaikka bisnes pyörisikin, tuotteiden ja palveluiden laatu heikkenee. Pian tuotteet eivät käy enää kaupaksi ja niiden jalostusarvo laskee”, hän sanoo.

Kuluttajat kertovat heikentyneestä laadusta tai yrityksen ympäristöongelmista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kun liiketoiminta on vastuullista ja kannattavaa, se tekee hyvää ihmiskunnalle, uskoo Eloranta.

Kestävä kehitys tarjoaa paremmat menestymismahdollisuudet kuin toimiminen sitä tai muita megatrendejä vastaan.

”Biokaasusta iso juttu”

Yhteiskunta pyrkii myös sääntelemään yritystoimintaa ja teollisuutta kestävämpään suuntaan. Sääntelyllä on oma vaikutuksensa liiketoimintaan, erityisesti energia-alalla.

Elorannalle on pitkän uran myötä kehittynyt laaja näkemys ja ymmärrys energiamarkkinoista.

”Energia on äärimmäisen poliittinen ja säännelty bisnes niin Euroopan unionissa kuin kansallisesti. Hintasuhteet ratkaisevat, mitkä energiamuodot menestyvät”.

Stora Ensossa biotalous on keskeinen osa tulevaisuutta.

”Stora Enson tuotekehitys lähtee metsästä eli uusiutuvasta fossiilittomasta raaka-aineesta. Teollisuuden ja yhteiskunnan jätevirrat tuovat biotaloudelle uusia mahdollisuuksia”.

Eloranta uskoo, että biokaasusta voi tulla Gasumille iso juttu. Sen jakelussa voidaan hyödyntää olemassa olevaa kaasuverkostoa. Maakaasu on hyvä vaihtoehto korvaamaan kivihiiltä, josta Suomi pyrkii määrätietoisesti eroon.

Maksuvalmius pitää turvata kriiseissäkin

Koronaviruspandemia on asettanut monet yritykset uuden tilanteen eteen. Vaikeassa tilanteessa on punnittu yritysten vastuullisuutta ja arvoja.

Eloranta on hyödyntänyt poikkeusolojen johtamisessa muun muassa armeijan oppeja.

”Ensin pitää tehdä tilannearvio ja sen pohjalta erilaisia skenaarioita. Tyypillisesti tehdään paras, hyvä ja huonoin skenaario sekä arvio siitä, miten niiden toteutuessa toimitaan”.

Toimenpiteet pitää priorisoida ja keskittyä oleelliseen.

”Yrityksen maksuvalmius on turvattava ensimmäisenä. Sen jälkeen voi tehdä omin voimin järkeviä päätöksiä”.

Johtamisessa selkeys on avainsana. Hallituksen, toimitusjohtajan ja liiketoimintojen roolit on sovittava yksiselitteisesti.

Hallituksen pitää tehdä Elorannan mukaan esimerkiksi maksuvalmiuden turvaavat päätökset, mutta hallituksen ei pidä puuttua operatiiviseen johtamiseen.

”Selkeät, pelkistetyt ja suoraviivaiset toimintatavat tuottavat hyvää. Eletään niin normaalisti kuin mahdollista ja keskitytään tärkeimpiin asioihin”.

Asiakkaat reagoivat eri aloilla eri tavalla, mutta kysynnän laskun rinnalla kannattaa muista myös mahdollisuudet.

Tunnista virheet ja ota niistä opiksi

Eloranta kehottaa yrityksiä suhtautumaan omiin työntekijöihin inhimillisesti ja empaattisesti.

Viestinnän kehitys on Elorannan mukaan mahdollistanut nopean ja tehokkaan tiedottamisen, kunhan faktat ovat kohdallaan.

”Henkilöstön on saatava tietoa ja ymmärrettävä sen perusteella, että firman tilanne on hallinnassa. Säännöllinen ja selkeä viestintä sekä henkilöstön huomioon ottaminen on tärkeää. Rauhallisuus ja rehellisyys luovat luottamusta, poukkoilu tuhoaa sitä”.

Eloranta muistuttaa, että maailmassa liikkuu paljon väärää tietoa. Yrityksissäkään ei tiedetä kaikkia asioita. Myös virheitä tulee tehtyä. Ne pitää tunnustaa ja ottaa niistä opiksi.

Yrityksen strategia joutuu poikkeusoloissa aina testiin.

”On kysyttävä, kestävätkö yrityksen missio, visio, eettisyys ja vastuullisuus testin. Niitä ei saa unohtaa, olivat ajat millaiset tahansa”.

Elorannan mielestä yritysten lisäksi myös suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen pitää uudistua, jotta voimme säilyttää hyvinvointivaltioasemamme.

”Kyky sopeutua sekä olla luova, rohkea ja innovatiivinen korostuvat. Yritysten tulee uudistua, muuntautua ja toimia kestävästi, voiton tuottaminen ei yksin riitä”.

Pitkäjänteinen johtaminen kiinnostaa edelleen

Helsingissä syntynyt Eloranta kertoo kasvaneensa vaatimattomissa oloissa ja tulleensa vähällä toimeen. Nuorena miehenä hän ei osannut ennustaa oman uransa kehittymistä.

”Nöyräksi vetää. Olen pyrkinyt hoitamaan hyvin ne hommat, joihin minut on kutsuttu”.

Yritystoiminta ja sen johtaminen ovat Elorannan mukaan muuttuneet vaativampaan suuntaan, kiitos teknologisten muutosten nopeuden ja globalisaation kehittymisen, kauppasotien ja monien muiden tekijöiden.

”Johtajan tulee saada aikaan tavoiteltuja asioita yhdessä muiden kanssa. Pitää löytää oikeat polut ja kehittää toimintaa jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden nimissä. Se kiinnostaa minua edelleen”.

3.9.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Puhtaampia polttoaineita raskaaseen liikenteeseen: vertailussa nesteytetty biokaasu, HVO-diesel ja sähkö

Sekä EU että kuljetusalan asiakkaat edellyttävät päästöjen vähentämistä. Millaisia tarjolla olevat polttoaineratkaisut ovat toisiinsa verrattuina?

Lue lisää