Tom Ekegren Arctia

Uskon, että etenkin Itämerellä LNG:n merkitys merenkulun polttoaineena tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan. LNG:hen perustuvien ratkaisujen ansiosta korkeiden jääluokkien alusten rakentaminen on mahdollista niin, että ne täyttävät uudet energiatehokkuusvaatimukset. Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris liittyi erikoisvarustamo Arctia Oy:n laivastoon 2016. Se voi käyttää polttoaineenaan sekä LNG:tä että dieseliä. LNG:n käyttö pienentää merkittävästi aluksen hiilidioksidipäästöjä.

Tuemme LNG:hen siirtymiseen tarvittavan infrastruktuurin kehitystä operoimalla Polarista ja jakamalla parhaita käytäntöjä LNG:n käytöstä alan sisällä.

Tom Ekegren, liiketoimintajohtaja, Arctia Oy

LNG:llä on iso ja näkyvä rooli tulevaisuuden polttoainekartalla. Ympäristöasiat ovat yhä useamman yrityksen toiminnan keskiössä ja ohjaavat päätöksentekoa toiminnallisten ja taloudellisten tekijöiden rinnalla. Uskon, että hiilidioksidivapaa biokaasu tulee jossakin vaiheessa vahvasti kuvaan mukaan.

Uusien LNG:tä käyttävien laivojen käyttöönotto on ollut henkilöstöllemme iso oppimisprosessi. Olemme hankkineet jo nyt paljon osaamista, ja sen kartuttaminen jatkuu. Aiomme pitää saavuttamamme etumatkan meriliikenteessä. Kun hankimme uusia laivoja, niiden polttoaine tulee olemaan LNG.

Matti-Mikael Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping Ltd

Matti-Mikael Koskinen ESL Shipping
Tarvi-Carlos Tuulik AS Tallink Grupp

Mielestäni LNG on paras vaihtoehto alusten polttoaineeksi Itämeren alueella. LNG:n hyvä energiatiheys ja kilpailukykyinen hinta tarjoavat meriliikennettä harjoittaville yrityksille erinomaisen ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Vähäiset rikkioksidien päästöt ja merkittävästi vähentyneet hiilidioksidipäästöt puhuvat vahvasti LNG:n puolesta.

Kehittyneen teknologian ansiosta LNG on nykyisin aina varteenotettava vaihtoehto uusien alusten polttoaineeksi. Tulevaisuuden tekniset ratkaisut antavat meille mahdollisuuden siirtyä jossakin vaiheessa täysin hiilineutraaleihin polttoaineisiin.

Tarvi-Carlos Tuulik, johtaja, laivahankinnat, AS Tallink Grupp

Tutustu myös näihin

Millaisia ratkaisuja teette puhtaamman tulevaisuuden eteen?

Puhdas tulevaisuus vaatii määrätietoista otetta, pitkäjänteisyyttä ja konkreettisia toimia. Tässä toimijat ovat yhteisellä asialla.

Lue lisää

Gallup: Miksi kuljetusyhtiöt siirtyvät kaasuun?

Raskas liikenne on avainasemassa, kun halutaan torjua ilmastonmuutosta.

Lue lisää

Gallup: Mitä mieltä kuljetusyhtiöt ovat päästövähennyksistä?

Lue lisää