LNG on meriliikenteen puhtain vaihtoehto

Nesteytetty maakaasu on puhtaana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona nopeasti yleistymässä meriliikenteessä.


Lue lisää

25.02.2019  

LNG on uuden pohjoismaisen kaasuekosysteemin kulmakivi – näin energiatehokas kaasu kulkee tuotantolaitoksesta asiakkaalle

Nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen arvoketju rakentuu tuotantolaitoksesta, terminaaleista ja tehokkaasta jakeluverkostosta, mikä mahdollistaa kaasun käytön maalla ja merellä. Panostamalla LNG:n infrastruktuuriin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Gasum viitoittaa tietä puhtaammalle teollisuudelle, liikenteelle ja logistiikkaketjulle Pohjoismaissa. Kaasulla on suuri merkitys pyrittäessä pienentämään energian käytön hiilijalanjälkeä Pohjoismaissa.

Gasumin nesteytetyn maakaasun arvoketju alkaa Norjan Risavikan satamassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Siellä maakaasu nesteytetään jäähdyttämällä se -163-asteiseksi uusiutuvan sähköenergian avulla. Tuotantolaitos on ollut toiminnassa vuodesta 2011, ja se voi nesteyttää vuosittain jopa 300 000 tonnia maakaasua.

Risavikan tuotantolaitokselta LNG kuljetetaan erikoisvarusteisilla rekoilla lähialueen teollisiin käyttökohteisiin sekä satamiin ja laivoihin. Lisäksi LNG:tä kuljetetaan Gasumin aikarahdatuilla LNG:n kuljetusaluksilla terminaaleihin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tuontiterminaaleista kaasua jaellaan edelleen asiakkaiden, kuten teollisuuden, tarpeisiin, raskaan liikenteen tankkausasemille ja meriteollisuuden käyttöön.

Rahti- ja matkustaja-alukset voivat myös pysähtyä tankkaamaan LNG:tä joko suoraan Norjan tuotantolaitokselta, tuontiterminaaleista tai toisesta, bunkraukseen erikoistuneesta laivasta.

"Laivasta laivaan -bunkraus tuo LNG-polttoaineen paremmin merenkulun asiakkaidemme saataville. Se täydentää säiliöautoista ja rannikoilla sijaitsevista terminaaleista tapahtuvia bunkrausoperaatioitamme", sanoo Gasumin markkinointi- ja myyntijohtaja Tommy Mattila.

Nesteytetty maakaasu sopii kaikentyyppisiin aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin, säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin, huoltoaluksiin ja konttilaivoihin. Sen käyttö vähentää merenkulun päästöjä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

"Suomessa Porin terminaalimme palvelee esimerkiksi maailman ensimmäistä LNG-käyttöistä jäänmurtaja Polarista, joka saattaa piipahtaa Porissa matkallaan Pohjanlahdelle jäätä murtamaan. Tänä vuonna otetaan käyttöön myös tuontiterminaali Suomen Pohjoisimmassa satamassa Torniossa. Sieltä LNG:tä voidaan jakaa kaikkialle Pohjois-Ruotsiin ja -Suomeen", Tommy Mattila kertoo.

LNG tekee pohjoismaiden maa- ja meriliikenteestä sekä teollisuudesta puhtaampaa

Kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille lisääntyy vauhdilla kaikilla kuljetuksen ja teollisuuden aloilla, kun etsitään keinoja päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

LNG:tä käytetään teollisuudessa, merenkulussa ja raskaan liikenteen polttoaineena. Nesteytettynä polttoaineena se on toimiva valinta esimerkiksi prosessi-, paperi- ja metalliteollisuudessa. LNG on toimiva ratkaisu myös meriliikenteessä, sillä se on kustannustehokasta ja vähäpäästöistä polttoainetta, jolla on taattu toimitusvarmuus.

LNG soveltuu hyvin raskaan liikenteen polttoaineeksi, koska sen käytöstä ei synny pienhiukkaspäästöjä, ja myös muut polttoaineen päästöt ovat vähäiset. Polttoaineiden elinkaarianalyysin mukaan LNG:n käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä jopa -20 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. LNG-käyttöiset ajoneuvot tuottavat myös vähemmän melusaastetta: ajoneuvojen melutaso on merkittävästi matalampi kuin muilla polttoaineilla kulkevilla. LNG on myös riittoisaa: LNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee yhdellä tankkauksella jopa 1 500 kilometriä.

LNG toimii lisäksi oivana siirtymäajan polttoaineena, sillä LNG-käyttöisissä ajoneuvoissa voidaan jatkossa käyttää kotimaista ja uusiutuvaa LBG:tä, eli nesteytettyä biokaasua, ilman erityisinvestointeja. Nesteytetyn biokaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 85 % pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla.

Gasum panostaa voimakkaasti pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin rakentamiseen

Gasumin tavoitteena on vahvistaa tulevaisuudessa pohjoismaista kaasuinfrastruktuuria. Yhtiö on rakentamassa pohjoismaihin 50 uutta raskaan liikenteen tankkausasemaa, ja Ruotsiin on suunnitteilla uusi LNG-terminaali.

"Näen LNG:n tulevaisuuden valoisana. Kaasun kysyntä on kasvussa, ja sen toimitusvarmuus on hyvä. Meidän tärkein tehtävämme on kannustaa yrityksiä ja organisaatioita vaihtamaan puhtaampaan polttoaineeseen. Uskon, että kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille lisääntyy vauhdilla kaikilla kuljetuksen ja teollisuuden aloilla", kertoo Tommy Mattila.

13.2.2019

Tutustu myös näihin
Gasum raskas liikenne
ARTIKKELI

Iveco ja PLC Transit Services kertovat kaasuajoneuvojen suosiosta

Kuljetusala on jo muutaman vuoden ollut kiinnostunut kaasusta ja kuorma-autojen hankintatuen myötä kiinnostus on kasvanut entisestään.

Lue lisää
Gasum Turun biokaasulaitos
ARTIKKELI

CIVITAS ECCENTRIC-hanke pilotoi Turkuun puhdasta liikennettä

Gasumin nelivuotinen yhteistyö Turun kaupungin kanssa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen puitteissa poiki onnistuneen pilotin ja positiivisia käyttäjäkokemuksia.

Lue lisää
Rekka liikenteessä
ARTIKKELI

Logistiikan päästöt kuriin kustannustehokkaasti

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho on tutkinut logistiikan päästöjä. Mitkä ovat parhaat tavat saada logistiikan hiilijalanjälki kuriin?

Lue lisää