Content image

Juha-Matti Koskinen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
p. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Kuljetusten kulut ja päästöt kevenevät kaasulla

Edullinen hinta ja ympäristöystävällisyys kuuluvat kaasun valtteihin, kun puhutaan raskaan liikenteen polttoainevaihtoehdoista. Lue lisää nesteytetystä maa- ja biokaasusta raskaan liikenteen polttoaineena!

 

Tutustu

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa raskaassa liikenteessä – Edullinen tapa vähentää päästöjä syy vaihtaa kaasuun

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen kysyntä on lisääntynyt Suomessa jatkuvasti ja vauhdilla. Tämä on selvä osoitus siitä, että kuljetusalan yrittäjät ja kuluttajat laajemminkin vaativat siirtymistä entistä vähäpäästöisiin polttoaineisiin. Kaasu on vastaus muuttuvaan kuluttajakysyntään etuina merkittävä päästöjen vähennys sekä polttoaineen edullinen hinta.

Logistiikka näyttelee keskeistä osaa useiden yritysten liiketoimintaprosesseissa. Tuotannon päästöjä onkin vähennetty merkittävästi viime vuosina, ja seuraavaksi päästövähennystavoitteet kohdistuvatkin logistisiin ketjuihin. Aikaa ei ole tuhlattavaksi vaan ratkaisut pitää olla käytössä jo tänään.

Suomessa jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat lähes 40 prosenttia maantieliikenteen päästöistä. Raskaan liikenteen polttoaineeksi soveltuva nesteytetty maakaasu (LNG) vähentää liikenteen päästöjä noin 20 prosenttia ja nesteytetty biokaasu (LBG) jopa 85 prosenttia. Kaasulla saavutetaankin nopea päästövähenemä. Rekkaveturin päästöjä voidaan vähentää entisestään lisäämällä biokaasun osuutta polttoaineessa.

Vuoden 2018 loppupuolella Value Clinicin toteuttamassa tutkimuksessa yli 70 prosenttia uskoo, että bensiinistä ja dieselistä pitäisi siirtyä puhtaampiin polttoaineisiin. Lisäksi noin puolet vastanneista piti polttoaineen uusiutuvuutta tärkeänä tekijänä.  

Tulevaisuudessa biokaasun osuutta kaasuliikenteessä voidaan joustavasti kasvattaa, mikä mahdollistaa vieläkin suuremmat päästövähenemät. Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Raaka-aine pohja on laaja: raaka-aineiksi kelpaa esimerkiksi lietteet, jätteet ja lanta. Näiden raaka-aineiden arvo maksimoituu liikennepolttoaineena. Olisi sääli jättää tämä potentiaali hyödyntämättä.

Kaasutankkausasemia Suomessa on lähes 50 ja uusia asemia avataan parhaillaan eri paikkakunnille. Raskasta runkoliikennettä asemat palvelevat etelästä pohjoiseen. Asemat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Turussa ja Vantaalla. Lisäksi uusia asemia on suunnitteilla mm. Seinäjoelle ja Kuopioon.

Kaasu sopii polttoaineena eri raskaan liikenteen muotoihin. Runkoliikenteeseen paras vaihtoehto on nesteytetty kaasu (LNG ja LBG), joka mahdollistaa noin 1 000 km tankkausvälin, kun taas paikallisjakeluun soveltuvat parhaiten paineistetut maa- ja biokaasu (CNG ja CBG), jolloin tankkausväli on alle puolet nesteytetyn kaasun vastaavasta.

Kannattava tapa vähentää päästöjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Kuljettajabarometri 1/2019 mukaan edullinen hinta on peräti 90 prosentille kuljettajayrittäjiä syy valita ympäristöystävällinen polttoaine.

Kaasu onkin erittäin kustannustehokas käyttövoima vähentää liikenteen päästöjä verrattuna muihin vaihtoehtoihin. LNG on käytössä niin teollisuudessa kuin meriliikenteessä ja sama kaasumolekyyli sopii myös rekan moottoriin polttoaineeksi, mikä tukee polttoaineen tehokasta jakelua. Kaasun käytöllä voidaan saavuttaa jopa 25 prosentin vuotuiset polttoainesäästöt verrattuna esimerkiksi fossiiliseen dieseliin. Sillä polttoainekustannus on yksi merkittävin kulukomponentti maantieliikenteessä, on tämä ohittamaton asia tavoiteltaessa päästöjen merkittävää vähentämistä.

Kysyntä puhtaammille logistiikka palveluille kasvaa nopeasti. Yhä useampi kuljetusliike onkin nyt kiinnostunut kaasukäyttöisistä ajoneuvoista. Alkuvuoden aikana esimerkiksi Valio, Freja, Vähälä ja Schenkerin sopimuskuljettajat SepiTrans ja K&O Tiilikainen ovat siirtyneet käyttämään kuljetuksessaan kaasukäyttöisiä rekkoja. Kaasu mahdollistaa raskaan liikenteen nopean ja kustannustehokkaan muutoksen puhtaampaan suuntaan.

Huolehdimme yrittäjien toiveisiin vastaamisesta jatkamalla määrätietoisesti tankkausasemaverkoston laajentamista Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoa, jotta suomalaisesta liikenteestä voidaan rakentaa asteittain puhtaampaa ja hiilineutraalimpaa.

6.5.2019

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa liikenteessä

Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii toimenpiteitä. Viimeiset vuodet ovat tuoneet hyviä uutisia päästöjen alentamista tavoitteleville toimijoille.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Päästövähennykset vaativat raskaan liikenteen uudistamista

Jotta kunnianhimoiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa, raskaan liikenteen päästöjä on leikattava merkittävästi.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää
Content image